Financiële dienstverlening

financiele dienstverlening

Een turbulente omgeving die vraagt om visie, focus, het opnieuw uitvinden van de eigen rol en het noodzakelijke verandervermogen waarmee (maatschappelijke) toegevoegde waarde gecreëerd wordt

Sinds de financiële crisis zijn banken en verzekeraars nog steeds druk doende met het terugwinnen van vertrouwen. Dit moeten zij doen in een turbulente omgeving waarin verandering ongeveer de enige constante factor is. Veranderingen in toezicht, verandering in kapitaaleisen, vergroten van buffers, veranderende behoeften van klanten, de continue stroom van nieuwe (ICT) technologieën en toepassingen die van invloed zijn op de wijze waarop de interactie met klanten vormgegeven wordt en die effect heeft op bijvoorbeeld de wijze waarop transacties in betalingsverkeer plaatsvinden. Zij hebben ook te maken met een veranderende maatschappelijke context die zich bijvoorbeeld uit in verminderde solidariteit, de economische situatie waarin groei geen vanzelfsprekendheid is en de rente langdurig laag blijft. Het vraagt banken en verzekeraars om nadrukkelijk te kijken naar hoe zij zich kunnen onderscheiden van hun concurrenten, hoe zij kosten kunnen besparen, hun winstgevendheid kunnen vergroten, maar ook hoe zij focus in hun portfolio aan kunnen brengen en daarmee hun balans op orde kunnen krijgen. Het gaat echter ook over opnieuw verbinding krijgen met de maatschappij, een natuurlijke positie innemen vanuit betrokkenheid die leidt tot toegevoegde waarde.

Scenarioplanning

De ontwikkeling van omgevingsscenario’s is een belangrijke eerste stap in de ontwikkeling van een toekomststrategie. In onze ogen is de uitdaging voor veel professionals om een scherp beeld te vormen van de veranderende samenleving. Want de snelheid van de verandering in de omgeving bepaalt de snelheid van de interne verandering. Scenario’s zijn geen doel op zich, maar een middel om bestaande denkbeelden te toetsen en de kwaliteit van strategische beslissingen en de slagvaardigheid van uw organisatie te vergroten.

Visie vorming

In tijden van verandering biedt een toekomstbestendige en richtinggevende visie houvast voor organisaties, netwerken of sectoren. Een heldere ambitie geeft een duidelijke stip op de horizon weer, verbindt en geeft energie. BeBright ondersteunt met inhoud en werkvormen om te komen tot een gedragen visie op uw financiële dienstverlening.

Strategie en beleid

Het vormen van een strategie gebeurt steeds meer in samenwerking met relevante stakeholders en niet van achter een bureau in een afgesloten kantoorruimte. Net als de visie dient een strategie begrepen en gedragen te worden door uw organisatie. Daarnaast moet zij herkenbaar zijn voor de omgeving en in het bijzonder voor uw klanten. Duidelijke en geprogrammeerde communicatie intern en extern is daarbij van groot belang. Strategie en beleid worden in samenwerking met BeBright vertaald naar concrete verandering.

Innovatiemanagement

Continue vernieuwing is essentieel om in het beste geval uw marktpositie te verbeteren en in het slechtste geval te voorkomen dat u wordt ingehaald door uw omgeving, op termijn niet meer onderscheidend bent en uw proces, producten en diensten geen of onvoldoende waarde toevoegen. Innovatie is meer dan een goed idee of concept. Een innovatie beantwoordt uiteindelijk een vraag of behoefte die reeds bestaat of nog zal ontstaan. Innovatie kan incrementeel, maar ook radicaal. Een innovatie mag niet vrijblijvend zijn en is pas echt een innovatie wanneer deze waarde toevoegt. BeBright biedt u zowel inhoudelijk als procesmatige ondersteuning.

Impact measurement

Het gaat steeds vaker niet alleen meer om ROI maar ook om SROI. BeBright helpt bij het mogelijk maken van het meten van impact in algemene zin en het meten van maatschappelijke impact in het bijzonder; de zogenaamde Social Return on Investment, van initiatieven.

Onze experts

Medewerkers-thumb_PhilipIdenburg_190x135
Philip J. Idenburg

+31(0)6 53 44 21 94
philip.idenburg@bebright.eu

Daniel Mogendorff

+31(0)6 46 06 00 30
daniel.mogendorff@bebright.eu

Ellis Boerkamp

+31(0)6 53 59 35 39
ellis.boerkamp@bebright.eu