Create the future

Groeien en geld verdienen

De nadruk bij innovatie ligt vaak op creativiteit en creatie. Onze ervaring leert dat de echte uitdaging voor veel bedrijven ligt in de commercialisatie. Om met goede ideeën geld te verdienen moet de basis goed zijn: organisatieinrichting, marktintroductie, distributiestrategie en marketingcampagnes.

Wij helpen u naar de markt middels:

Implementatie: Integraal ontwikkelen van een nieuwe dienst/product, van inhoud tot verpakking.

Introductie: Commercieel succesvol lanceren van een nieuwe dienst of product in de markt.

Inbedding: Inrichten van de benodigde organisatie- en bedrijfsprocessen.

Transformatie: Doorvoeren van fundamentele veranderingen in de ondernemersstrategie die het bedrijf een ander gezicht geven en tot nieuwe business- en verdienmodellen of nieuwe business leiden.

 

 


Diagnose 2025

BeBright, Rabobank en vertegenwoordigers uit de sector, brachten de toekomst van de gezondheidszorg in kaart in ‘Diagnose 2025’. Met als doel om ook in 2025 het juiste aanbod bij de vraag te kunnen leveren. Klik hier voor meer informatie over dit project.

Diagnose 2025

Innovatieve werkvormen

Wij maken uw huisvesting toekomstbestendig door onze kennis van trends in HR, kantoorinrichting en facility management te combineren met onze ervaring in vastgoed, marketing en verandermanagement.

Innovatieve werkvormen

Strategisch Voorraadbeleid

Onze kennis van actuele ontwikkelingen, onzekerheden en mogelijke toekomstbeelden voor vastgoed, biedt een stevig fundament voor strategisch voorraadbeleid. Wij maken lokale sectorfoto’s van toekomstige vraag- en aanbodontwikkelingen in uw omgeving. Hiermee bent u in staat lange termijn plannen te maken voor een gezonde voorraad.

Strategisch Voorraadbeleid

Toekomst van Winkelen

“Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat Nederland in een attractief winkelaanbod voorziet?” Met de Nederlandse Raad van Winkelcentra onderzochten we trends en innovaties in retail en consumeren. NRW bracht de kennis uit in een boek. Meer over BeBright en consumenten op Oog voor de Toekomst.

Toekomst van Winkelen

Training Project Management

Innovatie(ve) projecten kenmerken zich door een hoge mate van onzekerheid en nieuwheid. Met de ‘BeBright Project management training voor innovatie(ve) projecten’  ondersteunen wij uw organisatie en uw projectleiders om innovatieve projecten tot een succes te maken. Klik hier om meer te lezen!

Training Project Management

VolkerWessels Innovatie

Met 87 medewerkers en 24 werkmaatschappijen kwamen we, na uitgebreide verkenning van de externe omgeving, tot 29 business cases voor innovaties, en 3 winnaars. Gedurende het traject kwamen we niet alleen op nieuwe ideeën; er werden vele aannames ontkracht en veronderstellingen losgelaten.

VolkerWessels Innovatie

Sociaal Wonen 2030

Sociaal Wonen 2030 is een collectieve toekomstverkenning van BeBright met 12 strategische partners. Vanaf 27 maart 2013 werken we met de resultaten om corporaties en gemeenten te helpen met strategie, innovatie en beleid. Laatste Persbericht.
Sociaal Wonen 2030 heeft een eigen website.

Sociaal Wonen 2030

Marktstrategie Zorgbalans

We maakten samen de strategische agenda en daarbij behorende planning voor Zorgbalans, een grote VVT instelling. Onze scenario filmpje van Diagnose 2025 dienden als inspiratiebron. We vonden antwoorden op de belangrijkste uitdagingen vanuit de missie, visie en waarden, gecombineerd met trends en ontwikkelingen in de buitenwereld. Klik hier om meer te lezen over dit project.

Marktstrategie Zorgbalans

Marktstrategie UMCU

Marktstrategie UMCU

Creativiteit bevorderen?!

Creativiteit is noodzakelijk om te komen tot vernieuwende concepten en innovatie of zoals Nystrom het ooit verwoordde: “creativity is the cause and innovation the effect”. Deze presentatie geeft tips om creativiteit te bevorderen, zowel individueel als collectief. Bekijk hier de presentatie! 

Creativiteit bevorderen?!