Design the future

Van inzicht via idee naar impact

Zet creativiteit en nieuwe inzichten om in uitgewerkte, levensvatbare ideeën en business cases. Middels originele en gestructureerde methoden verzamelen we ideeën en maken we onderbouwd keuzes om een aantal verder uit te werken.

Wij helpen u graag op weg middels:

Marktstrategie ontwikkeling: Vastleggen van een visie en een plan om innovaties naar de markt te brengen, waaronder positionering en distributiestrategie.

Ideeëngeneratie: Interactieve workshops om externe focus en inzicht in de buitenwereld te vertalen in nieuwe dienst- en productconcepten.

Conceptualiseren: Ontwerpen van ruimten en processen, merken, businesscases, organisatieplannen en “make or buy” afwegingen.

Prioriteren & Testen: Selecteren en uitwerken van de meest interessante ideeën en verkennen met behulp van proeven, pilots en prototypen.


Lokale Zorgfoto

Voor diverse regio’s maakten we een vertaling van landelijke ontwikkelingen naar de lokale markt.  In opdracht van Rabobank Utrechtse Heuvelrug deden we zo’n scan en verkenden we kansen en bedreigingen voor de toekomst. In de stad Helmond resulteerde een vergelijkbare studie in een infographic over de ontwikkelingen in de zorgvraag en het zorgaanbod in Helmond Binnenstad. Klik hier om meer te lezen over dit project.

Lokale Zorgfoto

Diagnose Zorginnovatie

Diagnose Zorginnovatie gaat over concrete beleidsadviezen voor het versterken van innovatie en ondernemerschap in de zorg. Een beweging van zorgprofessionals, patientenorganisaties en bedrijven die zich betrokken voelen bij de Nederlandse gezondheidszorg. Diagnose Zorginnovatie heeft een eigen website. Meer weten? Klik hier

Diagnose Zorginnovatie

Met de blik naar buiten

In een drietal bijeenkomsten, twee met het management team van SOVAK en een gezamenlijke bijeenkomst met het management team en de Raad van Toezicht is gewerkt aan het strategisch beleidsplan voor de komende 4 jaar. Resulterend in tien strategische projecten voor de komende 4 jaar. Klik hier om meer te lezen!

Met de blik naar buiten

Marktstrategie Zorgbalans

We maakten samen de strategische agenda en daarbij behorende planning voor Zorgbalans, een grote VVT instelling. Onze scenario filmpje van Diagnose 2025 dienden als inspiratiebron. We vonden antwoorden op de belangrijkste uitdagingen vanuit de missie, visie en waarden, gecombineerd met trends en ontwikkelingen in de buitenwereld. Klik hier om meer te lezen over dit project.

Marktstrategie Zorgbalans

Diagnose Diabetes

Diagnose Diabetes 2025 is een coproductie van BeBright, NDF, en Rabobank. Samen onderzochten we de lange termijn van diabeteszorg en maakten we een vertaling naar een gedragen beleidsagenda. De resultaten zijn gedeeld op de Nationale Diabetes Dag in maart 2012. Meer weten? Klik hier voor meer info.
Diagnose Diabetes heeft een eigen website.

Diagnose Diabetes

Workshops & Trainingen

Wij maken onze workshops op maat en kiezen originele creatieve werkvormen:

  • Scenariodenken, plannen maken terwijl de wereld verandert;
  • Zorgmarketing, online en offline;
  • Accelerating Quality, verbeter processen en producten.

Workshops & Trainingen

FNV Kiem

Sociale innovatie bij FNV Kiem. Hoe kunnen we medewerkers binden en boeien en de werkorganisatie slagvaardiger maken. Samen definieerden we een aanpak met aandacht voor verleden, bedrijfsvoering, cultuur en richting & visie. Op weg naar een organisatie met meer slagkracht.

FNV Kiem

Proeftuin?!

In toenemende mate zien wij living labs of proeftuinen ontstaan in allerlei regio’s in Nederland. Initiatieven die bijdragen aan het bewustzijn en de beweging om innovatie en ondernemerschap in de zorg te bevorderen. Het werken in proeftuinen past heel goed bij onze visie op participatieve interventie en collaboratief leren. Meer weten? klik hier.

Proeftuin?!