Het verschil in innovatieve diagnostiek en behandeling maak je samen

 

 

Farma & Life sciences

Technologische ontwikkelingen zorgen voor een stijgende druk op toegankelijkheid. De kosten die met deze innovaties gepaard gaan, heeft uitwerking op de verhouding tussen alle betrokken partijen in het veld. Er ontstaan vraagstukken rond geïntegreerde zorg en samenwerking. Deze concentreren zich rond aandoeningen met de hoogste ziektelast. Bijvoorbeeld diabetes, kanker en COPD.  

Wij helpen onder meer farmaceuten, diagnostiek- en behandelcentra, laboratoria en ziekenhuizen bij het realiseren van toekomstbestendige oplossingen en samenwerkingsverbanden. In verbinding met partijen uit het veld werken we aan visie en strategie in de diagnostiek en behandeling. Ook zetten we de stap naar het daadwerkelijk realiseren en versnellen van innovaties in de biochemie en technologie, met maatschappelijke impact op het dagelijks leven.

Medische en bedrijfsmatige invalshoeken komen in onze werkwijze bij elkaar. Die combinatie vormt de basis voor de vertaalslag van onderzoek naar (pragmatische) praktijkoplossingen. We verbinden door heldere dialoog mensen binnen en buiten een organisatie. Altijd met oog voor het individu, de organisatie en de samenleving.

Farma & Life Sciences – bebright