+31(0)30 88 879 27 office@bebright.eu
MEDISCH-SPECIALISTISCHE ZORG

De kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de medisch-specialistische zorg in Nederland staat onder druk door een groeiende en complexer wordende zorgvraag en stijgende kosten. Andere uitdagingen zijn financiële continuïteit, duurzame (regionale) samenwerkingen, digitalisering, het aantrekken en behouden van voldoende gekwalificeerd personeel en beweging naar passende zorg. De verschuiving van zorg van de tweede lijn naar de eerste lijn is een essentiële beweging om te komen tot basiszorg dicht bij huis en gespecialiseerde zorg verder weg. Waarbij voor ons de medisch-specialistische zorg meer omvat dan enkel ziekenhuizen, maar ook raakt aan onder meer zelfstandige behandelcentra, branche-, beroeps- & wetenschappelijke verenigingen, zorgverzekeraars en (regionale) samenwerkingsverbanden & netwerken.

We helpen onze opdrachtgevers om op basis van heldere analyses te komen tot een gedragen visie en strategie. Naast de acute, chronische en electieve zorg gaat dat om transformatievraagstukken rondom digitalisering, bedrijfscontinuïteit en duurzame inzetbaarheid. Dit doen we op basis van een duidelijke visie, grondige kennis van de sector en een iteratief proces. Een proces van co-creatie waarmee eigenaarschap niet alleen breed gevoeld wordt, maar ook concreet genoeg is om sturing te geven aan de zorg van morgen. Juist ook op die onderwerpen waar het schuurt voor opdrachtgevers om te komen tot een doorbraak.

WAAR WIJ OPDRACHTGEVERS BIJ HELPEN

Strategieontwikkeling

De sector is continu in beweging en uitdagingen stapelen zich op. Tijd voor scherpe keuzes; maar hoe maak je die goed en zorgvuldig? Samen met onze opdrachtgevers ontwikkelen we een toekomstbestendige visie en strategie. We ontwikkelen een gedragen langetermijnperspectief, creëren met heldere analyses inzicht en overzicht, adviseren bij lastige beslissingen, nemen mensen mee en vormen een team dat doorgaat tot resultaat is bereikt. Samen concretiseren wij de visie en strategie naar een operationele aanpak en een actieplan voor vernieuwing. Thema’s als portfoliokeuzes, gezonde bedrijfsvoering, cultuur & leiderschap, nieuwe samenwerkingen, inrichting van organisaties en innovatie & digitalisering komen aan de orde. En waar gewenst maken we onderscheid tussen een strategie rondom acute, chronische en electieve zorg, of realiseren we deelstrategieën rondom innovatie, digitalisering & IT, preventie, HR of vastgoed. Wij vinden met onze poten in de modder staan heerlijk en zorgen ook voor succesvolle realisatie van plannen in de praktijk.

Neem contact op

Organisatie-inrichting

Wij ondersteunen opdrachtgevers bij de inrichting en besturing van medisch-specialistische zorg binnen ziekenhuizen en tussen verschillende zorgorganisaties, zoals de samenwerking tussen ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra of samenwerking tussen eerste en tweede lijn. Denk ook aan onderdelen van een organisatie, bijvoorbeeld de polikliniek en acute afdeling. Wij helpen bij optimalisatie binnen een divisie, afdeling of cluster om de operationele en financiële continuïteit en weerbaarheid te bevorderen.

Neem contact op

Strategische samenwerkingen

Voor de continuïteit van de zorg is (regionale) samenwerking binnen én tussen organisaties essentieel. Maar samenwerking is complex. Het vraagt van afdelingen en organisaties om verder te kijken dan hun korte termijn eigen belang. Wij helpen organisaties om in de juiste balans tussen het perspectief van de individuele organisatie en het gezamenlijk maatschappelijke perspectief tot samenwerking te komen. We hebben aandacht voor de bovenstroom (strategie, structuur en organisatie, data en processen en contractering) en onderstroom (betekenis van cultuur, leiderschap, mensbeeld, onderlinge verhoudingen en vertrouwen).

Neem contact op

AAN DE SLAG? NEEM CONTACT OP
WAT OPDRACHTGEVERS OVER ONS ZEGGEN

“BeBright heeft de mensen en de aanpak om onze organisatie te begeleiden om op een verfrissende, creatieve en gezamenlijke manier te komen tot een nieuwe digitale koers. Zij hielden de vaart erin, speelden in op datgene wat nodig was op het moment, en leerden ons op een snelle en productieve manier om zelf onderdeel te zijn van het proces en de verandering”
– Rianne Ruit, Albert Schweitzer ziekenhuis

WAT OPDRACHTGEVERS OVER ONS ZEGGEN

“In 2025 behoort de Nederlandse medisch-specialistische zorg aantoonbaar tot de meest innovatieve, doelmatige en kwalitatief beste zorg ter wereld” ”Dat is de ambitie van de Federatie Medisch Specialisten zoals verwoord in het visiedocument ‘Medisch Specialist 2025’. De begeleiding van Bebright bij de totstandkoming van dit document was inhoudelijk gezien zeer inspirerend en prikkelend en qua ondersteuning van het proces uiterst professioneel en betrouwbaar!”
– Dr. Huib Cense, vice-voorzitter Federatie Medisch Specialisten

UITGELICHT IN MEDISCH SPECIALISTISCHE ZORG
Nieuwe leergang preventiestrategie voor ziekenhuizen

Nieuwe leergang preventiestrategie voor ziekenhuizen

De leergang ‘Preventiestrategieën in ziekenhuizen’ bestaat uit vijf modules en gaat in op de bouwstenen van een preventiestrategie. De leergang is opgebouwd langs drie pijlers: 1) leefstijl als onderdeel van behandeling, 2) inzet van monitoring en signalering, en 3)...

Preventie in het ziekenhuis – het innovatiestadium voorbij

Preventie in het ziekenhuis – het innovatiestadium voorbij

De drie “preventieknoppen” waaraan een ziekenhuis kan draaien om preventie structureel in te bedden Nederlandse ziekenhuizen hebben preventie-ambities. In het recent bereikte Integrale Zorgakkoord worden deze ambities beschreven, alsmede het belang van samenwerking...