Waardegedreven Zorg

Waardegedreven Zorg, ook wel Value Based Healthcare (VBHC) genoemd, is een niet meer weg te denken concept in de Nederlandse Gezondheidszorg. Het concept, ontwikkeld door Michael Porter, richt zich in essentie op het maximaliseren van de waarde van zorg voor de patiënt en het reduceren van de zorgkosten. Veel zorgorganisaties worstelen met de vraag wat dit betekent voor de dagelijkse (zorg)praktijk? Wat zijn praktische handvatten en methodes? Op welke wijze kan dit op een duurzame manier worden verankerd in mijn organisatie? Hoe sluit mijn strategie aan bij de concrete verbetertrajecten en kan de besturing daarvan worden ingericht?

BeBright heeft, op basis van jarenlange ervaring met transitievraagstukken in de zorg en methoden van continu verbeteren, een doeltreffende aanpak op het gebied van Waardegedreven Zorg ontwikkeld.

Mede door een toenemende en complexere zorgvraag zijn zorgkosten de afgelopen jaren flink gestegen. Zonder fundamentele veranderingen zal deze trend doorzetten. Gezondheidszorg is niet langer betaalbaar als we de kwaliteit en toegankelijkheid willen waarborgen. Transformatie van de zorg van ‘disease management’ naar ‘health management’ is noodzakelijk om kwalitatief goede zorg te kunnen bieden die betaalbaar en toegankelijk is.

 

Om daadwerkelijk tot implementatie en adoptie te komen van deze transformatie heeft BeBright de aanpak, Waardegedreven Zorg ontwikkeld gebaseerd op Value Based Healthcare en Continu Verbeter methodes zoals lean.

Hoe ziet de aanpak van Waardengedreven Zorg eruit?

 De aanpak van BeBright is gefundeerd op Value Based Healthcare wat Michael Porter in 2006 voor het eerst heeft beschreven. VBHC wordt al door een aantal zorginstellingen in Nederland ingezet en is in essentie het streven naar meer waarde leveren voor de patiënt tegen lagere kosten. Daarnaast is de aanpak gebaseerd op continu verbetermethodes zoals lean gericht op het optimaliseren van de zorgverlening en het bewerkstelligen van een continu verbetercultuur in de zorginstelling. Dit is essentieel om op termijn als organisatie zelf in staat te zijn om de waarde voor de patiënt te vergroten.

Tot slot combineren we deze aanpak met onze veranderkundige aanpak, zoals beschreven in onze publicatie “diagnose transformatie”. Hierbij hebben we al veel ervaring mee hebben opgedaan in vele verandertrajecten in de zorg zoals.  Omdat we weten dat veranderen niet alleen om resultaten, maar vooral over mensen gaat.

Op hoofdlijnen bestaat de aanpak uit de volgende stappen:

  • Korte inventarisatie waar u als organisatie staat op het gebied van VBHC en continu verbeteren
  • Op basis van de inventarisatie, gezamenlijk vaststellen van het doel/doelen van de transformatie richting Waardegedreven Zorg
  • Starten met het verbeteren van een zorgpad en daarbij het trainen en coachen van medewerkers
  • Tegelijkertijd verbeteren van de besturing op basis van uitkomst metingen (o.a. PROM’s en operationele KPI’s.
  • Na een met de klant afgesproken periode, uitbreiden van de scope met een volgend zorgpad en verder verspreiden van de continu verbetercultuur.

Wenst u ondersteuning bij het vormgeven van uw Waardegedreven Zorg ambities?

Neem dan contact op met:

Dionne Beugels
+31 (0)6 24993917
dionne.beugels@bebright.eu

Onze experts

Ed Ronteltap
+31 (0)6 34727295
ed.ronteltap@bebright.eu

Dionne Beugels
+31 (0)6 24993917
dionne.beugels@bebright.eu