Preventiestrategie in zorgorganisaties

Om de zorg in Nederland betaalbaar, toegankelijk en kwalitatief goed te houden, is het nodig dat we voorkomen dat mensen ‘aandoeningen’ ontwikkelen of dat deze verslechteren. Preventie is de sleutel naar een gezondere bevolking.  

Er zijn vier vormen van preventie: universele-, selectieve-, geïndiceerde- en zorggerelateerde preventie (figuur 1). Bij preventie spelen individuen, professionals, (zorg)organisaties, bedrijfsleven en overheden een rol.  

Vrijwel alle zorgorganisaties in Nederland hebben ‘preventie’ opgenomen in hun visie en missie. Talloze initiatieven zijn gestart, vaak geïnitieerd door enthousiaste medewerkers. Echter, een heldere preventiestrategie ontbreekt waardoor er geen beleid is en er geen financiële middelen zijn gealloceerd . Dit leidt vaak tot frustratie onder medewerkers en opschaling van goede initiatieven vindt niet plaats. Het structureel inbedden van preventie vraagt om een strategische benadering, een gedegen aanpak en een lange adem. Met een preventiestrategie worden ambities waargemaakt, kosten bespaart en de ervaren kwaliteit van zorg vergroot. 

 

Structureel inbedden van preventie

Wij bieden opdrachtgevers ondersteuning bij het ontwikkelen van een breed gedragen preventiestrategie en de realisatie ervan. De preventiestrategie wordt opgebouwd langs drie pijlers: 

1) Leefstijlbevordering onderdeel maken van behandeling, in samenwerking met regionale partners. 

2) Technologie inzetten voor leefstijlbevordering. 

3) Versterken van het welbevinden en de werkbeleving van medewerkers ten behoeve van vitale medewerkers 

preventiestrategie zorgorganisaties

Figuur 1. Schematisch weergave van (a) de verschillende vormen van collectieve en individuele preventie; en (b) wie daarvoor verantwoordelijk is.

Het structureel inbedden van preventie vraagt om een strategische benadering, een gedegen aanpak en een lange adem. Met een preventiestrategie worden ambities waargemaakt, kosten bespaart en de ervaren kwaliteit van zorg vergroot. 

The Bright way

Bij de start inventariseren we de preventie-initiatieven die er binnen de zorgorganisatie zijn en verbinden we de ambassadeurs in een leernetwerk. In co-creatie gaan we met een energieke aanpak aan de slag om de strategische lijnen en doelstellingen te bepalen. We onderzoeken de positie en rol van de zorgorganisatie binnen de context van de regio. Ook bespreken we het gewenste leiderschap en de randvoorwaarden voor het realiseren van de preventiestrategie. Daarnaast brengen we de mogelijkheden voor cofinanciering op basis van subsidies of landelijke regelingen in kaart. Met een sterke visie, frisse blik en veel kennis van het gezondheids- en preventielandschap gaan we graag samen met uw team aan de slag! 

AAN DE SLAG?

Neem contact op! 

Irene Mommers

Irene Mommers

+31(0)6 53461444
irene.mommers@bebright.eu

Uitgelicht in PREVENTIE EN VOEDING

Nieuwe leergang preventiestrategie voor ziekenhuizen

Nieuwe leergang preventiestrategie voor ziekenhuizen

De leergang ‘Preventiestrategieën in ziekenhuizen’ bestaat uit vijf modules en gaat in op de bouwstenen van een preventiestrategie. De leergang is opgebouwd langs drie pijlers: 1) leefstijl als onderdeel van behandeling, 2) inzet van monitoring en signalering, en 3)...

Een groeiend en bloeiend voedselsysteem in Zuid-Limburg

Een groeiend en bloeiend voedselsysteem in Zuid-Limburg

Boeren die een eerlijke prijs krijgen voor hun gewassen, trotse inwoners die genieten van lokaal voedsel en toeristen die afkomen op het prachtige landschap en aanlokkelijke regionale producten. Met dit doel startte de Rabobank Kring Limburg in 2020, in nauwe...

Vijf pijlers voor amplitief leiden en werken in zorg en welzijn

Vijf pijlers voor amplitief leiden en werken in zorg en welzijn

Het piept en kraakt in veel zorgorganisaties. De urgentie om aandacht te geven aan minder verzuim en een lagere uitstroom van medewerkers wordt meer dan ooit gevoeld. De Covid 19-pandemie heeft laten zien dat veerkracht van medewerkers en wendbaarheid van organisaties...