Om het innovatievermogen van de zorg te vergroten, organiseren BeBright en Dutch Health Hub de Health CatchUPs. Deze serie van vier bijeenkomsten gaat deelnemers inspireren en toerusten om zelf aan de slag te gaan met innovatie. De eerste bijeenkomst vindt plaats op 24 maart aanstaande! Ben jij er ook bij?

De innovatiekracht van de Nederlandse gezondheidszorg is afhankelijk van het innovatievermogen van nieuwe, maar ook bestaande zorgorganisaties. Niet iedere zorgorganisatie is even ‘volwassen’ wat betreft innovatie. De ene organisatie loopt vooruit en creëert, terwijl een andere afwacht tot een innovatie zich bewezen heeft alvorens over te gaan tot implementatie.

Er zijn voldoende bijeenkomsten over innovatie. We gaan het anders doen met een reeks Health CatchUPs. De bijeenkomsten hebben steeds een ander innovatiethema. De thema’s zijn gebaseerd op de sleutels voor succesvolle zorginnovatie uit Zorg Enablers. De Health CatchUPs bieden opkomende én bestaande partijen de unieke mogelijkheid om innovatieve concepten te demonstreren en om kennis te delen. Om juist ook elkaar te inspireren, van elkaar te leren en de basis te leggen voor samenwerking. Met als doel om het innovatievermogen van de zorg te vergroten.

Eerste bijeenkomst op 24 maart 2022
Innovatie begint bij nadenken over de inrichting van zorg. Dit thema staat centraal tijdens de eerste Health CatchUP op 24 maart. Sjoerd Emonts van BeBright: “Wij laten het ongehoorde geluid horen in een andere vorm. Geen lange monologen die snel wegzakken. Na een inspirerend openingsverhaal van Egge van der Poel en twee concrete casussen uit de praktijk (Connected Care Center van het Isala en PsyQ-online van PsyQ), gaan de deelnemers onder begeleiding zelf aan de slag met vragen uit de praktijk. Ervaringen uitwisselen werkt inspirerend. En je bent als deelnemer tegelijkertijd bezig met het oplossen van innovatievraagstukken binnen je eigen organisatie.”

Vier bijeenkomsten
De bijeenkomsten, die gehouden worden op donderdagen van 16.00 tot 20.00 uur in de Jaarbeurs in Utrecht, hebben steeds een ander innovatiethema.

  • Bijeenkomst 1: 24 maart. Thema: ‘Innovatie vraagt om een andere inrichting van de zorg
  • Bijeenkomst 2: 16 juni. Thema: ‘Bij innovatie staat de eindgebruiker centraal
  • Bijeenkomst 3: 29 september. ‘Innovatie is het resultaat van co-creatie’
  • Bijeenkomst 4: 19 januari 2023 ‘Creëer de noodzakelijke cultuur voor innovatiesucces’

De Health CatchUPs richten zich op bestuurders en managers betrokken bij (digitale) zorgvernieuwing, zoals CIO’s, CMIO’s, CNIO’s en innovatiemanagers. Deelname aan de hele reeks kost 500 euro, losse sessies zijn voor 150 euro bij te wonen.  

                                     Meer informatie over het programma en inschrijven