Lead the future

Be bright

Naast externe focus en “van-buiten-naar-binnen-denken” vraagt succesvolle innovatie “van-binnen-naar-buiten-denken”.

Op kruispunten ontstaan vaak de mooiste dingen.

Daar waar ons Integral Development Model samenkomt met ons Innovation Phases Model ontstaan sparkles. Onze Innovatie Organisatie Scan geeft gedetailleerd inzicht in de innovatiekracht van een organisatie en positioneert deze in ons Innovation Maturity Model.


Innovatiekracht

Groei en waardecreatie door innovatie: merkinnovatie, sociale innovatie, proces innovatie, product&diensten innovatie, business model innovatie en R&D.

Integraal

Ons ‘Integral Development Model’ zorgt voor een succesvolle implementatie en verankering van innovatie binnen de organisatie.

Leiden of volgen?

Uw huidige en gewenste innovatiekracht komen tot uitdrukking in ons ‘Innovation Maturity Model’.