BeBright en Paul Bromberg hebben een methode ontwikkeld om innovatieve oplossingen te vinden voor de concrete problemen die spelen in het sociaal domein. Dit alles in nauw samenspel tussen gemeenten, het zorg- en ondersteuningsveld en het bedrijfsleven. Oplopende tekorten in financiële middelen, aantal zorgverleners en beschikbare mantelzorgers vragen om een andere aanpak. Transformatie van het sociaal domein komt echter lastig op gang. Hoe werk je dan wel concreet aan verandering? Innovaties écht toepassen in de zorg en ondersteuning zorgt voor concrete verbetering. Maar hoe doe je dat? Hoe zorg je dat innovaties passen bij de behoefte van de cliënt, tegen betaalbare kosten? Hoe zorg je voor een structurele aanpak, in plaats van proeftuin na pilot? BeBright ontwikkelde een aanpak in een cyclus van vier stappen:

  1. Kwantitatieve onderbouwing
  2. Identificeren van de grootste pijnpunten
  3. Genereren van innovatieve oplossingen
  4. Implementeren van de meest kansrijke oplossing(en)

Stap 1: Met de gemeente een analyse maken van de zorg- en ondersteuningsvraag. Hierbij worden de cliëntgroepen met de hoogste kosten en/of de grootste stijging van zorgvraag geïdentificeerd, zodat oplossingen zich kunnen richten op de terreinen waar de meeste kosten mee zijn gemoeid. Stap 2: Samen met cliënten, inwoners en het zorg- en ondersteuningsveld cliëntreizen voor deze groepen maken om pijnpunten bij de cliënten en hun verzorgers te identificeren. De meest prangende pijnpunten worden hieruit geselecteerd: dat zijn de punten waar innovaties concreet het meeste bij kunnen dragen. Stap 3: Voor de geselecteerde pijnpunten bedenkt en ontwikkelt het (lokale) bedrijfsleven samen met cliënten en het zorg- en ondersteuningsveld innovatieve oplossingen. Deze geven een antwoord op de pijnpunten, voldoen aan de behoefte van de gebruikers (cliënten en zorgprofessionals) én zijn financieel haalbaar. Stap 4: De gemeente beoordeelt de innovaties, samen met de partijen die deze gaan inzetten. Innovaties die voldoen worden direct ingezet bij de organisaties die geholpen hebben bij de ontwikkeling en/of die behoefte hebben aan deze oplossing. Daarin is de betrokkenheid van cliënten en medewerkers cruciaal. Hierna wordt de cyclus herhaald om volgende pijnpunten aan te pakken: binnen de geselecteerde doelgroepen of bij nieuwe doelgroepen. Deze aanpak plaatst de gemeente in de rol van regisseur en coördinator van de innovatie-routekaart en zorgt ervoor dat iedereen weet wat er verwacht wordt. Er wordt ingespeeld op de krachten en kennis van de verschillende partijen (cliënten, naasten, zorgverleners en innovatieve bedrijven) zodat er gerichte zorginnovaties ontstaan die met een grotere kans van slagen kunnen worden geïmplementeerd of opgeschaald. Wilt u meer weten over deze aanpak? Neem dan contact op met Philip J. Idenburg philip.idenburg@bebright.eu of met Paul Bromberg paul@bromberg-managementenadvies.nl