Analytics

In onze veranderende omgeving is het van belang wendbaar en flexibel te zijn. De druk om snel te beslissen, handelen en bij te sturen neemt toe. Sterk onderbouwde strategische keuzes maken, is daarbij belangrijk. Data-analyses van interne en externe trends en ontwikkelingen helpen ons bij het begrijpen waar we vandaan komen, reflecteren op waar we nu staan, voorspellen waar het in de toekomst heen gaat en waarmaken van de ambities en doelen. Data is er in overvloed, maar het van waarde maken van deze informatie is niet vanzelfsprekend.  

Onze aanpak
Met BeBright Analytics helpen wij opdrachtgevers bij data-gedreven besluitvorming en besturing. Slimme analyses van interne en externe data combineren wij met kennis van de organisatie en markt. Zo maken wij samen de gewenste toekomstvisie en -strategie tot realiteit. Wij helpen bij het doorrekenen van businessmodellen en scenario’s. Het duiden en monitoren van resultaten en effecten helpt onze opdrachtgevers om voortgang op strategische doelen te bewaken en waar nodig tijdig bij te sturen.  

The Bright way
In onze business-analyses combineren wij inzichten uit de binnen- en buitenwereld om tot keuzes en acties te komen. Uit onze trendstudies en toekomstverkenningen kennen wij de ontwikkelingen van vandaag én morgen. Samenwerking met belanghebbenden is voor ons de basis om inzichten te duiden en van waarde te maken.

BeBright Analytics – advanced analytics 2

aan de slag?
Neem contact op! 

Jiska de Wit

Jiska de Wit

+31(0)6 24 51 86 74
jiska.dewit@bebright.eu

Arjo Mans

Arjo Mans

+31(0)6 53 64 83 29
arjo.mans@bebright.eu

Uitgelicht in analytics

Scriptieonderzoek: Succesfactoren voor uitkomstgerichte bekostiging

Scriptieonderzoek: Succesfactoren voor uitkomstgerichte bekostiging

Het toekomstbestendig inrichten van de curatieve zorg vraagt om ontvlechting naar acute, chronische, electieve en hoog complexe zorg. Deze ontvlechting biedt kansen om de zorg anders te organiseren en financieren. Saskia van Miert heeft tijdens haar stage bij BeBright...