+31(0)30 88 879 27 office@bebright.eu

Na ruim een jaar van intensieve samenwerking is de Nederlandse Kanker Agenda (NKA) een feit. Dit nationale kankerplan is tot stand gekomen vanuit co-creatie met meer dan 100 partijen die allemaal verbonden zijn met kanker in Nederland. Partijen van zowel binnen als buiten de zorg. Als collectief zijn we aan de slag gegaan met het opstellen van doelen voor in de Nederlandse Kanker Agenda en het starten van een maatschappelijke beweging.  Niet alleen de agenda, ook de weg ernaartoe is te zien als een mijlpaal voor iedereen die betrokken is bij het leven voor, met en na kanker.

Het Nederlands Kanker Collectief (NKC), een initiatief van KWF, IKNL en NFK, heeft bewezen dat het verenigen van een versnipperd veld en een proces van co-creatie, mooie resultaten kan opleveren.

Belangrijk in dit proces is dat de NKA niet in opdracht van de overheid, maar onafhankelijk van politieke invloeden is opgesteld. Dit in tegenstelling tot andere Europese landen waar centraal door overheid een kankerplan is opgesteld. Het voordeel hiervan is dat het NKC kan rekenen op brede maatschappelijke steun en onafhankelijk is van politieke bewegingen.

De gehanteerde bottom-up aanpak is eveneens uniek. Vanuit het besef dat kanker een maatschappelijke opgave is dat te groot is om door één partij op te lossen, is een unieke alliantie gecreëerd van meer dan 100 organisaties uit de hele samenleving. Wij hebben op deze manier laten zien dat het vanuit maatschappelijk leiderschap mogelijk is om al deze partijen met elkaar te verbinden.

Het is het typerend voor de agenda dat stakeholders met elkaar in gesprek gingen en niet enkel in discussie. In het proces van co-creatie zijn de verschillende perspectieven gebundeld en hebben we met het hele veld gekeken naar vervolgstappen. Samen met alle organisaties zochten we naar de juiste inhoud, vorm en structuur. Deze samenwerking oversteeg de complexiteit van belangen en werd gedreven door een gezamenlijke focus en vertrouwen.

Tot slot hebben wij ons ingezet om de agenda zo concreet en beknopt mogelijk te maken. Door de concrete acties en de inzet van versnellingsteams is de NKA een actiegericht document geworden.

De Nederlandse Kanker Agenda
De Nederlandse Kanker Agenda beschrijft 20 doelen om de impact van kanker op de samenleving te verminderen. Deze doelen omvatten onder andere kankerpreventie, kankerbehandeling en kwaliteit van leven. Vijf doelen krijgen prioriteit: roken, bevolkingsonderzoek, zeldzame kanker, (late) gevolgen en kanker en werk. Versnellingsteams zorgen voor het opstellen en uitvoeren van concrete actieplannen voor deze doelen. Vervolgens gaan er teams aan de slag met de overige doelen. Meer informatie: Nederlandskankercollectief.nl/agenda

De lancering: het eerste resultaat van het Nederlands Kanker Collectief
De lancering van de NKA was een hoogtepunt van samenwerking en vastberadenheid. Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 27 november kwamen bijna 200 betrokkenen samen om de gezamenlijke doelstellingen voor 2032 te vieren. Lieke Marsman, voormalig Dichter des Vaderlands en zelf levend met ongeneeslijke kanker, opende de bijeenkomst met een indringend gedicht. Vervolgens begeleidde dagvoorzitter Inge Diepman de gesprekken tussen verschillende tafelgasten: demissionair minister Kuipers, programmamanager Carla van Laer en bestuurders van de drie organiserende organisaties. De tafelgasten benadrukten het belang om de NKA te realiseren, buiten de korte termijn van politieke agenda’s om.

In een fictief en luchtig toekomstverhaal werden de doelen gepresenteerd. Dit verhaal illustreerde de beoogde maatschappelijke veranderingen die we met de agenda willen bereiken. Het evenement werd afgerond met vijf persoonlijke verhalen rondom de uitgelichte doelen. Zo werd de zaal verteld wat het belang is van deze doelen vanuit enkele persoonlijke ervaringen, want niets is waardevoller dan de verhalen van degenen die het aangaat. Optimistisch en vastberaden verlieten de aanwezigen de bijeenkomst. Klaar om de complexe uitdagingen rondom kanker aan te gaan, met de NKA als leidraad.

De rol van BeBright
BeBright heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en lancering van de NKA. Gedurende 1,5 jaar hebben we nauw samengewerkt met het programmateam vanuit KWF, IKNL en NFK. Ons doel was om dit complexe maatschappelijke vraagstuk breed aan te pakken en alle partijen te verbinden. Deze samenwerking heeft geleid tot een groeiend vertrouwen van de deelnemende partijen in zowel het NKC als de NKA. Ook het uitstralen van volledige rust tijdens de vele bijeenkomsten en het vertellen van (daad)krachtige boodschappen, liet het vertrouwen verder groeien. Want waar er eerst toch met een gezonde dosis scepticisme naar het NKC werd gekeken, sloeg dit later om in een sterke behoefte om mee te doen en input te leveren. Dit laat zien dat de NKA niet alleen een plan is. Het is tevens de start van een maatschappelijke beweging. En wij zijn er heel trots op dat wij hier onderdeel van mogen zijn.

Lees hier het eerdere artikel over het stellen van de doelen voor de NKA: Samen doelen stellen voor de NKA

Ook voor andere maatschappelijke uitdagingen die een brede benadering vereisen staan we klaar om samen te werken en te ondersteunen. Neem gerust contact op met met Philip Idenburg of Marjolein Geurts

Interessant artikel? Meld je dan hier aan en ontvang elke 2 maanden de BeBright nieuwsbrief.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op! 

Marjolein Geurts

Marjolein Geurts