Overzicht | 1. EU-scan | 2. EU-werkbezoek Brussel | 3. EU-strategie | 4. EU-lobby

EU-strategie

EU strategie

De impact van Europees beleid op Nederlandse organisaties blijft toenemen. Kennis van en aanwezigheid in Brussel is daarom essentieel. BeBright en ICODA European Affairs zijn een samenwerkingsverband aangegaan om Nederlandse organisaties toegang te geven tot Europese netwerken, wetgevende dossiers en subsidies.

ICODA en BeBright hebben gezamenlijk vier EU producten ontwikkeld die onze cliënten verbinden met de bruisende bron van informatie, kennis, financiële middelen en relaties die Brussel vormt.

Neem contact op

Medewerkers-thumb_PhilipIdenburg_190x135
Philip J. Idenburg

+31(0)6 53 44 21 94
philip.idenburg@bebright.eu

Lodewijk_kleur

Lodewijk Buschkens

+32 497445394
lodewijk.buschkens@bebright.eu


Vier unieke producten

1. EU-scan

De EU Scan is een eerste gemakkelijke opstap tot een verkenning van de impact van de EU op uw business en bedrijf. Uw strategie en business wordt getoetst aan het speelveld van Brussel en zodoende krijgt u inzicht in de effecten en kansen van Brussel op uw organisatie. Het is een korte en krachtige inventarisatie en advies dat u binnen een week ontvangt.

Lees meer

2. Bezoek aan Brussel

Wanneer de scan aantoont dat het relevant is voor uw organisatie om actief te zijn in Brussel, dan is een georganiseerd tweedaags bezoek aan Brussel  van uw Raad van Bestuur, Directie, Management Team en Public Affairs afdeling een logische stap, waarbij u met ons op een ‘ fact finding mission’  gaat.

Lees meer

3. EU-strategie

Als de gevolgen van het in Brussel gemaakte beleid dermate groot zijn dat u zich niet kunt permitteren af te wachten, dan heeft uw bedrijf een EU strategie nodig. De EU strategie gaat in op de wijze waarop uw bedrijf daadkrachtig en effectief kan inspelen op de kansen en bedreigingen die de EU biedt.

Lees meer

4. EU-lobby

Pas als u een duidelijke EU-strategie heeft ontwikkeld en standpunten heeft ingenomen op de voor u relevante dossiers, kunt u uw belangen gaan behartigen / gaan lobbyen in Brussel. ICODA Eurpean affairs staat u graag bij met de Europese Lobby, waardoor u veel meer kans maakt.

Lees meer