+31(0)30 88 879 27 office@bebright.eu

Innovatie in de ouderenzorg: Careyn brengt zorg thuis

De transformatie van de gezondheidszorg stelt zorgorganisaties voor innovatieve uitdagingen. Een voorbeeld is het Volledig Pakket Thuis, een zorgconcept dat ouderen in staat stelt langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Zorgorganisatie Careyn, actief in de provincies Zuid-Holland en Utrecht, heeft in samenwerking met BeBright het Volledig Pakket Thuis geïmplementeerd. Marjolein van Bommel, districtsdirecteur bij Careyn, vertelt over het proces, de uitdagingen en successen van deze samenwerking.

Careyn is zich bewust van de veranderende behoeften van ouderen en de druk op de gezondheidszorg. Het Volledig Pakket Thuis is een leveringsvorm die al lange tijd bestaat, zelfs voor de introductie van de Wlz. Waar sommige zorgorganisaties al jaren inzetten op VPT, verkennen anderen de eerste stappen. Ook Careyn experimenteerde al jaren met de leveringsvorm, maar inzet ervan bleef nog beperkt. In 2021 besloot de organisatie om steviger in te gaan zetten op het Volledig Pakket Thuis. “De tijd was rijp” legt Marjolein uit. “Het begrip passende zorg krijgt steeds meer betekenis, ook binnen de visie van Careyn. We focussen dus niet alleen op verpleging en verzorging, maar ook op wat je met begeleiding en ondersteuning kunt betekenen.”

Leerlessen
De expertise van BeBright werd betrokken om het VPT-concept verder uit te werken en de implementatie te leiden. Door iedereen te betrekken, van ondersteunende diensten tot en met het bestuur, ontstond er een gelijk beeld rondom VPT binnen de organisatie en breed gedeeld enthousiasme. Regelmatige en open communicatie zorgde voor een omgeving waarin ideeën en zorgen werden gedeeld. Deze aanpak resulteerde in een implementatie-aanpak op maat, gekenmerkt door duidelijke processtappen en een flexibele benadering. Niet alleen om de vier districten de ruimte te geven voor eigen invulling waar noodzakelijk, maar ook om met pionieren en leerlessen de route uit te stippelen.

Nieuwe balans
Spannend was het daarom ook, stelt Marjolein, want bij de start lag zeker nog niet alles vast. Het vinden van de juiste balans tussen de behoeften van cliënten en de beschikbaarheid van medewerkers was bijvoorbeeld best een uitdaging. “Behalve anders werken zijn we personeel ook anders gaan opleiden.” Bovendien stond de organisatie voor talloze praktische dilemma’s: gaan we een maaltijdvoorziening bieden? Wat doen we met medicatie? Hoe organiseren we 24/7 nabijheid? En hoe borgen we veilige en verantwoorde ondersteuning?

Doorbreken van paradigma’s
Begin 2023 startten vijf pilotteams, verdeeld over alle districten van Careyn, met de eerste cliënten in het nieuwe VPT-concept [zie kader voor toelichting concept]. De resultaten zijn veelbelovend, zo blijkt uit een recente evaluatie. De cliënttevredenheid is hoog, net als het enthousiasme van de medewerkers en mantelzorgers. Dat is een bijzondere prestatie, stelt Marjolein trots. “Het implementeren van een dergelijk nieuw gedachtegoed naast bestaande extramurale en intramurale teams, vereist het doorbreken van traditionele, vastgeroeste patronen, en dat is precies wat we hebben bereikt.” Het enthousiasme dat Marjolein proeft bij alle betrokkenen vindt ze dan ook een grote beloning.

Ambities en advies
Na deze succesvolle start kijkt Careyn vooruit naar verdere optimalisatie en opschaling van het Volledig Pakket Thuis. “Op dit moment worden ondersteunen we circa 100 cliënten met VPT. En dat aantal laten we geleidelijk groeien. Maar we zijn zeker nog niet klaar! De kunst is nu om het ook goed te borgen en te blijven doorontwikkelen.”

Marjolein adviseert andere zorgorganisaties om de tijd te nemen voor het uitdenken van het concept en het creëren van ruimte voor vernieuwing. Zorg dat er voldoende aandacht is én blijft in en om de organisatie voor de ontwikkeling van een dergelijk nieuw concept. Ook nodigt ze andere zorgorganisaties uit om te leren van de ervaringen en expertise die Careyn heeft opgedaan. “Laten we samen optrekken, niemand hoeft het alleen te doen.”

Wil je meer weten over dit project, of zelf starten en/of versnelling geven aan de implementatie van het Volledig Pakket Thuis? Neem contact op met Sjoerd Emonts, senior adviseur bij BeBright: sjoerd.emonts@bebright.eu

Toelichting Volledig Pakket Thuis bij Careyn
Het Volledig Pakket Thuis (VPT) is een aparte leveringsvorm binnen de Wlz. Careyn biedt momenteel nog voornamelijk VPT in ongeclusterde vorm aan en maakt hiertoe gebruik van aparte VPT-teams die nauw samenwerken met omliggende wijkteams, casemanagers en (informele) zorg- en welzijnspartners. Het accent ligt op anders werken en anders organiseren naar voorbeeld van de ‘‘Schijf van Vijf’. Een team van voornamelijk leefondersteuners, verzorgenden(IG) en een regisseur VPT creëert zo een passende match in behoefte van cliënt en aanbod. Waarbij ook nadrukkelijk wordt gekeken naar de rol van (technologische) hulpmiddelen. Net als bij verpleeghuiszorg is voor Volledig Pakket Thuis een indicatie nodig van het Centraal Indicatiestelling Zorg.

 

Meer weten? Bekijk dan ook zeker de door Careyn ontwikkelde explainervideo over VPT: https://www.youtube.com/watch?v=vZGr68GpZQg

Interessant artikel? Meld je dan hier aan en ontvang elke 2 maanden de BeBright nieuwsbrief.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op!