+31(0)30 88 879 27 office@bebright.eu
INNOVATIE & DIGITALISERING

Innovatie en digitalisering zijn essentieel onderdeel van de zorgtransformatie. Mensen wonen langer thuis en krijgen complexere zorgvragen, terwijl het arbeidstekort groeit. Organisaties  in gezondheid en zorg bieden deze uitdagingen het hoofd door te investeren in digitale zorg en technologische innovaties. Wij helpen opdrachtgevers bij het ontwikkelen van een heldere richting, hun digitale- en innovatiestrategie én het realiseren van verandering.

WAAR WIJ OPDRACHTGEVERS BIJ HELPEN

Digitale visie & strategie

Een succesvolle digitale transformatie draait niet alleen om het implementeren van nieuwe toepassingen, maar juist om het creëren van een organisatie breed gedragen kijk op hybride zorg. Voor deze transitie is een goed uitgewerkte visie, strategie en (regionale) innovatie-agenda noodzakelijk. Wij ondersteunen door een helder proces waarin we samen met alle relevante stakeholders de huidige en gewenste situatie verkennen en vertalen naar een digitale strategie, inclusief gedragen agenda voor realisatie en adoptie. Basis hiervoor is naast een heldere visie op de toekomst van de zorg, onze grote Zorg Enablers database die we in de afgelopen zes jaar ontwikkeld hebben met zorginnovaties die wereldwijd zich al in de praktijk bewezen hebben. Tenslotte, waarom zouden we het wiel volledig opnieuw uitvinden!?

Neem contact op

Digitaal verandervermogen

Het implementeren van innovatie en digitalisering vraagt om digitaal verandervermogen van zorgmedewerkers en patiënten. Met ons Innovation Maturity Model geven wij inzicht in de huidige en gewenste innovatievolwassenheid van jouw organisatie. Welke investeringen zijn nodig om sneller technologische, proces- en sociale innovaties succesvol binnen jouw organisatie te implementeren? We ondersteunen bij een passende veranderaanpak en ontwikkelen samen slimmere hybride cliënt(zorg)processen. Daarbij bieden we project- en programmamanagers voor implementatietrajecten en begeleiden we bij het opzetten van een digitaal besturingsmodel voor een passende governance en organisatiestructuur.

Neem contact op

Datagedreven organiseren

De hoeveelheid (on)georganiseerde data nemen snel toe. Gegevens zijn vaak alleen vindbaar in aparte datasets en niet eenvoudig in te zien, terwijl ze heel waardevol kunnen zijn. Wij helpen daarom bij het integreren van data in sturing en monitoring binnen organisaties. Onze inzichtelijke datadashboard kunnen ondersteunen bij het nemen van beslissingen. Ook ondersteunen we bij het inrichten van regionale gegevensuitwisseling of het gezamenlijk koers bepalen rondom data en standaarden.

Neem contact op

Hands-on projectleiders

Wij beschikken over een gedreven groep projectleiders die opdrachtgevers helpen om plannen tot uitvoering te brengen. Of het nu IT-, innovatie- of data-experts betreft; onze projectleiders zijn hands-on, kennen de zorg en aanpalende domeinen en beschikken over goede projectmanagement- en communicatievaardigheden.

Neem contact op

THE BRIGHT WAY

Wij ondersteunen en begeleiden op strategisch en tactisch niveau bij digitalisatie- en innovatie trajecten. Dat doen we aan de hand van een helder proces en in samenwerking met de opdrachtgever. Een succesvolle digitale transformatie draait niet alleen om het implementeren van nieuwe digitale en technologische toepassingen (Zorg Enablers), maar juist om het creëren van een organisatie breed gedragen kijk op hybride zorg.

AAN DE SLAG? NEEM CONTACT OP
WAT OPDRACHTGEVERS OVER ONS ZEGGEN

“BeBright heeft de mensen en de aanpak om onze organisatie te begeleiden om op een verfrissende, creatieve en gezamenlijke manier te komen tot een nieuwe digitale koers. Zij hielden de vaart erin, speelden in op datgene wat nodig was op het moment, en leerden ons op een snelle en productieve manier om zelf onderdeel te zijn van het proces en de verandering”
– Rianne Ruit, Albert Schweitzer ziekenhuis

WAT OPDRACHTGEVERS OVER ONS ZEGGEN

“Wij hebben prototypering als een zeer praktische aanpak ervaren om snel van de opdrachtomschrijving naar een prototype voor de FAIR implementatietool te komen, waarbij het gedurende het gehele proces inzichtelijk is waar we met z’n allen naartoe werken”
– Bodil Schlotzhauer, Zorginstituut Nederland

UITGELICHT IN INNOVATIE & DIGITALISERING
Publicatie “de veranderende wereld van Parkinson”

Publicatie “de veranderende wereld van Parkinson”

Welke impact heeft de ziekte van Parkinson op iemands leven? Deze vraag staat centraal in De veranderende wereld van parkinson, een publicatie die vier collega’s van BeBright samenstelde. Aan de hand van zes ervaringsverhalen geeft de publicatie een indringend en...

Hoe innovatievolwassen is jouw zorgorganisatie?

Hoe innovatievolwassen is jouw zorgorganisatie?

Handvatten voor het vergroten van het digitaal verandervermogen Het inzetten van innovatiekracht is cruciaal in de transformatie-opgave waar de zorg voor staat. Maar niet alle zorgorganisaties bevinden zich op hetzelfde innovatieniveau of hanteren dezelfde aanpak. Dit...

Volgende stap op weg naar de Nederlandse Kanker Agenda

Volgende stap op weg naar de Nederlandse Kanker Agenda

De moedige inspanningen en weloverwogen keuzes van het Nederlands Kanker Collectief (NKC) hebben geleid tot 20 doelen op de Nederlandse Kanker Agenda (NKA). Om concrete vooruitgang te kunnen boeken ligt de focus in de komende periode op vijf doelen op het gebied van:...