+31(0)30 88 879 27 office@bebright.eu

Met hun programma ‘Route2025’ is KwadrantGroep goed op weg met Positieve Gezondheid. Tijdens inspiratiesessies schreven (wijk)verpleegkundigen op steentjes hoe zij willen bijdragen aan de implementatie van Positieve Gezondheid.

Hoe implementeer je Positieve Gezondheid in je organisatie? KwadrantGroep, aanbieder van thuiszorg en verpleeghuiszorg in Friesland, ontwikkelde ‘Route 2025’. Door dit actieplan hebben inmiddels ruim 450 thuiszorgmedewerkers kennisgemaakt met het gedachtegoed van Machteld Huber. BeBright begeleidde hen tijdens de implementatie met zestig inspiratiesessies, tien sprinterbijeenkomsten en vier managementsessies.

Positieve Gezondheid gaat uit van een brede visie op gezondheid: in plaats van de ziekte en zorg staat de regie op het eigen leven centraal (zie ook kader). Een benadering die ook in Friesland steeds meer wordt omarmd, onder andere door huisartsen en welzijnsorganisaties, omdat het aantoonbaar positieve effecten heeft op het welzijn van cliënten.

 Zorg niet altijd de oplossing
Barbara Lengkeek, projectleider Positieve Gezondheid bij KwadrantGroep en van oorsprong wijkverpleegkundige, licht toe: “Soms zien we dat sociale vraagstukken medisch opgelost worden. Bijvoorbeeld bij eenzame ouderen, dan is er de neiging om zorgmomenten minder snel af te bouwen. Maar vaak is dat helemaal niet de oplossing voor het probleem. Voor het welzijn van onze cliënten is het veel beter te achterhalen wat de behoefte is van de cliënt en samen op zoek te gaan naar passende oplossingen.”

Van theorie naar praktijk
Voor Barbara is Positieve Gezondheid al jaren een essentieel onderdeel van haar werk, misschien wel de kern van alles. Persoonsgerichte zorg staat al sinds 2020 genoemd in de visie en missie van KwadrantGroep. Maar de praktische vertaalslag naar de thuiszorg ontbrak. Daarnaast kwam er steeds meer aandacht voor Positieve Gezondheid in de regio, bij huisartsen en samenwerkingspartners. Barbara kreeg in 2021 de gelegenheid om samen met collega en programmamanager Nyncke Woudstra een vernieuwend plan te ontwikkelen om Positieve Gezondheid naar de praktijk te brengen.

Nyncke Woudstra: “Binnen de wijkverpleging krijgen we steeds meer cliënten met complexe zorgvragen. Terwijl er steeds minder mensen beschikbaar zijn om deze zorg te leveren. Dit vroeg om een programma gericht op de toekomstbestendigheid van de wijkverpleging: ‘Route2025’. Het project ‘Positieve Gezondheid’ is het fundament onder dit programma, omdat het medewerkers anders naar cliënten laat kijken en daarmee bijdraagt aan het leveren van passende zorg.”

Inspiratie
Een focus op gezondheid in plaats van op ziekte, stimuleert de zelfredzaamheid bij cliënten en geeft hen de regie terug. Dit vraagt om aanpassing van verpleegkundigen en verzorgenden: minder direct ingrijpen, meer open gesprekken voeren om te achterhalen waar de cliënt daadwerkelijk behoefte aan heeft. Het werd een prominent onderdeel in de inspiratiesessies. Tien wijkteams, in totaal zo’n 150 medewerkers, begonnen aanvankelijk met twee inspiratiesessies van 2,5 uur. De deelnemers kregen toelichting op het gedachtengoed en oefenden met het voeren van open gesprekken.

Zorghart
Daarnaast was er aandacht voor intrinsieke motivatie en persoonlijke kwaliteiten. Zorgmedewerkers hebben een groot zorghart, ze zijn van nature heel geïnteresseerd in het persoonlijke verhaal van cliënten. Ze zijn geneigd om vanuit de beste intenties oplossingen te bedenken terwijl dat niet altijd de beste oplossing voor die situatie is, schetst Barbara. ”De ontwikkeling die zij doormaakten was aanzienlijk en waardevol. Verpleegkundigen geven aan dat Positieve Gezondheid hen heeft geleerd om anders naar cliënten te kijken en luisteren. Dat heeft geleid tot verrassende inzichten in de werkelijke ervaringen en doelen van hun cliënten. Een slogan binnen het project werd: Gooi je zorghart om.”

Naast de inspiratiesessie gingen enthousiaste verpleegkundigen en verzorgenden in drie groepen aan de slag in sprinterbijeenkomsten om Positieve Gezondheid toepasbaar te maken voor de dagelijkse praktijk. Dit resulteerde bijvoorbeeld in een aangepast evaluatieformulier en een interactief document waarin alle informatie gemakkelijk terug te vinden is.

Leiderschap
Met de uitbreiding van nog eens 300 (wijk)verpleegkundigen en casemanagers dementie, begin 2023, aangevuld met de managers Zorg Thuis, zet KwadrantGroep stevige stappen vooruit. “BeBright heeft ons hierin goed begeleid” stelt Nyncke.” Door hun betrokkenheid en nauwkeurigheid bij het documenteren van dit traject, voelden we ons goed ondersteund.”

In het Friese netwerk is Barbara inmiddels een bekend gezicht. Haar recente presentatie bij de Friese Preventieaanpak (FPA), samen met staatssecretaris Maarten van Ooijen, waarin ze uitlegt hoe in Friesland wordt gewerkt aan Positieve Gezondheid, benadrukt de belangstelling voor dit onderwerp.

Barbara Lengkeek: “Alle aandacht voor Positieve Gezondheid in de regio maakt het gedachtengoed sterker. Het vasthouden in de dagelijkse praktijk blijft een uitdaging. We zijn blij te zien dat steeds meer ambassadeurs opstaan die het gedachtegoed actief uitdragen. Dankzij het IZA wijkfonds kunnen we ook volgend jaar teams en medewerkers blijven inspireren en trainen. Machteld Huber, oprichter en bedenker van instituut van Positieve Gezondheid, zegt vaak: het kost drie keer drie jaar voordat het in je haarvaten zit. We zijn nu bijna twee jaar bezig, we zijn trots op wat we al bereikt hebben en kijken uit naar de stappen die we nog gaan zetten.”

 Wil je Positieve Gezondheid in jouw organisatie ook implementeren? Neem contact op met Caroline Bogchelman of Ellis Boerkamp.

Wat is Positieve Gezondheid?
Positieve Gezondheid staat voor ‘het vermogen om je aan te passen en regie te kunnen voeren op alle uitdagingen in het leven’. Daarmee stapt het af van het idee dat gezondheid enkel de afwezigheid van ziekte is (WHO, 1948) en gaat het over wat iemand nog wel kan. De essentie is dat iemand breed kijkt naar zijn of haar eigen gezondheid en regie ervaart over wat hij of zij van waarde vindt. Dat kan door alle dimensies en aspecten van gezondheid te belichten: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren. Met het spinnenwebmodel als instrument kunnen cliënten samen met hun zorgverlener in gesprek gaan over wat voor hem of haar belangrijk is. Iemand daarin begeleiden en coachen geeft vertrouwen en werkplezier.

Interessant artikel? Meld je dan hier aan en ontvang elke 2 maanden de BeBright nieuwsbrief.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op!