Strategie realisatie

Grootschalige veranderingen en vernieuwingen in zorgorganisaties doorvoeren is complex.  Vaak worden implementaties in de bovenstroom bestaande uit strategie, structuur, processen en systemen goed georganiseerd. De onderstroom met aspecten als cultuur, leiderschap en  HR  krijgt vaak  minder  aandacht. Implementaties goed  en gedragen laten landen,  is dan lastig.  Betrokkenheid van  belanghebbenden en aandacht voor  ieders  belangen en consequenties  is de sleutel tot succes.  

Implementatie van stragische plannen

Met een pragmatische aanpak begeleiden wij onze opdrachtgevers in de zorg bij de realisatie van strategische plannen. Boven- en onderstroom zijn in deze aanpak in balans. We worden onderdeel van het team en helpen deelstrategieën, plannen, mijlpalen en succesfactoren vaststellen en realiseren. Wij begeleiden, trainen en coachen leiders, managers en medewerkers en  ondernemen  interventies wanneer nodig.  

The Bright way

Wij stemmen onze benadering en werkwijze af op de organisatie en haar strategische plannen. We versterken het team met een frisse blik, een outside-in  gecombineerd met een  inside-out  benadering en ruime ervaring in implementatietrajecten. Mooie woorden op papier komen met onze hulp in beweging en leiden tot impact.   

AAN DE SLAG?

Neem contact op! 

Philip J. Idenburg

Philip J. Idenburg

+31(0)6 53 44 21 94
philip.idenburg@bebright.eu

Harry Wildeboer

Harry Wildeboer

+31(0)6 24 44 06 32
harry.wildeboer@bebright.eu

Uitgelicht in Strategie realisatie

Technologie in het Sociaal Domein: van idee tot praktische toepassing

Technologie in het Sociaal Domein: van idee tot praktische toepassing

‘Hoe kun je slimmer gebruik maken van nieuwe technologieën bij de zorg en ondersteuning van kwetsbare mensen?’ Dat was de centrale vraag op het congres 14 juni ‘Nieuwe technologieën in het Sociaal Domein’. BeBright deed de aftrap met een helder overzicht van...

Zorg in Drenthe en Zuidoost-Groningen moet transformeren

Zorg in Drenthe en Zuidoost-Groningen moet transformeren

Er zijn wezenlijke veranderingen nodig om de gezondheidszorg in de regio Drenthe en Zuidoost-Groningen ook in de toekomst kwalitatief, toegankelijk en betaalbaar te houden. Dit blijkt uit de trends en ontwikkelingen die BeBright in opdracht van Treant voor deze regio...