Gezonde en duurzame voeding voor iedereen en overal. Wij ondersteunen private en publieke koplopers met deze missie

PREVENTIE EN GEZONDHEID

Impact realiseren met preventie en gezondheid: hier ondersteunen wij private en publieke koplopers bij
Gezondheid draagt bij aan vitaliteit en welzijn. En daar valt nog een wereld te winnen. Roken, overgewicht en probleemdrinken zijn samen de grootste oorzaak van ziekte in Nederland. Elk jaar gaan er 35.000 mensen dood aan de gevolgen hiervan, bijvoorbeeld aan hart- en vaatziekten of diabetes. Wij zijn dan ook overtuigd van de noodzaak tot preventie, met als doel te zorgen dat mensen gezond blijven en (complicaties van) ziekten in een zo vroeg mogelijk stadium worden voorkomen of opgespoord. Preventie is breder dan alleen inzetten op een gezonde leefstijl; het gaat ook om een gezonde leefomgeving, het bieden van gelijke kansen, (vroeg)signalering, en het leveren van de juiste zorg op de juiste plek. Een gezonde leefstijl omvat dan ook meer dan enkel de fysieke gezondheid. Het vraagt om een bredere benadering, waarin naast ziekte en klachten, ook elementen als veerkracht, zingeving, sociale emotionele gezondheid en zelfmanagement steeds meer centraal staan, zoals bij Positieve Gezondheid.

Om dit te realiseren is innovatie en samenwerking tussen partijen in alle domeinen nodig. Het is dan ook terecht dat gezondheid en preventie hoog op de agenda staat van producenten, retailers, (zorg)instellingen, overheden, regionale samenwerkingsverbanden, beroeps- en belangenverenigingen!

Wij helpen opdrachtgevers op drie manieren met innemen van een toekomstbestendige rol:

1. We stimuleren regionale samenwerking en gezondheid door de ontwikkeling en implementatie van landelijke programma’s op het gebied van gezondheid en preventie. Dit doen wij samen met alle betrokken stakeholders. Voorbeelden van programma’s zijn 2diabeat en Programma Organisatiegraad Paramedische Zorg.

2. We ondersteunen bij het maken van een heldere visie en een concrete strategie, waarbij we oog hebben voor het betrekken van partners en achterban. Zo hebben wij verschillende paramedische ondersteunt bij het maken van hun visie, zoals de Koninklijke Nederlands Genootschap Fysiotherapie en Nederlandse Vereniging van Diëtisten.

3. We versnellen maatschappelijke innovaties, ontwikkelen gedegen business cases en maken impactkaarten (SROI). Daarvoor verbinden wij mensen binnen en buiten organisaties en creëren we wederkerige samenwerkingen. 

Wij onderscheiden ons met een sterke visie, frisse blik en een groot netwerk opgebouwd binnen het gezondheids- en preventielandschap. We nemen zelf initiatief en agenderen belangrijke onderwerpen. Samen met domeinoverstijgende partijen gaan wij de dialoog aan.  

Ook agenderen wij onderwerpen die onvoldoende belicht zijn in de maatschappij. Dit hebben wij bijvoorbeeld gedaan als mede-initiator van het programma Diagnose Voeding & Gezondheid 

 

BeBright_icoon_Preventie

Actueel

Het laatste nieuws en voorbeelden uit de praktijk van onze projecten in gezondheid & preventie

Nieuwe leergang preventiestrategie voor ziekenhuizen

Nieuwe leergang preventiestrategie voor ziekenhuizen

De leergang ‘Preventiestrategieën in ziekenhuizen’ bestaat uit vijf modules en gaat in op de bouwstenen van een preventiestrategie. De leergang is opgebouwd langs drie pijlers: 1) leefstijl als onderdeel van behandeling, 2) inzet van monitoring en signalering, en 3)...

Een groeiend en bloeiend voedselsysteem in Zuid-Limburg

Een groeiend en bloeiend voedselsysteem in Zuid-Limburg

Boeren die een eerlijke prijs krijgen voor hun gewassen, trotse inwoners die genieten van lokaal voedsel en toeristen die afkomen op het prachtige landschap en aanlokkelijke regionale producten. Met dit doel startte de Rabobank Kring Limburg in 2020, in nauwe...

Vijf pijlers voor amplitief leiden en werken in zorg en welzijn

Vijf pijlers voor amplitief leiden en werken in zorg en welzijn

Het piept en kraakt in veel zorgorganisaties. De urgentie om aandacht te geven aan minder verzuim en een lagere uitstroom van medewerkers wordt meer dan ooit gevoeld. De Covid 19-pandemie heeft laten zien dat veerkracht van medewerkers en wendbaarheid van organisaties...

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In vijf inspirerende dialoogsessies met een diverse groep van stakeholders uit de provincie hebben we onder leiding van BeBright de innovatie-thema’s opgehaald voor de komende drie jaar en daarna gevisualiseerd in een aantrekkelijke roadmap. Een mooi verbindend eindresultaat!

Roel Schutten

Directeur, AgriFood Capital BV 

Samen met BeBright de ‘Food-Print’ van Utrecht en omstreken in kaart gebracht en de uitdagingen besproken met alle betrokkenen uit de keten.  De start van het mooie regionale netwerk ‘Food-Print Utrecht Region’. 

Annemarie van den Berg

Voormalig directievoorzitter, Rabobank Utrecht en omstreken

Aan de slag?
Neem contact op! 

Irene Mommers

Irene Mommers

+31(0)6 53 46 14 44
irene.mommers@bebright.eu