Onderzoek- en innovatieprogramma’s

Zorgenablers_2017_bebright
Zorgenablers_2019_bebright
Zorgenablers_2019_bebright
Zorgenablers_2019_bebright
zorgenablers_2018_bebright

2017-2021

ZORG ENABLERS

De jaarlijkse publicatie Zorg Enablers helpt zorgprofessionals en -organisaties het innovatievermogen te versterken. We geven een overzicht van de belangrijkste technologische bewegingen die bijdragen aan een toekomstbestendige zorg. Ter inspiratie, maar ook om samen de vruchten te plukken van nieuwe technologische mogelijkheden en te werken aan een duurzaam zorgsysteemwaar kwaliteit en doelmatigheid hand in hand gaan. Op ons platform bundelen we onze inspirerende content en houden dit continu up-to-date.

2019

GOED GEVOED

“An apple a day, keeps the doctor away.” Simpeler laat de relatie tussen onze gezondheid en voeding zich niet uitdrukken. In onze moderne samenleving ligt het echter aanzienlijk ingewikkelder. In GOED GEVOED bundelen Irene Mommers en Michel van Schaik de bevindingen uit het programma Diagnose Voeding & Gezondheid over de preventieve rol die voeding kan spelen in het stimuleren van een gezonder Nederland. Bevindingen van een reis die samen met honderden ondernemers, managers, wetenschappers, zorgprofessionals en beleidsmakers is gemaakt.

innovatie advies
Diagnose transformatie

2019

DIAGNOSE TRANSFORMATIE

Voor het borgen van kwalitatieve, toegankelijke en betaalbare gezondheidzorg is transformatie noodzakelijk. De publicatie Diagnose Transformatie analyseert succesvolle en minder succesvolle zorgtransformaties uit de praktijk en bundelt inzichten, inspiratie, voorbeelden, tools en methodes. Zo vormt het een toolkit om diegenen die het voortouw willen nemen in de transformatie van onze gezondheidszorg te ondersteunen met kennis en ervaring van
grensverleggers die hen zijn voorgegaan.

2017-2020

DIAGNOSE VOEDING EN GEZONDHEID

Voeding draagt bij aan een vitaal en gezond leven. Aandacht voor voeding verdient dan ook een prominente rol bij het stimuleren van gezondheid en preventie van chronische aandoeningen. Dat is de overtuiging van de partijen die samen het landelijke programma Diagnose Voeding & Gezondheid zijn gestart. We initiëren, ondersteunen en versnellen innovaties en initiatieven met een grote maatschappelijke impact. Ook faciliteren we de maatschappelijke dialoog over voeding en gezondheid en delen we kennis en inzichten op dit gebied.

Diganose_voeding_en_gezondheid_bebright
Diagnose zorginnovatie

2013

DIAGNOSE ZORGINNOVATIE

In Diagnose Zorginnovatie beschrijven we de uitdagingen voor de gezondheidszorg, nu en in de toekomst. In deze publicatie staan de versterking en versnelling van de innovatiekracht van de Nederlandse gezondheidszorg centraal. Dat is misschien wel de grootste uitdaging waar zorgorganisaties voor staan. Diagnose Zorginnovatie is een verkenning naar innovaties, ondernemerschap en technologische toepassingen in de Nederlandse gezondheidszorg. 

2013

SOCIAAL WONEN 2030

Diverse partijen uit de Nederlandse woningmarkt verkenden in Sociaal Wonen 2030 samen de toekomst van wonen en ontwikkelden vier aansprekende scenario’s over hoe wonen en sociale voorzieningen in Nederland op de lange termijn eruit kunnen zien. Met als belangrijkste doel: voorbereid zijn op de toekomst. Zo kunnen de scenario’s worden ingezet voor strategie- en beleidsvorming, voor het onderbouwen van investeringsbeslissingen, voor sociale- en diensteninnovatie of voor product- en conceptontwikkeling. 

sociaal wonen – bebright
diabetes-bebright

2012

DIAGNOSE DIABETES

Samen met het Nederlands Diabetes Fonds (NDF) en met gebruik van de kennis uit Diagnose 2025 delen we in deze publicatie ontwikkelingen en opties voor diabeteszorg in Nederland. Onderdeel daarvan zijn zeventien trends in de diabeteszorg in Nederland en hun invloed op de toekomst van de zorg. Dit vormt de input voor drie toekomstbeelden voor de diabeteszorg en -preventie in 2025.

2011

DE TOEKOMST VAN WINKELEN

De toekomst van winkelen is een uitgave van de Nederlandse Raad Winkelcentra (NRW) en BeBright op basis van onze toekomstverkenning voor en met de leden, over winkelen en retail in Nederland op lange termijn. De scenario’s beschrijven mogelijke toekomsten voor winkelen in 2025; ver genoeg vooruit om verrassend te zijn, en voldoende dichtbij om herkenbaar te zijn voor de retailvraagstukken van dit moment. Met deze scenarios wil NRW de winkelvastgoedsector te prikkelen.  

Toekomst winkelen-bebright

2010

DIAGNOSE 2025

Diagnose 2025 is een collectieve verkenning van trends en ontwikkelingen in de zorg die tot stand is gekomen in nauwe samenwerking met verschillende partijen die actief zijn in de zorg en met sterke betrokkenheid van experts. Op basis van uitgebreid kwalitatief en kwantitatief onderzoek is in Diagnose 2025 de toekomst van de zorg in Nederland uitgewerkt in drie mogelijke scenario’s. Aan de basis van deze toekomstsscenario’s liggen zeventien relevante trends en ontwikkelingen. 

Diagnose_2025_bebright_comp
oog voor de toekomst- bebright

2004

OOG VOOR DE TOEKOMST

In 2005 schreven Philip Idenburg van BeBright en
Sanny Zuiderveld over de toekomst van marketing en consumentengedrag met input van het scenarioplanningstraject dat zij faciliteerden bij de Rabobank. Oog voor de Toekomst is intussen een begrip in de wereld van scenariodenkers en de basis voor onze kennis over consumenten.