Toekomstbestendig zorgvastgoed

De grote veranderingen in de zorg maken dat het vastgoed van zorginstellingen vaak niet meer goed aansluit bij de behoefte van zorgvragers en professionals. De afgelopen decennia bleek het vastgoed vaak te klein door de sterke groei van de zorgvraag. Dit heeft tot een grote bouwgolf geleid, met name bij de ziekenhuizen. De ontwikkelingen rond virtualisatie, ketendenken en concepten als “De Juiste Zorg op de Juiste Plek” maken dat vastgoed nu vaak een stuk compacter kan. “Hoe krijgen we dat voor elkaar?”, vragen veel bestuurders in zorg en welzijn zich af.

Dat vraagt om een strategische benadering van het vraagstuk én programmatische implementatie van de transformatieplannen voor het vastgoed. Investeringen worden immers gedaan voor vele tientallen jaren. Hoe maak je als instelling de meest verstandige keuzes ten aanzien van vastgoed? Wij helpen de keuzes te maken die ruimte bieden om te ondernemen. Zorgorganisaties willen voorkomen dat het vastgoed een blok aan het been van de organisatie wordt. Naast investeringen in vastgoed vraagt dat vaak om het herontwerpen van werkprocessen, rekening houdend met de mogelijkheden om zorg dicht bij huis te organiseren. Hiervoor zijn vaak grensverleggende besluiten nodig die de weg openen naar wezenlijke verandering.

The Bright way

Wij duiken diep in de data van de organisatie om de echte dilemma’s rond vastgoed helder te maken. Van portfoliokeuzes en productie-ontwikkeling tot en met de financiering van het vastgoed. Onze adviseurs gaan in co-creatie met uw medewerkers aan de slag om een nuchtere analyse te maken van de knelpunten in de huisvesting. Uitgaande van de behoeften van de zorgvragers, ontwikkelingen in de regio en een efficiënte bedrijfsvoering van de (zorg)processen.Vastgoed is duur en relatief moeilijk te veranderen. Dat vraagt om een visie die meerdere strategische plannen aan kan. Wij zorgen ervoor dat de strategie wordt vertaald in toekomstbestendige uitgangspunten voor het vastgoed, daarna helpen wij bij het opbouwen van een krachtige vastgoedorganisatie die slagvaardig de toekomstplannen weet te realiseren.

Bij BeBright geloven wij dat een herijking van ziek en gezond een grote bijdrage kan leveren aan de duurzame houdbaarheid van de zorgsector. Dit vraagt een holistische visie over gezondheid en kwaliteit van leven. Wij werken vanuit de ideeën van “Positive Health” aan het vraagstuk van de huisvesting van zorgorganisaties. Onze ambitie is om ervoor te zorgen dat de creatie van maatschappelijke waarde, klantwaarde en financiële waarde in balans zijn.

Wij kennen de ontwikkelingen in de zorgsector als geen ander. Of het nu gaat over de curatieve zorg of de langdurige zorg, onze adviseurs weten wat er speelt. Onze kracht ligt in het verbinden van de kennis over de deelsectoren heen. Wij onderzoeken voortdurend de impact van ontwikkelingen in zorg en welzijn op het vastgoed van onze opdrachtgevers.

AAN DE SLAG?

Neem contact op! 

Philip Idenburg

Philip Idenburg

Maurits Verweij

Maurits Verweij