+31(0)30 88 879 27 office@bebright.eu
MENS & ONTWIKKELING

Mensen maken een organisatie. Wij geloven dat gelukkige en veerkrachtige medewerkers sterk bijdragen aan het succes van een organisatie. Sterker nog, het op peil houden van het kwantitatieve en kwalitatieve medewerkersbestand en duurzame inzetbaarheid zijn de komende jaren de belangrijkste strategische uitdagingen voor elke bestuurder in de zorg en sociaal domein! Vanuit onze expertise op Mens & Ontwikkeling realiseren we duurzame impact door mensen centraal te zetten in verandering. Altijd integraal, in nauwe verbinding met de brede organisatievisie of strategie. Zo telt het op wat we doen en komen mensen blijvend in beweging.

In onze aanpak maken we gebruik van inzichten uit de positieve psychologie en veranderkunde. Door uit te gaan van de competenties en behoeften van medewerkers en leidinggevenden creëren we gedragsverandering en zorgen we dat mensen zin hebben in de toekomst. Bewezen interventies en een stevig inhoudelijk fundament zijn de basis. Luisteren naar mensen in elk onderdeel van de organisatie en samen creëren zorgt ervoor dat wij programma’s ontwikkelen en realiseren die werken.

WAAR WIJ OPDRACHTGEVERS BIJ HELPEN

Modern werkgeverschap

Het versterken, vergroten en verbeteren van het menselijk kapitaal is een belangrijke voorwaarde voor succes in tijden van verandering. Noem het werkplezier of werkgeluk, alle organisaties realiseren zich dat aandacht voor medewerkers cruciaal is. Om ze te behouden, om hun veerkracht en weerbaarheid te versterken en voor het vergroten van de aantrekkingskracht van de organisatie op nieuwe medewerkers. Wij begeleiden organisaties bij het ontwikkelen en realiseren van impactvolle programma’s voor goed werkgeverschap en meer werkgeluk voor mensen in alle onderdelen van de organisatie in combinatie met goede resultaten voor de organisatie. Onze kennis en expertise ligt op het snijvlak van strategie, leiderschap, veranderkunde en organisatiepsychologie.

Modern werkgeverschap draagt bij om een aantrekkelijke werkgever te blijven in de concurrentie om schaars personeel. Ook draagt het bij aan het verlagen van de uitstroom en het vergroten van de inzetbaarheid (het dalen van het ziekteverzuim) en daarmee de afhankelijkheid van inhuur van derden.

Neem contact op

Organisatieverandering, cultuur & leiderschap

Organisaties zijn continu bezig zich aan te passen aan complexe, veranderende omstandigheden. Daar zijn grensverleggers, moedige leiders en teams voor nodig. Mensen die op basis van een gedeelde visie inspelen op veranderingen én de prestaties van hun organisatie verbeteren. Dit vraagt om het creëren van een nieuwe werkelijkheid, het mobiliseren van energie en urgentie, aanleren van nieuw gedrag en afscheid nemen van oude patronen, overtuigingen en werkwijzen.

Wij helpen met de menskant van verandering. Met onze expertise in strategie, veranderkunde en gedragsverandering helpen wij onze opdrachtgevers bij organisatorische veranderingsprocessen. Denk aan een organisatie die balans zoekt tussen korte termijn overleven en langere termijn transformatie. Wij begeleiden leiders, professionals en teams en verbinden mensen in alle onderdelen van de organisatie. Wij helpen bij cultuurvraagstukken, ook als het lastig wordt. Het resultaat van onze lange termijn aanpak is duurzame verandering en effectief leiderschap om organisaties succesvol door veranderingen te leiden.

Neem contact op

Een leven lang ontwikkelen

Organisaties en medewerkers staan voor de uitdaging om nieuwe en andere manieren van werken te vinden in een snel veranderende omgeving. Ze moeten wendbaar zijn én een duidelijke identiteit behouden om meerwaarde te hebben. Dit vraagt om opleiding die tot de kern komt en die mensen op alle niveaus in de organisatie samen stappen in gedragsverandering laat zetten. Samen met de Visiom BeBright Academy vertalen wij de gewenste transformatie van de organisatie in Incompany opleidingsprogramma’s voor medewerkers en leidinggevenden. Deze richten zich zowel op de veerkracht en het persoonlijk leiderschap van de medewerker, als op het ontwikkelen van een persoonsgerichte en effectieve begeleiding van de klant.

Op het gebied van (persoonlijk) leiderschap, persoonsgericht werken, coaching en gespreksvoering, leefstijl, Positieve Gezondheid, vitaliteit en werkplezier bieden wij scholingen met open inschrijving aan; op maat kunnen wij deze ook binnen jouw organisatie als incompany training organiseren, waarbij we gezamenlijk kijken welke data en welke trainer het beste passen.

Neem contact op

Werken vanuit Positieve Gezondheid

Als partner van het Instituut voor Positieve Gezondheid (iPH) dragen wij en Visiom BeBright Academy al jaren bij aan de implementatie van Positieve Gezondheid in de praktijk van organisaties in zorg en het sociaal domein. Wij ondersteunen bij het breed inbedden van Positieve Gezondheid in de organisatie, het netwerk, bij medewerkers, cliënten en mantelzorgers. Het concept werken we uit naar alle niveaus in de organisatie: van strategie en heldere werkwijze tot hanteerbare werkprocessen. In combinatie hiermee bieden wij passende trainingen aan voor medewerkers en leidinggevenden om ‘het andere gesprek’ te kunnen voeren met medewerkers en cliënten.

Neem contact op

OVER POSITIEVE GEZONDHEID

Positieve Gezondheid is als begrip en definitie van kwaliteit van zorg niet meer weg te denken in de Nederlandse gezondheidszorg. Iedereen beschouwt goede gezondheid als een kostbaar bezit, maar de betekenis ervan verschilt van mens tot mens. Positieve Gezondheid gaat uit van die gedachte. Bij Positieve Gezondheid ligt de focus niet op ziekte en gebreken, maar op mensen zelf; wat hun leven betekenisvol maakt en waar hun veerkracht versterkt kan worden. Breed kijken naar alle dimensies van gezondheid, eigen regie stimuleren en inspelen op de gezondheid die er nog wel is, zo heeft Machteld Huber Positieve Gezondheid neergezet. Werken met Positieve Gezondheid draagt bij aan het realiseren van passende zorg, stimuleren van zelfredzaamheid en eigen regie bij cliënten en het werkgeluk van medewerkers in de organisatie. Zodat zorg en ondersteuning aansluit bij mensen in plaats van andersom.

AAN DE SLAG? NEEM CONTACT OP
WAT OPDRACHTGEVERS OVER ONS ZEGGEN

“Tijdens de werkvormen die BeBright ons heeft aangeboden gingen we echt de verdieping in, persoonlijk maar ook met elkaar als team. Er ontstond veel verbinding op die momenten. Het vuur voor Positieve Gezondheid is echt aangewakkerd in die sessies. Het heeft ons in het managementteam inzicht gegeven in hoe we het kunnen doen. De losse onderdelen van onze dienstverlening worden nu verrijkt door een paraplu van Positieve Gezondheid” 
– Ad van Rijen, directeur-bestuurder, WijZijn Traverse Groep

WAT OPDRACHTGEVERS OVER ONS ZEGGEN

“BeBright heeft Brentano geholpen om van maatschappelijke uitdagingen en bedreigingen concrete toekomstplannen te maken. Via speelse en inhoudelijke werkvormen lukte het om mensen mee te krijgen; ook in de theoretische perspectieven op mens en ontwikkeling. Het draait allemaal om investeren in mensen, samenwerken en anders durven te denken en te handelen”
– Jaap Kappert, Brentano

WAT OPDRACHTGEVERS OVER ONS ZEGGEN

“Careyn heeft BeBright gevraagd om een organisatie breed programma te ontwikkelen waarin we samen met medewerkers van Careyn werken makkelijker, gezonder en leuker maken. Zo is in april 2022 het programma Jij op 1 gestart. Het resultaat? Jij op 1 heeft meerdere positieve veranderingen teweeggebracht binnen de organisatie: Een herkenbaar, duurzaam programma dat binnen de organisatie wordt geborgd. Inzicht in wat medewerkers belangrijk vinden op het gebied van werkgeluk. Een integrale visie en gedachtengoed over werkgeluk, gedragen door een grote groep ambassadeurs. Grotere bewustwording, verhoogde dialoog over belangrijke werkgelukthema’s. Vergrootte kennis, vaardigheden en beschikbaarheid van instrumenten voor lokale teams over werken aan werkgeluk en positieve gezondheid”
– Arjo Hoogwerf, directeur Careyn ZHE en programmaleider Jij op 1

UITGELICHT IN MENS & ONTWIKKELING
HR-leiders uit de VVT delen inzichten tijdens leiderschapsdiner

HR-leiders uit de VVT delen inzichten tijdens leiderschapsdiner

Op 20 november bracht het HR-leiderschapsdiner, georganiseerd door BeBright, StayBright en Visiom BeBright Academy, HR-leiders uit de VVT-sector samen. Tijdens een gezonde maaltijd werd er levendig gediscussieerd. Centraal thema was het versterken van veerkracht van...

Een toekomstgerichte aanpak voor HR-beleid in zorgorganisaties

Een toekomstgerichte aanpak voor HR-beleid in zorgorganisaties

Jaap Kappert van Brentano over een toekomstgerichte aanpak voor HR-beleid in zorgorganisaties In tijden van toenemende druk op zorgorganisaties, waarin financiële uitdagingen en een groeiende behoefte aan hooggekwalificeerd personeel samenkomen, is een vernieuwende...

Vijf pijlers voor amplitief leiden en werken in zorg en welzijn

Vijf pijlers voor amplitief leiden en werken in zorg en welzijn

Het piept en kraakt in veel zorgorganisaties. De urgentie om aandacht te geven aan minder verzuim en een lagere uitstroom van medewerkers wordt meer dan ooit gevoeld. De Covid 19-pandemie heeft laten zien dat veerkracht van medewerkers en wendbaarheid van organisaties...