+31(0)30 88 879 27 office@bebright.eu
GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG (GGZ)

De huidige arbeidsmarkt is uitdagend, wet- en regelgeving worden complexer en het aantal cliënten met mentale zorgvragen neemt toe. Deze druk op GGZ-organisaties resulteert niet alleen in lange wachttijden en gefragmenteerde behandelingen, maar leidt ook in toenemende mate tot frustratie onder medewerkers. Organisaties staan voor de uitdaging om op een vernieuwende manier hun organisatie en de zorg in te richten met behulp van samenwerken in de regio. Wij zijn er om te ondersteunen en te begeleiden bij het ontwikkelen van een duidelijke koers, het implementeren van veranderingen en het bevorderen van samenwerking in de regio.

WAAR WIJ OPDRACHTGEVERS BIJ HELPEN

Visie en strategie

De GGZ wordt geconfronteerd met steeds grotere uitdagingen. Het is tijd om doortastende keuzes te maken. Samen met onze opdrachtgevers ontwikkelen wij daarvoor de juiste visie en strategie. Altijd met een hands-on actiegerichte aanpak. Wij adviseren bij moeilijke besluitvorming en wij betrekken medewerkers, directie en management. Samen met hen vertalen wij de strategie naar een praktische aanpak en stellen wij een concreet meerjarenplan op. Onderwerpen zoals portfoliokeuzes, gezonde bedrijfsvoering, cultuur & leiderschap, samenwerkingen, organisatiestructuur en innovatie komen hierbij aan bod. Om bestuur te ondersteunen ontwikkelen wij met hen een methode om op de strategische initiatieven te sturen.

Neem contact op

Regionale samenwerking

Regionale samenwerking biedt mogelijkheden om complexe vraagstukken binnen de GGZ aan te pakken. Echter, de uitvoering van het principe “Dat moeten wij regionaal aanpakken” is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Wij faciliteren bij het tot stand brengen van coalities, het opstellen en implementeren van regionale transformatieplannen, en het vinden van oplossingen voor regionale uitdagingen. Gezamenlijk ontwikkelen wij een praktische aanpak, met aandacht voor de specifieke behoeften van elke organisatie. Wij zetten wilde ideeën of dringende vragen om in werkbare oplossingen, verstrekken advies over inrichting en structuur, en begeleiden (management)teams in het aangaan van (nieuwe vormen van) samenwerking. Onze aanpak is op maat, afgestemd op de specifieke gebieden waar expertise nodig is.

Neem contact op

Verandervermogen in de GGZ

Het realiseren van succesvolle verandering in de GGZ is een uitdagende taak. Wij bieden concrete ondersteuning bij het uitvoeren en implementeren van uw visie en/of strategie. Met de focus op het activeren van gedragsverandering binnen de organisatie, onder medewerkers en bij cliënten. In samenwerking streven wij naar een doeltreffende veranderstrategie en ontwikkelen wij efficiëntere processen voor client en medewerker. Om de doelen van deze implementatietrajecten te bereiken, zetten wij onze ervaren project- en programmamanagers in.

Neem contact op

Werken vanuit Positieve Gezondheid

Als partner van het Instituut voor Positieve Gezondheid (iPH) dragen wij en Visiom BeBright Academy al jaren bij aan de implementatie van Positieve Gezondheid in de praktijk van organisaties in zorg en het sociaal domein. Wij ondersteunen bij het breed inbedden van Positieve Gezondheid in de organisatie, het netwerk, bij medewerkers, cliënten en mantelzorgers. Het concept werken wij uit naar alle niveaus in de organisatie: van strategie en heldere werkwijze tot hanteerbare werkprocessen. In combinatie hiermee bieden wij passende trainingen aan voor medewerkers en leidinggevenden om ‘het andere gesprek’ te kunnen voeren met medewerkers en cliënten.

Neem contact op

AAN DE SLAG? NEEM CONTACT OP