waardegedreven zorg

De beweging van volumegestuurde zorg naar waardegedreven zorg (ook wel: Value Based Healthcare) werd in 2006 geïntroduceerd door Michael Porter. Waardegedreven zorg richt zich op het maximaliseren van de waarde van zorg en ondersteuning voor de patiënt en het reduceren van de zorgkosten. Hoewel waardegedreven zorg als concept wordt omarmd, worstelen veel zorgorganisaties met de vraag hoe zij hier concreet invulling aan kunnen geven en wat het betekent voor de rol van de zorgprofessional en patiënt. De invulling van waardegedreven zorg kent geen roadmap en de toepassing ervan verschilt per zorgcontext.

Het zorgpad als uitgangspunt om waarde te vergroten

Wij maken de behoeften van de patiënt inzichtelijk op basis van voor hen relevante uitkomsten. Deze vertalen wij vervolgens naar concrete handvatten voor processen en structuren binnen (zorg)organisaties. Het zorgpad van de patiënt vormt het uitgangspunt. Hierdoor ontstaat focus in aansturing en waardering voor alle actoren in de zorg, vanuit de gecreëerde waarde voor de patiënt. Zo krijgt waarde een bredere betekenis dan alleen in termen van kosten of productie.

The Bright way

Wij combineren de omslag naar waardegedreven zorg met onze veranderkundige aanpak, zoals beschreven in onze publicatie Diagnose Transformatie. Wij hebben aandacht voor boven- én onderstroom en realiseren energie en draagvlak op verschillende niveaus. Wij stimuleren (persoonlijk) leiderschap, helpen met het creëren van de juiste randvoorwaarden en invulling geven aan (de rollen binnen een) integrale samenwerking.

AAN DE SLAG?
Neem contact op!

Philip J. Idenburg

Philip J. Idenburg

+31(0)6 53 44 21 94
philip.idenburg@bebright.eu

Uitgelicht in Waardegedrevenzorg

Publicatie “de veranderende wereld van Parkinson”

Publicatie “de veranderende wereld van Parkinson”

Welke impact heeft de ziekte van Parkinson op iemands leven? Deze vraag staat centraal in De veranderende wereld van parkinson, een publicatie die vier collega’s van BeBright samenstelde. Aan de hand van zes ervaringsverhalen geeft de publicatie een indringend en...

Volgende stap op weg naar de Nederlandse Kanker Agenda

Volgende stap op weg naar de Nederlandse Kanker Agenda

De moedige inspanningen en weloverwogen keuzes van het Nederlands Kanker Collectief (NKC) hebben geleid tot 20 doelen op de Nederlandse Kanker Agenda (NKA). Om concrete vooruitgang te kunnen boeken ligt de focus in de komende periode op vijf doelen op het gebied van:...

Nederlandse Kanker Agenda: gezamenlijk doelen stellen voor 2032

Nederlandse Kanker Agenda: gezamenlijk doelen stellen voor 2032

We staan voor grote uitdagingen op het gebied van kanker in Nederland en de urgentie is groot. Nederland heeft een hoog aantal mensen dat kanker krijgt en ook het aantal mensen dat overlijdt door kanker is hoger dan gemiddeld in Europa. Ook blijft ondanks de grote...