+31(0)30 88 879 27 office@bebright.eu
FINANCIËLE DIENSTVERLENING

De Nederlandse samenleving staat mede door de dubbele vergrijzing en de daaraan gekoppelde groeiende zorg- en ondersteuningsvraag onder druk. Hoe zorgen wij voor een goede balans tussen kwaliteit van leven, economische vitaliteit en continuïteit waarbij er steeds meer regionale verschillen dreigen te ontstaan? Of het nu gaat om zorgvernieuwing, de vastgoedopgave of innovatie. Financiële dienstverleners, zoals zorgverzekeraars, banken, pensioenfondsen, vastgoedpartijen en andere investeerders leveren een belangrijke bijdrage aan deze transformatieopgaven. En daarmee het toekomstbestendig organiseren van zorg en welzijn. In samenspel met burgers, bedrijfsleven, onderwijs en onderzoekers hebben financiële dienstverleners daarmee een belangrijke rol in het vormgeven van een vitale en toekomstbestendige samenleving.

WAAR WIJ OPDRACHTGEVERS BIJ HELPEN

Regionale samenwerking

Wij spreken over de begrippen ‘coalition of the willing’ en ‘ecosysteem’ om de noodzaak van samenwerking in plaats van concurrentie te accentueren. Wij helpen in elke fase van samenwerking bij het vormen van coalities en het creëren van communities waarin organisaties uit zorg en sociaal domein, samen met bewoners samenwerken aan een vitale regio. Door onderzoek, visie en praktijk samen te brengen komen wij tot een gedeelde ambitie en een aanpak waarmee bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders direct aan de slag kunnen. Om vervolgens van elkaar te leren en samen ruimte te creëren voor innovatie. We begeleiden visievorming en ondersteunen bij het realiseren van een concrete uitvoerings- en innovatieagenda. Burgerinitiatieven helpen we verder.

Neem contact op

Uitvoeringsagenda opstellen en realiseren

Van visie en strategie naar uitvoering. We begeleiden visievorming en ondersteunen bij het realiseren van een concrete uitvoerings- en innovatieagenda voor organisaties en samenwerkingsverbanden. We helpen bij het opstarten van bijbehorende projecten en innovaties. Aan de hand van klant- en patiëntreizen, Design Thinking methodieken, of het Business Model Canvas duiken wij in de leefwereld van klanten of patiënten. Om dit vervolgens te vertalen naar wat het betekent voor de dienstverlening.

Neem contact op

Maatschappelijke businesscase

Het doel en de beoogde effecten van projecten, interventies en (sociale) ondernemingen reiken in veel gevallen verder dan enkel het perspectief van de eigen organisatie. Wij helpen opdrachtgevers om het economische en maatschappelijk nut voor de verschillende stakeholders vast te stellen in een maatschappelijke businesscase. Wij maken gebruik van methoden zoals de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) en Social Return On Investment (SROI).

Neem contact op

AAN DE SLAG? NEEM CONTACT OP
WAT OPDRACHTGEVERS OVER ONS ZEGGEN

“De grootste stap voorwaarts is geweest dat in de samenwerking met BeBright de trekkende rol van de gemeente een meer ondersteunende en faciliterende rol is geworden. En ik ben blij dat we op basis van de visie en de gedeelde agenda letterlijk handtekeningen zetten en ‘samen op pad gaan’. Dankzij de inzet van de deelnemende stakeholders en BeBright is het resultaat, dat in betrekkelijk korte tijd is gerealiseerd, heel goed voor de aanpak op lange termijn”
– Jan Jenneskens, Gemeente Venray

UITGELICHT IN FINANCIËLE DIENSTVERLENING
Een groeiend en bloeiend voedselsysteem in Zuid-Limburg

Een groeiend en bloeiend voedselsysteem in Zuid-Limburg

Boeren die een eerlijke prijs krijgen voor hun gewassen, trotse inwoners die genieten van lokaal voedsel en toeristen die afkomen op het prachtige landschap en aanlokkelijke regionale producten. Met dit doel startte de Rabobank Kring Limburg in 2020, in nauwe...