Langdurige & ouderenzorg

Ontwikkeling van een Caring community: thuis is de toekomst

De vraag naar ondersteuning, zorg en behandeling zal de komende jaren toenemen, als gevolg van een stijgend aantal (kwetsbare) ouderen en chronisch zieken. Het aantal 65-plussers is van 800.000 in 1950 gestegen tot ruim 2,9 miljoen in 2015. Dit aantal zal verder toenemen tot 4,1 miljoen in 2030. Hierdoor neemt ook het aantal ouderen met chronische ziektes en/of aan ouderdom gerelateerde aandoeningen toe. Tegelijkertijd staat het leven van mensen met een (chronische) aandoening niet in het teken van beperking of afhankelijkheid. Door toegenomen behandelmogelijkheden en technologie in het dagelijks leven, maar ook door een hoger kennis en opleidingsniveau is de oudere van de toekomst niet vergelijkbaar met die van de afgelopen decennia. Een laatste belangrijke trend is dat het aandeel ouderen dat zich eenzaam voelt exponentieel toeneemt.

Cijfers ouderen

Deze ontwikkelingen staan aan de basis van een majeure transformatie van de wijze waarop we in Nederland ouderen ondersteunen, verzorgen en behandelen in een periode van kwetsbaarheid. Van verpleeghuis naar verpleegthuis. Vormen van zorg en ondersteuning die mogelijk maken dat mensen oud worden in een vertrouwde omgeving. Meer complexe zorg is mogelijk in de thuissituatie. Geleverd door organisaties die met een fractie van de klassieke overhead snel en klantgericht inspelen op veranderingen. Dit gaat vaak gepaard met nieuwe vormen van eigenaarschap waar cliënten en familie een dragende factor zijn. Bijvoorbeeld in zorgcoöperaties maar ook in bestaande instellingen.

BeBright begeleidt instellingen bij het maken van deze transitie. Startend bij de analyse van de toekomst, de kansen en uitdagingen bijvoorbeeld door scenario’s te ontwikkelen. Samen met bewoners, cliënten, familie, ervaringsdeskundigen en medewerkers verkennen we innovaties, nieuwe verdienmodellen en andere organisatievormen. Voor vastgoed zonder functie vinden we nieuwe bestemmingen. Zo geven we vorm aan een caring community waarin het verpleegthuis de plek in neemt van het verpleeghuis. In de hieronder weergegeven plaat hebben we deze community gevisualiseerd.

leefwereld ouderen

Deze schets en de vele elementen hierin verdienen een toelichting. Deze vindt u in het artikel Diagnose 2030 over de toekomst van de verpleegthuiszorg. Bent u benieuwd naar de meest impactvolle trends en innovaties, neem dan contact met ons op.

Onze experts

Ellis Boerkamp

+31(0)6 53 59 35 39
ellis.boerkamp@bebright.eu

Medewerkers-thumb_MauritsVerweij_190x135

Maurits Verweij

+31(0)6 10 03 17 60
maurits.verweij@bebright.eu