+31(0)30 88 879 27 office@bebright.eu

Impactanalyse

Sociaal ondernemen zit in de lift. Organisaties streven steeds vaker doelen na die verder reiken dan de eigen organisatiegrens en maken deze onderdeel van het bedrijfsresultaat. Maar welke organisaties en innovaties hebben nu echt toegevoegde waarde? Het voorspellen, meten en monitoren van maatschappelijke impact wordt steeds belangrijker. Schaarse middelen vragen om inzicht in welke innovaties werkelijk impactvol zijn en kunnen worden geïmplementeerd en opgeschaald.

Maatschappelijke impact van investeringen en acties

Een sterk kader van (maatschappelijke) effecten vormt de basis voor periodieke monitoring en bijsturing van een innovatie. Dit maakt de impact over meerdere jaren inzichtelijk. Wij helpen opdrachtgevers met het

  • Inzichtelijk maken van de impact van investeringen en uitgevoerde activiteiten
  • Vergroten van betrokkenheid van en samenwerking met belanghebbenden
  • Verantwoorden van gedane investeringen door belanghebbenden
  • Duiden van stuurinformatie voor besluitvorming

 

The Bright way

Afhankelijk van de omvang van het project kiezen wij samen met onze opdrachtgevers een passende methodiek. Bijvoorbeeld de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) of Social Return on Investment (SROI). Voor de duiding van effecten werken wij nauw samen met interne en externe belanghebbenden. Kennis uit onze trendstudies en toekomstverkenningen helpen bij het verklaren van beoogde doelen en effecten.

Wij zijn een B-Corp organisatie. Net als bij onze opdrachtgevers is het nastreven van maatschappelijke waarde voor ons het uitgangspunt.

AAN DE SLAG?

Neem contact op! 

Irene Mommers

Irene Mommers

+31(0)6 53 46 14 44
irene.mommers@bebright.eu

Arjo Mans

Arjo Mans

+31(0)6 53 64 83 29
arjo.mans@bebright.eu

Uitgelicht in Impactanalyse

Preventiestrategie onmisbaar voor ziekenhuizen

Preventiestrategie onmisbaar voor ziekenhuizen

Dertien deelnemers uit verschillende ziekenhuizen komen in de eerste helft van dit jaar vijf keer bijeen voor de Leergang Preventiestrategieën in Ziekenhuizen. De leergang wordt georganiseerd door BeBright. Toonaangevende sprekers binnen het zorg- en...

Voorstellen Pleuni Vullers Senior Adviseur Mens & Ontwikkeling

Voorstellen Pleuni Vullers Senior Adviseur Mens & Ontwikkeling

Maak kennis met Pleuni Vullers, onze nieuwe Senior Adviseur Mens & Ontwikkeling die sinds maart het team versterkt. Pleuni gaat zich inzetten voor het begeleiden van organisaties naar een toekomst van modern werkgeverschap. Ze werkt vanuit een scherpe visie op...

Nieuwe lunchcultuur: kaart voor lunchconcepten gelanceerd

Nieuwe lunchcultuur: kaart voor lunchconcepten gelanceerd

De toekomst van onze kinderen begint op school, en een goede lunch is daarbij essentieel. Onderzoek heeft aangetoond dat een gezonde lunch niet alleen de fysieke gezondheid van kinderen bevordert, maar ook hun schoolprestaties verbetert. Het bevordert een gezonde...