Regio_community-bebright

Lees ook meer over:

 

Regioscan & community

Wij zijn ervan overtuigd dat veel sociaaleconomische uitdagingen aan te pakken zijn als we samenwerken. Samenwerking tussen overheid, ondernemers, kennisinstellingen en ondernemende burgers. Succesvol en duurzaam de handen ineenslaan gebeurt echter niet vanzelf. Onze ervaring is dat gedeeld inzicht in kansen en uitdagingen én ruimte voor individuele belangen een vruchtbare voedingsbodem biedt voor een florerende community.

Onze aanpak
De regioscan geeft een helder en objectief beeld van landelijke, regionale en lokale trends en ontwikkelingen. De scan geeft inzicht in kansen en uitdagingen voor de regio. In dialoog met belanghebbenden verdiepen we de thema’s:

  • Economie, arbeidsmarkt en onderwijs
  • Wonen en leefbaarheid
  • Zorg en welzijn
  • Duurzaamheid en milieu 

The bright way

Wij richten ons op de ontwikkeling en groei van grensverleggers: individuen, als persoon, in een team, in een organisatie of over organisatiegrenzen heen. Zo creëren wij ecosystemen om samen succesvolle transformatie en maatschappelijke doorbraken te bewerkstelligen.

aan de slag?

Neem contact op! 

Ellis Boerkamp

Ellis Boerkamp

+31(0)6 53 59 35 39
ellis.boerkamp@bebright.eu

Uitgelicht in regioscan & community

Succesvol samenwerken in netwerken vraagt om samenspel van rollen

Succesvol samenwerken in netwerken vraagt om samenspel van rollen

De publieke en private sector hebben elkaar nodig om het hoofd te bieden aan belangrijke maatschappelijke vraagstukken en thema’s. Deze toegenomen afhankelijkheid vraagt om een nieuw denkkader dat uitgaat van bundeling van krachten als basis voor het gezamenlijk...