REGIONAAL VOEDSELSYSTEEM

Voedsel heeft een groot effect op de gezondheid van inwoners en op de leefomgeving. In Nederland liggen de schappen vol met producten uit de hele wereld. De gevolgen van de voedselproductie variëren van watervervuiling, tot klimaatverandering en achteruitgang van bodemkwaliteit. Het belang van een regionaal voedselsysteem en vraaggestuurde korte ketens wordt steeds beter zichtbaar. Maar hoe realiseer je een regionaal voedselsysteem?

Een regionaal voedselsysteem is complex
Producten komen niet vanzelf in de supermarkt terecht. Hier zit een keten achter van producenten, bewerkers, verwerkers, transporteurs en retailers. De hele keten met hun onderlinge relaties vormen samen het voedselsysteem. Die onderlinge relaties maken het systeem zeer complex. Wij hanteren de volgende definitie voor een regionaal voedselsysteem:

Een systeem dat bestaat uit een geïntegreerd en coöperatief netwerk met een focus op lokale productie, verwerking en verkoop, en een circulaire economie, dat voedselzekerheid biedt op een manier dat de basiselementen (gezondheid, economie, sociaal en milieu) die nodig zijn om voedselzekerheid voor toekomstige generaties te genereren, niet worden aangetast.”

Het realiseren van een regionaal voedselsysteem heeft vele voordelen voor de maatschappij
Regionale voedselsystemen dragen positief bij aan alle vraagstukken rondom voedsel, gezondheid en leefomgeving. Denk aan voedselzekerheid, veiligheid, betaalbaarheid, circulariteit en impact van huidige productiemethoden op gezondheid, milieu en landschap. Het inzetten op regionale voedselsystemen en vraaggestuurde korte ketens is een manier om de transitie naar kringloop- en regeneratieve landbouw vorm te geven, nieuwe verdienmodellen voor boeren te realiseren, de ontwikkeling van agrarische producten en concepten met hogere toegevoegde waarde te stimuleren, en om de verbinding tussen boer en burger te versterken. Iedere regio is uniek. Een regionaal voedselsysteem biedt de mogelijkheid aan partijen in deze regio om hun krachten te bundelen.

 

The Bright way

BeBright helpt bij het ‘boosten’ van een regionaal voedselsysteem. Zo hebben wij ondersteund bij het opzetten van Voedsel Verbindt en doen dit momenteel bij Het Regionaal Voedselsysteem Zuid-Limburg. Dit is een samenwerkingsverband van schakels uit de regionale voedselketen, de overheid en onderwijs om gezonde, voedzame producten van eigen bodem in de markt te zetten. Hiervoor is een ecosysteem opgezet met ondernemers, overheid en onderwijs.

Het ontwikkelen van regionale ecosystemen verloopt in fases en begint bij het creëren en vaststellen van een gemeenschappelijke ambitie, het creëren van draagvlak en draagkracht om vervolgens van elkaar te leren en samen ruimte te creëren voor innovatie. Door deze aanpak komen mensen in beweging en brengen we gezamenlijk verandering tot stand in de regio.

 

aan de slag?
Neem contact op! 

 

 

Jules Coenen

Jules Coenen

+31(0)6 51 83 50 46
jules.coenen@bebright.eu

Uitgelicht in regioNAAL VOEDSELSYSTEEM

Een groeiend en bloeiend voedselsysteem in Zuid-Limburg

Een groeiend en bloeiend voedselsysteem in Zuid-Limburg

Boeren die een eerlijke prijs krijgen voor hun gewassen, trotse inwoners die genieten van lokaal voedsel en toeristen die afkomen op het prachtige landschap en aanlokkelijke regionale producten. Met dit doel startte de Rabobank Kring Limburg in 2020, in nauwe...

Op weg naar een groenterijke, relaxte en sociale lunch in Nederland

Op weg naar een groenterijke, relaxte en sociale lunch in Nederland

  Vind jij ook dat een groenterijke, relaxte en sociale lunch gezondheidswinst kan opleveren? En daarnaast kan bijdragen aan kansengelijkheid en duurzaamheid en mogelijkheden biedt voor de (regionale) economie?  Sluit je dan aan bij zo’n 50 Nederlandse...

Utrechtse politici gaan in debat over voedselbeleid

Utrechtse politici gaan in debat over voedselbeleid

Voedsel is belangrijk om mensen gezond en vitaal te houden en de productie van voedsel heeft een grote impact op ons klimaat. Daarom staat gezond, duurzaam en veilig voedsel steeds hoger op de politieke agenda. Veel politieke partijen hebben het thema ‘voedsel’ dan...