Rabobank Noord-Limburg heeft samen met inwoners, ondernemers, gemeenten en instellingen een inspirerende, maatschappelijke agenda voor de regio opgesteld. Wij hebben de Rabobank het afgelopen jaar mogen begeleiden bij het realiseren van hun innovatie-agenda. Zo wordt met het initiatief ‘Langerthuiswonen.nu’ ingezet op het vergroten van het bewustzijn over de mogelijkheden om langer thuis met technologie te kunnen wonen.

Woonbehoeften veranderen

Langerthuiswonen.nu is één van de projecten die deel uitmaken van het programma ‘Samen voor de gezondste regio 2025’, het maatschappelijke programma van de Rabobank Noord-Limburg. De werkgroep ‘Langer thuis met technologie’ heeft zich onder regie van BeBright het afgelopen jaar gebogen over de vraag hoe het mogelijk is om in een thuissituatie veilig en comfortabel oud te kunnen worden. Deze werkgroep, bestaande uit enthousiastelingen met verschillende achtergronden uit de gemeenten Horst aan de Maas en Venray, is erop gericht om particuliere woningbezitters in de regio Horst Venray tijdig te attenderen op de mogelijkheden om meer uit hun woning te kunnen halen middels kleine of grotere aanpassingen.

“De populatie in de regio Horst Venray vergrijst en woonbehoeftes veranderen. Daarnaast stijgt, mede door de vergrijzing, de druk op de (mantel)zorg en ontstaat er een groeiende druk op de woningmarkt,” aldus Adri van Kreeke, voorzitter van de werkgroep. “De uitdaging is om een passend woningaanbod te creëren in de regio dat beter aansluit op de behoefte van een vergrijzende maatschappij. Een levensloopbestendige woning heeft voorzieningen die het mogelijk maken om in de thuissituatie veilig en comfortabel oud te worden.” De werkgroep heeft geconstateerd dat er nog onvoldoende gebruik gemaakt wordt van de technologie om langer thuis te blijven wonen.

Alle mogelijkheden te vinden op één platform

Om deze boodschap kracht bij te zetten zijn er drie gadgets ontwikkeld, namelijk de Thuistechnologiebox, de Interactieve demowoning én de Langer thuis wonen Label-test. Deze middelen geven op hun eigen manier een inkijkje in de mogelijkheden die momenteel beschikbaar zijn om langer thuis te kunnen wonen. Deze mogelijkheden hebben betrekking op de veiligheid, toegankelijkheid, bereikbaarheid en het comfort van een woning.

Op de website www.langerthuiswonen.nu is het mogelijk om door een fictieve woning te lopen en te ontdekken wat er tegenwoordig allemaal kan in huis. Daarnaast geeft de papieren box de mogelijkheid om zelf een woning in elkaar te zetten en hier een real-life kijkje in te nemen. Voor alle huizenbezitters is het tevens mogelijk om een online vragenlijst in te vullen om zo te kijken of jouw woning toekomst-proof is.

De komende periode zal het platform doorontwikkeld worden en de impact vergroot. Hiermee is voor de regio een uniek en onafhankelijk platform ontwikkeld dat daadwerkelijk inspeelt op een maatschappelijke behoefte en activiteiten van regionale partners versterkt.

Over Samen voor de Gezondste Regio

BeBright ondersteunde de Rabobank ook in het vormgeven van het programma Samen voor de Gezondste Regio 2025. Pim Rohenkohl, voormalig programmamanager Samen voor de Gezondste Regio 2025, beschreef het programma eerder al als een ontdekkingstocht om samen met de regio tot concrete innovaties te komen: “We zijn gestart met een regioscan om het ‘waarom’ in beeld te krijgen: kansen en mogelijkheden om de regio te versterken. In dialoogsessies en design thinking workshops hebben we met meer dan 100 regionale stakeholders het ‘hoe’ ingevuld. De ideeën die daar naar voren kwamen, vormen onze maatschappelijke innovatieagenda. We hebben daarbij ook gekeken waar zowel de Rabobank als betrokkenen een rol kunnen nemen. Rabobank gaat nu samen met de community voortbouwen op deze agenda om bij te dragen aan de vitaliteit van de regio.”

Meer weten?
Zelf aan de slag met de regionale innovatieagenda? Of bezig met het stimuleren van de samenwerking tussen stakeholders in uw regio? Neem contact op met Jules Coenen als u meer wil weten over het versterken van de sociaaleconomische vitaliteit van uw regio.