Read what we read?

Boekenstapel

Or what we write?

Bright?!

Wij houden van boeken. Ons kantoor ligt er vol mee. Onze eigen boeken worden uitgegeven door Scriptum. Hier vindt u directe links naar de online boekwinkel en een overzicht van de boeken die ons recent inspireerden of door BeBright geïnspireerd zijn.


BeBright boek

Diagnose zorginnovatie is geschreven door BeBright’s Philip Idenburg en Michel van Schaik van Rabobank, met de ambitie om de innovatiekracht in Nederlandse zorgsector te versterken, door het stimuleren van ondernemerschap en een concrete innovatie-agenda die met de sector en voor de sector is opgesteld.

BeBright boek

Ons boek over de toekomst van de Nederlandse gezondheidszorg is inmiddels in zesde druk en staat na twee jaar op nr. 6 in Managementboek top 10.

BeBright boek

Vanaf 27 maart 2013, na het Congres Sociaal Wonen 2030 op Nyenrode, ligt ons nieuwe boek in de winkel. BeBright zet hierin de spotlight op sociaal Nederland, de woonmarkt en de toekomstige rollen van corporaties, gemeenten en bouwers. Bestellen?

BeBright boek

Een uitgave van NRW, op basis van onze toekomstverkenning voor en met de leden, over winkelen en retail in Nederland op lange termijn.

BeBright boek

Samen met het NDF en met gebruik van de kennis uit Diagnose 2025 delen we in dit boek ontwikkelingen en opties voor Diabetes zorg in Nederland.

BeBright boek

In 2005 schreven BeBright’s Philip Idenburg en Sanny Zuiderveld over de toekomst van marketing en consumentengedrag met input van het scenarioplanningstraject dat zij faciliteerden bij de Rabobank. Arie de Geus nam het eerste exemplaar in ontvangst. Oog voor de Toekomst is intussen een begrip in de wereld van scenariodenkers en de basis voor onze kennis over consumenten.

BeBright boek

Een overzicht van de trends van Diagnose 2025, niet beschikbaar in de boekhandel maar een exclusieve uitgave voor Medisch Specialisten.

Innovatie

Een revolutionaire kijk op hoe de zorg verbeterd kan worden door de patiënt de leiding te laten nemen. Topol laat zien dat het essentieel is voor de mensen om zoveel mogelijk over hun lichaam en hun gezondheid te leren.

Innovatie

Een must read voor ceo’s, ondernemers en beleidsmakers die zich willen verdiepen in de de exponentiële organisatie. In dit boek brengen ze de ontwikkelingen op organisatorisch en technologisch gebied in kaart en ze presenteren een raamwerk van interne en externe factoren waarmee elke organisatie een exponentiële organisatie kan worden.

Scan

De Deense arts en onderzoeker Peter Gøtzsche, die zelf jarenlang werkzaam was in de farmaceutische industrie, laat in dit boek zien dat deze industrie niet alleen patiënten, maar ook artsen voor de gek houdt met frauduleuze praktijken.

Scan

The singularity is near voorspelt dat we een revolutionaire verandering gaan meemaken, waarin complexiteit en technologie zich zodanig ontwikkelt dat deze onze biologische beperkingen overstijgt en onze creativiteit versterkt.

Scan

Een boek waarin de econoom Piketty alarm slaat over de groeiende ongelijkheid tussen mensen met vermogen, dat vanzelf groeit, en zij die alleen over inkomen uit arbeid beschikken.

Innovatie

Lombarts pleit voor bezinning op de professionele waarden die een goede performance zouden moeten voeden en borgen. Ook pleit ze voor kairos, bescheidenheid, reflectie, empathie, het inhoudelijk debat, gedoseerde transparantie en gepast toezicht gebaseerd op vertrouwen in plaats van op wantrouwen.

Innovatie

Atul Gawande schrijft over de grootste uitdaging van zijn vak: hoe de geneeskunde niet alleen de kwaliteit van leven kan verbeteren, maar ook het proces van ouder worden en levensbeëindiging.

Organisatie

Wat is als leider de bron van jouw keuzes? Hoe maak je als leider van de toekomst het verschil? Aan de hand van acht concrete stappen laten Michael Jongeneel en Guido van de Wiel zien uit welke bron leiders van de toekomst zullen putten om optimale beslissingen te nemen. Een case met daarin Michaels ervaringen als COO loopt als rode draad door het boek.

Strategie

Alternatief op de dominante strategie vandaag de dag op basis van kostenleiderschap en differentiatie. “Blue ocean” strategie, gericht op het creëren van totaal nieuwe onontgonnen markten door “value innovation”

Innovatie

Meerwaarde-innovatie is de primaire opdracht voor elke organisatie die wil overleven in wat van Kralingen de “commodity hell” noemt. De groeimotor biedt een arsenaal aan waardevolle inzichten, maar ook een schat aan praktische en direct toepasbare methodieken om in de weerbarstige realiteit van vandaag het verschil te maken.

Scan

The Dream Society of te wel de Droom Maatschappij een samenleving waarin bedrijven, gemeenschappen en de mens als individu op basis van verhalen (en niet louter op basis van gegevens en informatie) zullen floreren. Inmiddels tekenen zich de eerste contouren van deze samenleving af.

Create

Hoe verkoop je innovatieve diensten en producten aan een doelgroep die met name zekerheid zoekt? Dit praktische en boeiende boek Geoffrey Moore geeft duidelijke handvaten en is rijk geïllustreerd met cases, die ondertussen historie hebben geschreven.

Marketing

Event Driven Marketing is verplichte kost voor marketeers en strategen die nadenken over de vraag hoe hun organisatie de klantwaarden kan verhogen en nog verder kan gaan in het uitrollen van de one-to-one marketing filosofie.

Innovatie

Lekker leesbaar boek dat ingaat op de mentaliteitsverandering die in veel organisaties nodig is om te komen tot innovatie. Geeft met verfrissende voorbeelden aan waar de kern ligt.

marketing

Een interessante bron voor de marketeer die zich afvraagt hoe een bepaald product of merk op een goede manier gecommuniceerd kan worden aan de nieuwe generatie Einstein en de beleidsmaker die worstelt met jongeren en hun specifieke problemen.

Bright

Vanuit een gedegen research basis heeft Jim Collins herleid welke factoren van cruciaal belang zijn om een organisatie te bouwen die een aaneengesloten periode van 15 jaar of langer 4-10x betere resultaten boekt dan de markt.

Innovatie

Hoe kunnen organisaties die alles lijken goed te doen (contact met klanten, concurrentie-analyse etc.), worden verrast door innovaties die uit het niets lijken te komen en hun markt wegvagen?

Innovatie

Hot Spots kennen vier kritische succesfactoren: Cooperatieve Mindset, Boundary Spanning, Igniting Purpose en Productive Capacity. Een must voor een ieder die zich afvraagt hoe de randvoorwaarden in te vullen voor creatieve en productieve teams.

Marketing

Over marketingstrategie: hoe bedrijven succesvol kunnen opereren in de wereld van het ‘karaokekapitalisme’. De karaoke-economie wordt gedomineerd door individuen die over onbeperkte keuzemogelijkheden beschikken. Na-apers in overvloed waardoor in een ‘hyper competitive market’ innovatie essentieel is om te overleven en zich blijvend moeten vernieuwen.

 

Organisatie

Bezieling en Concreetheid. Dit nieuwste boek van Richard Barrett biedt een bundeling van 2 bestsellers” Liberating the corporate soul” en “Building a values-driven organisation” en is een must voor alle leiders en change agents die vanuit een systeembenadering een
waardegedreven organisatie willen creëren. Met nieuwe inspirerende cases laat Barrett zien dat menselijke waarden, visie, spiritualiteit en winst heel goed samen kunnen gaan.

Innovatie

Onderdeel Open Innovatie is dat bedrijven niet langer hun interne uitvindingen, welke niet direct toepasbaar zijn, op de plank moeten zetten, maar via alternatieve wegen op de markt moeten brengen. Door nieuwe bedrijfsmodellen kunnen ongebruikte uitvindingen, product- en dienstenconcepten toch waarde creëren.

Lead

Verwacht geen kant en klare antwoorden, management aanpak, tips of tools. Echter voor diegene die bereid is om en naar zijn eigen leven en rol van leider in de organisatie durft te kijken, en de voor soms zweverige passages probeert te doorgronden, vindt inspiratie voor zowel maatschappelijke als persoonlijke ontwikkeling.

Bright

Dit boek beschrijft de theorie van wat wij in praktijk graag zien: samen werken, samenwerken, samen leren, samen innoveren in Collaborative Innovation Networks, oftewel COINs. Een groep gemotiveerde mensen met een gedeelde visie, divers en uit verschillende lagen en delen van een organisatie of zelfs er buiten, die met behulp van technologie werken aan een gezamenlijk doel. .

Marketing

Waarom doen we de dingen zoals we ze doen? En: kan het ook radicaal anders? Deze twee vragen staan aan de basis van een filosofische exploratie van creatieve ideeën en een praktisch stappenplan dat iedereen zelf kan inzetten om anders te leven.
In ‘Reframing’ laat Benammar zich inspireren door aanpakken die met goed gevolg alles op zijn kop zetten: van een hoogspringer die een zonderlinge sprong ontwikkelt en een fabriekseigenaar die werknemers aanmoedigt een eigen bedrijf te beginnen.

Innovatie

Kinderen zijn geboren Innovators: spelen, ontdekken, risico’s nemen, we deden het ooit allemaal. Wat gebeurt er tussen kleuterschool en loopbaan dat zo bepalend is voor toekomstig succes in turbulente tijden? Aan de hand van levensverhalen van jonge innovatieven laat dit boek zien welke factoren bijdragen aan de ontwikkeling van een nieuwe generatie Innovators.

Innovatie

Dit boek roept op tot meer aandacht en resources voor Creative Intelligence, of CQ. Op basis van onderzoek over Wat het is, Wie het heeft en Hoe je het kunt ontwikkelen, onderbouwt de auteur deze cruciale factor voor succes in tijden van onzekerheid en snelle verandering. Dit raakt de kern van wat we doen bij BeBright!

Innovatie

Leidt het traditionele ‘outside the box’ denken wel écht tot creativiteit? De auteurs van dit boeken beweren van niet. Drew Boyd en Jacob Goldenberg beschrijven dat je creatiever wordt als je je op interne aspecten van een situatie of probleem richt. Aan de hand van 5 technieken (weglaten, verdelen, vermenigvuldigen, samenvoegen en afhankelijkheid) legt dit boek met praktische voorbeelden uit hoe creativiteit gestimuleerd kan worden door ‘inside the box’ the kijken.

Innovatie

In onzekere markten met voortdurende veranderingen in de omgeving blijkt de klassieke causale benadering van innovatie niet effectief. Effectuation biedt 5 principes om innovatief ondernemen vorm te geven. Door juist in te spelen op onzekere situaties en actiegericht te plannen blijf je in control. Effectuation is gebaseerd op onderzoek hoe succesvolle ondernemers te werk gaan.