Jaap Kappert van Brentano over een toekomstgerichte aanpak voor HR-beleid in zorgorganisaties

In tijden van toenemende druk op zorgorganisaties, waarin financiële uitdagingen en een groeiende behoefte aan hooggekwalificeerd personeel samenkomen, is een vernieuwende visie op HR-beleid van essentieel belang. Voor Brentano, een middelgrote VVT-instelling in Amstelveen, ontwikkelde BeBright een algemene visie en een strategie voor Mens & Ontwikkeling. Jaap Kappert is Manager Mens & Ontwikkeling bij Brentano, bestuurder bij V&VN en verpleegkundig specialist. Hij vertelt over werkgeluk, duurzame inzet van zorgpersoneel en zijn samenwerking met BeBright.

Nu de zorgsector te maken heeft met toenemende financiële druk, een verouderende bevolking en een groeiende zorgvraag, is er dringend behoefte aan transformatie. Maar te sterk focussen op interne bedrijfsvoering gaat ten koste van de menselijke kant van de zorg, stelt Kappert. “Investeer waar je verandering wilt zien: in vitaliteit, recruitment, opleidingen en participatie van zowel familie als de gemeenschap.”

De kracht van verpleegkundigen
Het antwoord op de huidige personeelsproblematiek ligt volgens Kappert niet in het simpelweg aannemen van meer verpleegkundigen. “Dat gaat ten koste van het vak, omdat de beroepsgroep dan nog steeds alles blijft doen wat ze altijd al deed. In plaats daarvan kunnen zorgprofessionals de huidige urgentie benutten om hun rol te herdefiniëren en zich meer richten op het begeleiden van patiënten naar gezondheid en een betere kwaliteit van leven.”

Grote ambitie, realistische stappen
BeBright heeft het afgelopen jaar Brentano ondersteund bij het opstellen van een algemene visie en de strategie voor Mens & Ontwikkeling. “Nu klopt het” meent Kappert. “Actuele principes zoals zelfredzaamheid, eigen regie en het benutten van eigen kracht zijn de leidraad: het gedachtegoed van positieve gezondheid. Daarnaast versterken de plannen het vertrouwen om te investeren in vitaliteit, participatie en het aantrekken van de juiste medewerkers via recruitment en opleidingen.”

Kappert vindt dat de ambitie groot mag zijn. Tegelijk benadrukt hij dat de stappen moeten passen bij de medewerkers van de organisatie. “De strategie hebben we dus sterk teruggebracht tot de kernvraag: “Wat heb ik eraan als medewerker? Voor de uitwerking baseerden we ons op het gedachtegoed van amplitief werken, ofwel goed werkgeverschap: positief gezond, prettig werken, passievol & betrokken en persoonlijk & professioneel groeien.

Investeer in medewerkers
Niettemin blijft het een uitdaging om de visie bij medewerkers te laten leven en om uit te leggen dat er voldoende budget voor nodig is, erkent Kappert. Begrijpelijke taal en transparante (visuele) communicatie zijn volgens hem essentieel om de betrokkenheid bij beleidsplannen te vergroten. “Maar we hebben een lastige boodschap als het personeel tegelijkertijd wordt geconfronteerd met maatregelen om bijvoorbeeld het aantal ZZP’ers aan het bed te verminderen. Het perspectief dat wordt geboden en betrokkenheid van collega’s zijn dan van vitaal belang.” Brentano betrekt de teams bij bijvoorbeeld het herzien van roosters om gezamenlijk de juiste deskundigheidsmix te bepalen. Bovendien worden vrijwilligers en familieleden uitgenodigd om te helpen als er gaten in het rooster gedicht moeten worden.”

“Stop met druk zijn met druk doen” – Jaap Kappert

Werkgeluk
Autonomie en het vermogen om een eigen agenda te beheren, zijn volgens Kappert bepalend voor werkgeluk. “Nadenken is ook werk en niet alles hoeft nú te worden opgelost: deze inzichten probeer ik steeds meer mee te geven.” Zelf laat hij zich in zijn dagelijks werk niet opjagen om mailtjes te beantwoorden. Hij pleit voor het creëren van ruimte voor eigen afwegingen, maar ook om te stoppen met “druk te zijn met druk doen.”

Tips voor succes
Zorgorganisaties en de patiëntenzorg in het algemeen, hebben baat bij het verbinden van verschillende thema’s zodat problemen integraal benaderd worden. Kappert geeft enkele waardevolle tips. “Gebruik de expertise en kracht van professionals. En zorg er niet alleen voor dat medewerkers de gelegenheid krijgen om dat in te zetten, maar ook om hun mogelijkheden en prioriteiten te bespreken. Dit geldt net zo goed voor de HR-adviseur als voor verpleegkundige of verzorgende. Het is je taak als leidinggevende om mensen ervan bewust te maken dat ze ook ‘nee’ mogen zeggen.”

Samenwerking met BeBright
Kappert kijkt terug op een prettige samenwerking. “BeBright heeft Brentano geholpen om van maatschappelijke uitdagingen en bedreigingen concrete toekomstplannen te maken. Via speelse en inhoudelijke werkvormen lukte het om mensen mee te krijgen, ook in de theoretische perspectieven op mens en ontwikkeling. Het draait allemaal om investeren in mensen, samenwerken en durven anders te denken en te handelen.”

Vanuit BeBright ondersteunden Arjo Mans en Saskia Dusseljee Brentano met het ontwikkelen van een algemene visie en een deelstrategie voor Mens & Ontwikkeling.

Goed werkgeverschap
Ook aan de slag met de uitdagingen op het gebied van mens en ontwikkeling? Ben je benieuwd hoe jouw zorgorganisatie zo goed mogelijk goed werkgeverschap invulling kan geven? Samen inzetten op het vergroten van welbevinden en functioneren van medewerkers? Wil je weten hoe je een vervolgstap zet? Of heb je inzichten en tips vanuit eigen ervaringen? Wij komen graag met je in contact! Neem contact op met Ellis Boerkamp (ellis.boerkamp@bebright.eu).

Interessant artikel? Meld je dan hier aan en ontvang elke 2 maanden de BeBright nieuwsbrief.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op!