Realiseren van strategie met Agile OGSM

Ambitieuze veranderingen doorvoeren in zorgorganisaties is complex. Een passende strategie én een effectieve realisatie van die strategie, zijn voorwaarden voor succesvolle verandering.
In de praktijk zien we dat het in zorgorganisaties lastig is om de strategie te laten doorleven in de haarvaten van de organisatie en om de vertaalslag te maken van strategie naar impactvolle realisatie.

Als bestuurder komt u uitdagingen tegen zoals:

  • Hoe innoveer ik en zorg ik tegelijkertijd dat de dagelijkse werkzaamheden doorgaan?
  • Hoe creëer ik draagvlak en blijvende betrokkenheid, en krijg ik mensen in beweging?
  • Hoe vertaal ik de ambities naar concrete doelen en verbind ik deze met de dagelijkse werkzaamheden?
  • In de loop van de tijd worden visie en strategie uit het oog verloren, hoe stuur ik op effectieve realisatie?

Organisatie en medewerkers staan centraal

Met een pragmatische aanpak begeleiden wij onze opdrachtgevers in de gezondheidszorg bij de realisatie van strategische plannen. Boven- en onderstroom zijn in deze aanpak in balans. Om ambitieuze doelstellingen te verbinden aan acties, focus aan te brengen en zo concreet met realisatie aan de slag te gaan, zetten wij AgileOGSM™ in (Objectives, Goals, Strategies, Measures). Door gebruik te maken van OGSM software wordt de methode dynamisch en online inzichtelijk voor de hele organisatie. Hierbij zetten wij niet het instrument, maar de organisatie en haar medewerkers centraal.

Werken aan organisatiedoelen wordt een gezamenlijke opdracht voor iedereen in de organisatie

Het gebruik van AgileOGSM™ zorgt voor een heldere samenhang tussen visie, strategie, doelstellingen en activiteiten. Hierdoor wordt het bereiken van doelen haalbaar, inzichtelijk en meetbaar. Door actief en kortcyclisch te sturen op de resultaten kan snel het goede gesprek gevoerd worden binnen uw organisatie als resultaten niet gehaald worden. Zo kunt u snel bijsturen op uitvoering én op uw strategische keuzes, uw organisatie werkt veel gerichter en u heeft meer focus op de realisatie van uw doelen. AgileOGSM™ helpt om prioriteiten te stellen. Er komt geen werk bij, door betere keuzes te maken werkt u aan gemotiveerde medewerkers en een betere zorg voor de patiënt. Het geeft u als bestuurder overzicht en zorgt ervoor dat processen in de organisatie goed geborgd zijn. Hierdoor zijn strategische, tactische en operationele niveaus in de organisatie in continue wisselwerking met elkaar. Het werken aan organisatiedoelen is daarmee een gezamenlijke opdracht voor iedereen in de organisatie!

The Bright way

In onze aanpak combineren wij inhoudelijke kennis van de markt met een frisse aanpak in een enthousiast team. Een team dat continu prikkelt en zowel de bestuurders als de (team)managers en de zorgmedewerkers scherp houdt om datgene te doen wat nodig is om te veranderen. Hierbij zetten wij niet het instrument, maar de organisatie en haar medewerkers centraal.  Met onze aanpak komt uw visie en strategie tot leven zodat u echt impact kunt maken!

Agile OGSM

AAN DE SLAG?

Neem contact op! 

Philip J. Idenburg

Philip J. Idenburg

+31(0)6 53 44 21 94
philip.idenburg@bebright.eu

Uitgelicht in Strategie realisatie

SET regeling: maak werk van de stimuleringsregeling eHealth thuis

SET regeling: maak werk van de stimuleringsregeling eHealth thuis

De focus op de kwaliteit van leven, de alsmaar stijgende kosten van de zorg en de nijpende situatie op de arbeidsmarkt maken eHealth toepassingen thuis tot een “no-brainer”. De SET-regeling wil de toepassing van eHealth in de thuissituatie stimuleren en opschalen,...