NVZ Invitational Conference: Krachtig Innoveren

Op 4 februari 2015 organiseerde BeBright samen met de NVZ de jaarlijkse Invitational Conference in TivoliVredenburg – een congres op uitnodiging voor alle bestuursleden van de lid-ziekenhuizen en belangrijkste stakeholders. Dit jaar met het thema:

Krachtig Innoveren

Inspireer, initieer, realiseer

NVZ Invitational Conference

De Nederlandse ziekenhuizen staan voor de enorme uitdaging om de zorg zowel beter als doelmatiger te maken, tegen de achtergrond van de toenemende vergrijzing en stijgende vraag naar zorg. Door beschikbaarheid van medische informatie worden kritische beter opgeleide patiënten mondiger. Zij willen graag zelf de regie over hun zorgproces. Hierbij passen krachtige innovaties.

In het licht van deze ontwikkelingen hebben we op de Invitational Conference stilgestaan bij de vraag: hoe zorgen we dat innovaties succesvol worden overgenomen en ingezet? Wat kunnen we van elkaar leren en welke goede voorbeelden zijn er? Welke rol heeft de patiënt, de medische specialist en de zorgverzekeraar? Innovatieve ziekenhuizen kiezen voor slimme procesinnovaties, sociale innovaties en eHealth innovaties, altijd het het belang van de patiënt voorop.

Op unieke wijze en met inspirerende sprekers hebben we bouwstenen verzameld waarmee ziekenhuizen vorm geven aan innovatiebeleid naar de toekomst. Het programma is opgebouwd om verschillende leerstijlen tegemoet te komen:

 

Kennis en visie

Conceptueel

1

Goede voorbeelden

Reflectie

2

Competenties

Ervaring

3

Lab

Experiment

4

 

Voor een compleet overzicht van de sprekers en het programma kunt u hier vinden.

overzichtsfoto

MEER WETEN?!

Medewerkers-thumb_Vivian

Neem contact op met Vivian via vivian.dekkers@bebright.eu