+31(0)30 88 879 27 office@bebright.eu

Op 20 november bracht het HR-leiderschapsdiner, georganiseerd door BeBright, StayBright en Visiom BeBright Academy, HR-leiders uit de VVT-sector samen. Tijdens een gezonde maaltijd werd er levendig gediscussieerd. Centraal thema was het versterken van veerkracht van VVT-medewerkers in tijden van zorgtransformatie. De avond resulteerde in cruciale bevindingen over verandervaardigheid, leiderschap, regie van medewerkers, investeren in menselijk kapitaal en kennisuitwisseling tussen HR-leiders.   

De gesprekken werden verdiept door twee presentaties. Meijke van Herwijnen (Visiom) schetste een kader voor het denken over leiderschap en gedrag. Ellis Boerkamp (BeBright) nam de aanwezigen mee in strategie en veranderkunde op het gebied van mens & ontwikkeling.

De discussies leidden tot vijf overkoepelende bevindingen:

1. Verandervaardigheid essentieel voor transformatie
In de zorgsector staan medewerkers continu voor nieuwe uitdagingen en de werkdruk neemt toe. Het is lastig, misschien zelfs onmogelijk, om gedrag te veranderen en bij te dragen aan een transformatie als mensen in een mentale overlevingsmodus werken.  Het zijn juist elementen zoals rust, ruimte en bewustzijn die bijdragen aan de nodige verandervaardigheid. Ook vraagt het om een groeimindset om alle gevraagde veranderingen bij te benen.

2. Belang van leiderschap bij transformatie
In het transformatieproces speelt leiderschap op alle niveaus een sleutelrol. Teamleiders, coördinatoren en managers nemen hierin een belangrijke positie in. Zij moeten beschikken over de beste work-life skills om zowel een baken als een voorbeeld te kunnen zijn.

3. Regie van medewerkers versterken
Medewerkers hebben zelf, ondersteund door de organisatie, de regie over hun werkgeluk. Werkgevers dienen te zorgen voor een positieve, veilige werkomgeving en te onderzoeken wat medewerkers nodig hebben. Dit schept kaders voor het stimuleren van persoonlijk leiderschap, met een nadruk op eigen verantwoordelijkheid. Ofwel, van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’: een beweging die van de medewerkers op hun beurt vraagt om de regie terug te leggen bij cliënten en hun netwerk.

4. Investeer in menselijk kapitaal (en koppel het aan de strategie van de organisatie)
In financieel spannende tijden verschuift de focus vaak naar de korte termijn. Het op lange termijn investeren in medewerkers kan dan onder druk komen te staan. In essentie leidt medewerkerswaarde tot klantwaarde, en klantwaarde tot organisatiewaarde. Dat betekent dat investeren in menselijk kapitaal vraagt om tijd en middelen en direct verband houdt met organisatiedoelen. Het vraagt om stevige verankering in de strategie van de organisatie. Activiteiten die bijdragen aan medewerkerswaarde en werkplezier vragen prioriteit. Denk aan het verplicht maken van belangrijke randvoorwaarden zoals introductiemomenten en leiderschapstrainingen. Een ander voorbeeld is het ‘reflecteren op je werk’ ook als taak te zien en hiervoor tijd in te plannen in de werkagenda’s.

5. Uitwisselen van ervaringen tussen HR-leiders in de VVT
De deelnemers vonden het waardevol om ervaringen uit te wisselen. Hoewel regionale verbinding toeneemt, spreken HR-leiders elkaar landelijk nog niet zo vaak. Samen vraagstukken aanpakken en van elkaar leren, wordt gezien als relevant en betekenisvol.


Heb je interesse om een HR-leiderschapsdiner bij te wonen, of ben je benieuwd naar de inzichten uit de presentaties? Neem contact op met Ellis Boerkamp (BeBright), Maarten Reuchlin (StayBright) of Meijke van Herwijnen (Visiom BeBright Academy)

Interessant artikel? Meld je dan hier aan en ontvang elke 2 maanden de BeBright nieuwsbrief.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op!