Over mij

Sinds 2010 werk ik voor BeBright als expert op het gebied van toekomstverkenningen, strategie en innovatie. Mijn nieuwsgierigheid naar maatschappelijke ontwikkelingen en technologische innovaties zet ik in om mijn projecten te verrijken en opdrachtgevers te prikkelen om anders na te denken over de toekomst.

Mijn kennis en ervaring 

Vanuit mijn achtergrond als ingenieur Innovatie Management (TUe), aangevuld met opleidingen op het gebied van marketing en creatief denken, kijk ik met een brede en creatieve blik naar de impact van innovaties en zie ik de toegevoegde waarde van het betrekken van gebruikers. Door mijn ruime ervaring met scenarioplanning in verschillende sectoren heb ik een brede kennis van trends & ontwikkelingen, zowel op sociaal-maatschappelijk en technologisch vlak, als in de gezondheidszorg. 

Ik ben trots op… 

Ik heb met veel plezier aan diverse toekomstverkenningen en visietrajecten gewerkt, zoals de ontwikkeling van scenario’s voor Revalidatie NL, Gemeenten van de Toekomst (MinBZK) en Sociaal Wonen 2030. Mooi bij deze trajecten is het samenbrengen en verbinden van verschillende partijen om gezamenlijk naar de toekomst te kijken, strategie te ontwikkelen en nieuwe innovaties te bedenken. 

Mijn uitgelichte projecten

 

Gemeenten zetten Positieve Gezondheid in voor een gezonde stad  

Gemeenten zetten Positieve Gezondheid in voor een gezonde stad  

Hoe bevorderen we de gezondheid en veerkracht van onze inwoners? Hoe geven we vorm aan de beweging naar een gezonde stad? Hoe vertalen we onze ambities op het gebied van Positieve Gezondheid naar concrete projecten? En hoe doen we dit samen met onze inwoners en...

Toekomstbestendig handelen vraagt adaptief vermogen

Toekomstbestendig handelen vraagt adaptief vermogen

De gevolgen van de coronacrisis en de opstart van de reguliere zorg gaan nog veel tijd van bestuurders vragen. Tegelijkertijd moeten zij ook toekomstgerichte beslissingen nemen. Maar hoe kun je sturen op de middellange en lange termijn terwijl de toekomst omgeven is...

Gemeente Veldhoven ervaart waarde van scenarioplanning

Gemeente Veldhoven ervaart waarde van scenarioplanning

De gemeente Veldhoven was op zoek naar een aanpak waarmee zij meer onderbouwing kon aanbrengen in haar nieuwe beleid. Door deelname aan de masterclass ‘de gemeente voorbij de horizon’, die door BeBright wordt verzorgd binnen de VNG Academie, kwam zij op het spoor van...