Cultuur & leiderschap

Organisaties zijn continu bezig zich aan te passen aan complexe, veranderende omstandigheden. Vooral voor organisaties in het sociale domein is dit een grote uitdaging. Daar zijn grensverleggers, moedige leiders en teams voor nodig. Mensen die op basis van een gedeelde visie inspelen op veranderingen én de prestaties van hun organisatie verbeteren.

Dit vraagt om het creëren van een nieuwe werkelijkheid, mobiliseren van energie, aanleren van nieuw gedrag en afscheid nemen van oude patronen, overtuigingen en werkwijzen. De mate van succes bepaalt of een organisatie in staat is om in te spelen op de veranderende context.

“Grensverleggers zijn individuen die de moed hebben de grenzen van zichzelf, het team en de organisatie te verkennen en verleggen.”


Coaching en begeleiding

Wij helpen opdrachtgevers bij het verleggen van grenzen. Om een brug te slaan tussen de organisatie, business en de menskant is leiderschap en de groei van medewerkers essentieel. Wij begeleiden en trainen grensverleggers met:

 • Leiderschapsprogramma’s zoals het Programma Klinisch Leiderschap. Dit programma richt zich op medisch specialisten die vanuit hun rol een bijdrage willen leveren aan de vernieuwing van zorg en innovaties in het klinische proces
 • Verander- en cultuurprogramma’s gericht op het realiseren van gedragsverandering en transformatie, waaronder het versterken van de innovatiecultuur en competenties
 • Talentontwikkeling, teamontwikkeling & coaching om teams, bestuurders en professionals te ondersteunen met kennis en competentieontwikkeling als kritische succesfactoren voor strategie- en innovatieprogramma’s

The Bright way

Wij richten ons op de ontwikkeling en groei van grensverleggers: individuen, als persoon, in een team, in een organisatie of over organisatiegrenzen heen. Zo creëren wij ecosystemen om samen succesvolle transformatie en maatschappelijke doorbraken te bewerkstelligen.

Met bewezen methoden werken wij aan menselijk kapitaal dat klaar is voor de toekomst. Onze adviseurs en coaches zetten hiervoor assessmenttools in om inzicht in drijfveren, persoonlijkheidsaspecten, gedrag, de prestatie en dynamiek van teams of de wijze waarop een individu bijdraagt aan de groei van een organisatie. Wij maken onder meer gebruik van:

 • Management Drives
 • NEO-PI-R, MBTI (Myers-Briggs Type Indicator®)
 • ACT Cube
 • AEM Cube (Human Insights)
 • AAN DE SLAG
  Neem contact op! 
  Philip J. Idenburg

  Philip J. Idenburg

  +31(0)6 53 44 21 94
  philip.idenburg@bebright.eu

  Ellis Boerkamp

  Ellis Boerkamp

  +31(0)6 53 59 35 39
  e
  llis.boerkamp@bebright.eu

  UITGELICHT IN CULTUUR & LEIDERSCHAP

  Health CatchUP: inspireren, leren én verbinden

  Health CatchUP: inspireren, leren én verbinden

  Innovatie vraagt om een andere inrichting van de zorg. Dat was het thema van de eerste Health CatchUP op 24 maart 2022 in de Jaarbeurs in Utrecht georganiseerd door BeBright en de Dutch Health Hub. Tijdens de Health CatchUP stonden #inspireren, #leren en #verbinden...

  Ouder Worden 2040 presenteert transformatieagenda

  Ouder Worden 2040 presenteert transformatieagenda

  Onze samenleving veroudert: in 2040 zitten we op de top van de vergrijzing. Wat is er nodig om onze samenleving toekomstbestendig te maken? Een groot aantal partijen uit verschillende domeinen heeft op 21 april een transformatieagenda met concrete doelen, acties en...

  Succesvol samenwerken in netwerken vraagt om samenspel van rollen

  Succesvol samenwerken in netwerken vraagt om samenspel van rollen

  De publieke en private sector hebben elkaar nodig om het hoofd te bieden aan belangrijke maatschappelijke vraagstukken en thema’s. Deze toegenomen afhankelijkheid vraagt om een nieuw denkkader dat uitgaat van bundeling van krachten als basis voor het gezamenlijk...