Accelerate: get ready for (y)our future

Heeft uw organisatie aandacht voor innovatie op strategisch niveau? Hoe innovatief is uw organisatie nu echt? Horen uw leiders bij de 50% senior management die ontevreden zijn over het rendement en tempo van innovatie binnen hun organisatie? Kan uw management team uw innovatiedoelstellingen realiseren?

Innovatieve bedrijven hebben één gemeenschappelijk kenmerk: een goed ingericht innovatieproces waar consequent op wordt gestuurd. Dit goed ingerichte innovatieproces resulteert in een stabiele stroom nieuwe diensten en producten, die succesvol in de markt worden gezet.

Prepare today, to lead tomorrow.

Innoveren doen wij in drie stappen: scandesign en create. Met als resultaat organisaties die ‘klaar zijn voor de toekomst’, die ‘in the lead zijn’, wat er ook op ons af komt. Tenslotte is een strategie alleen succesvol als deze resulteert in innovatie.

Bright?!

Innovatie is essentieel voor de continuïteit en toekomstige groei van bedrijven. Ons Innovatie Fasen Model is de basis voor integrale verankering van innovatie binnen een organisatie. Wij combineren scherpe strategische analyses met creativiteit om innovaties te realiseren die daadwerkelijk onderscheidend zijn in de markt.


scan

gestructureerd naar binnen en naar buiten kijken

Wij voeden de organisatie met informatie en inspiratie over de buitenwereld en laten nieuwe ideeën, nieuwe perspectieven en nieuwe inzichten ontstaan.

design

van inzicht via idee naar impact

Zet creativiteit en nieuwe inzichten om in uitgewerkte, levensvatbare ideeën en business cases. Middels originele en gestructureerde methoden verzamelen we ideeën en maken we onderbouwd keuzes om een aantal verder uit te werken.

create

groeien en geld verdienen

De nadruk bij innovatie ligt vaak op creativiteit en creatie. Onze ervaring leert dat de echte uitdaging voor veel bedrijven ligt in de commercialisatie.

lead

be Bright

Naast externe focus en “van-buiten-naar-binnen-denken” vraagt succesvolle innovatie “van-binnen-naar-
buiten-denken”. Op kruispunten ontstaan vaak de mooiste dingen, interne organisatie en de buitenwereld komen samen.