RegioBEELD & COALITIEVORMING

Wij zijn ervan overtuigd dat veel maatschappelijke uitdagingen aan te pakken zijn door  samen te werken. Samenwerking tussen overheid, ondernemers, kennisinstellingen en ondernemende burgers. Succesvol en duurzaam de handen ineenslaan gebeurt echter niet vanzelf. Gedeelde inzichten in kansen en uitdagingen én ruimte voor individuele belangen bieden een vruchtbare voedingsbodem voor een florerende samenwerking in een regionaal ecosysteem.

Onze aanpak
We starten met het maken van een regiobeeld. Een regiobeeld geeft een helder en objectief beeld van landelijke, regionale en lokale trends en ontwikkelingen. Het geeft inzicht in kansen en uitdagingen voor de regio en een indicatie van het Bruto Regionaal Product als ook het Bruto Regionaal Geluk. In dialoog met belanghebbenden verdiepen we de volgende thema’s:

  • Opleiding en arbeid
  • Wonen en leefbaarheid
  • Zorg en welzijn
  • Economie
  • Maatschappij

The Bright way

Wij richten ons op de ontwikkeling en groei van grensverleggers: individuen, als persoon, in een team, in een organisatie of over organisatiegrenzen heen. Zo creëren wij ecosystemen om samen succesvolle transformatie en maatschappelijke doorbraken te bewerkstelligen.

aan de slag?
Neem contact op! 

Hidde van den Akker

Hidde van den Akker

Uitgelicht in regioscan & community

Succesvol samenwerken in netwerken vraagt om samenspel van rollen

Succesvol samenwerken in netwerken vraagt om samenspel van rollen

De publieke en private sector hebben elkaar nodig om het hoofd te bieden aan belangrijke maatschappelijke vraagstukken en thema’s. Deze toegenomen afhankelijkheid vraagt om een nieuw denkkader dat uitgaat van bundeling van krachten als basis voor het gezamenlijk...