Sinds september 2020 versterkt Lea Bouwmeester als adviseur en aanjager van zorgvernieuwing het BeBright team. De afgelopen 15 jaar werkte Lea als directeur, voorzitter en toezichthouder in de verschillende onderdelen binnen onze zorgsector. Als Tweede Kamerlid was zij 10 jaar lang expert op zorgstelselbrede onderwerpen.

Binnen BeBright gaat Lea Bouwmeester zich bezighouden met innovatie, transformatievraagstukken en het creëren van strategische samenwerkingen. Lea: 

“Ik kijk ernaar uit om samen met de kennis, expertise en drive van BeBright-collega’s een waardevolle bijdrage te leveren aan de transformatie van de zorg. Het gaat mij hierbij enerzijds om investeren in gezondheid en vitaliteit van de samenleving en anderzijds om het vormgeven van passende zorg die door inzet van digitale middelen de rol van de patiënt in zijn omgeving kan vergroten.”

Zo is de noodzaak en wenselijkheid om de zorg digitaal te transformeren door de coronacrisis zeer evident geworden. Lea:

“We zagen bij de eerste golf een versnelde adaptatie van de inzet van digitale middelen. Echter, bij het afzwakken van de golf keerden we binnen de kortste keren weer terug naar het “oude normaal” in plaats van het “nieuwe normaal” waarop we hoopten. Inmiddels zitten we middenin de tweede golf. Om de winst van deze tweede golf te pakken, moeten we er niet vanuit gaan dat de digitale transformatie vanzelf gaat. Maar moeten we zorgbestuurders en hun organisaties ondersteunen met een gedragen digitale strategie en digitaliseringsagenda. Een strategie die bijvoorbeeld ook stuurt op sociale innovatie. Te vaak neemt men bij digitalisering hetgeen wat men momenteel doet als vertrekpunt. In plaats van anders te denken en te werken doordat er digitale middelen en zorg wordt ingezet. We moeten de digitale transformatie van de zorg niet alleen als aanvulling zien, maar ook als een alternatief.”

Philip Idenburg, managing partner BeBright, over de komst van Lea: “Ik ben ontzettend blij dat Lea ons team komt versterken! Want naast haar relevante kennis op het gebied van eHealth en digitalisering, heeft zij laten zien met haar aanstekelijke passie voor innovatie in de praktijk versnelling te kunnen brengen in zorgvernieuwing en samenwerking.”