VISIE & STRATEGIE

Visie en strategie zijn onmisbaar bij het realiseren van duurzame groei voor de organisatie, medewerkers en klanten. Voor ons is een heldere visie een succesfactor voor het opstellen van een realistische strategie. Een strategie die in een continu veranderende omgeving flexibel en wendbaar is, maakt een organisatie toekomstbestendig. Soms is het daarbij nodig om grenzen te verleggen en is een wezenlijke verandering gevraagd. Een verandering waarbij transformatie nodig is als antwoord op de complexe vraagstukken in de sector.

Toekomstbestendige visie

Een toekomstbestendige visie geeft richting en houvast voor organisaties, netwerken en sectoren. Vertrouwen in de toekomstige koers vereist een goed beeld van de veranderende behoeften en context én een balans tussen interne kracht, de toekomstige mogelijkheden en de veranderkracht.

Grondige analyses van trends en ontwikkelingen staan aan de basis voor de ambitie voor de toekomst. Het in co-creatie met interne en externe belanghebbenden duiden van de waarden én het hoger doel, zorgt dat de visie en ambitie gedragen worden. Afhankelijk van de uitgangssituatie en de specifieke behoefte van opdrachtgevers, ontwikkelen wij verrassende toekomstscenario’s op basis van uitgebreide marktverkenningen.

Concrete strategie

Een heldere visie vormt samen met een actuele businessanalyse de basis voor een gedegen strategie. Samen concretiseren wij de strategie naar een agenda voor verandering en gaan wij na wat nodig is voor de realisatie. Thema’s als cultuur & leiderschap, nieuwe samenwerkingen, inrichting van organisaties, businessmodel, portfoliokeuzes en innovatie komen aan de orde. Wij ondersteunen bij het realiseren van businessplannen en het door vertalen van de strategie tot op teamniveau. Van denken naar doen.

 

 

The Bright Way

Elke organisatie bevindt zich in een unieke omgeving met daarbij passende complexe vraagstukken. Samen met onze opdrachtgevers kijken wij wat nodig is. Onze expertise is het combineren van een onderbouwde, gedragen en gedurfde visie én het realiseren van een wendbare strategie. Deze combinatie leidt tot concrete vernieuwing en innovatie.

Onze up-to-date kennis van de markt samen met het grote aantal ontwikkelde toekomststudies, maakt dat wij inhoudelijk voor onze opdrachtgevers van grote toegevoegde waarde zijn.

We verrassen met een frisse aanpak uitgevoerd door een energiek team dat is afgestemd op en verbonden met het klantteam. De creatie van maatschappelijke waarde, klantwaarde en financiële waarde zijn in balans. Wij staan voor radicale openheid: we zijn compassievol en eerlijk naar elkaar en naar onze opdrachtgevers. Onze ambitie is om samen maatschappelijke doorbraken te realiseren en de nieuwe werkelijkheid vorm te geven. We gaan door totdat concrete resultaten zijn bereikt. 

 

AAN DE SLAG?

Neem contact op!

Philip J. Idenburg

Philip J. Idenburg

+31(0)6 53 44 21 94
philip.idenburg@bebright.eu

Ellis Boerkamp

Ellis Boerkamp

+31(0)6 53 59 35 39
ellis.boerkamp@bebright.eu

Uitgelicht in Visie & Strategie

Volgende stap op weg naar de Nederlandse Kanker Agenda

Volgende stap op weg naar de Nederlandse Kanker Agenda

De moedige inspanningen en weloverwogen keuzes van het Nederlands Kanker Collectief (NKC) hebben geleid tot 20 doelen op de Nederlandse Kanker Agenda (NKA). Om concrete vooruitgang te kunnen boeken ligt de focus in de komende periode op vijf doelen op het gebied van:...

Een groeiend en bloeiend voedselsysteem in Zuid-Limburg

Een groeiend en bloeiend voedselsysteem in Zuid-Limburg

Boeren die een eerlijke prijs krijgen voor hun gewassen, trotse inwoners die genieten van lokaal voedsel en toeristen die afkomen op het prachtige landschap en aanlokkelijke regionale producten. Met dit doel startte de Rabobank Kring Limburg in 2020, in nauwe...

Nederlandse Kanker Agenda: gezamenlijk doelen stellen voor 2032

Nederlandse Kanker Agenda: gezamenlijk doelen stellen voor 2032

We staan voor grote uitdagingen op het gebied van kanker in Nederland en de urgentie is groot. Nederland heeft een hoog aantal mensen dat kanker krijgt en ook het aantal mensen dat overlijdt door kanker is hoger dan gemiddeld in Europa. Ook blijft ondanks de grote...