+31(0)30 88 879 27 office@bebright.eu
OVERHEID & SOCIAAL DOMEIN

De welvaart en het welbevinden van veel mensen in Nederland is relatief hoog, maar dit geldt niet voor iedereen. De onderlinge verschillen tussen inwoners zijn groot en meer mensen hebbenn een kwetsbare positie. Dat kan gaan over bestaanszekerheid, woonsituatie, gezondheid en de mogelijkheid om zorg te geven en te ontvangen. Terwijl een stevige sociale basis onmisbaar is voor levensgeluk van mensen. De overheid en andere organisaties in het sociaal domein hebben de verantwoordelijkheid om individuele ondersteuning te bieden waar nodig en de sociale wijkstructuren en samenhang in gemeenschappen te versterken. Maar de diversiteit van de problematiek neemt toe, niet iedereen wordt bereikt en integraal werken, over domeinen heen en tussen inwoners- en professionele organisaties, vraagt om versterking. Wij ondersteunen gemeenten, welzijnsorganisaties en lokale en regionale samenwerkingsverbanden met het bereiken van werkelijke oplossingen die impact hebben op het levensgeluk en de positieve gezondheid van inwoners en de effectiviteit van organisaties en overheden.

WAAR WIJ OPDRACHTGEVERS BIJ HELPEN

Visie en strategieontwikkeling

Het sociaal domein is continu in beweging en uitdagingen stapelen zich op. Tijd voor scherpe keuzes, maar hoe maak je die goed en zorgvuldig? Samen met onze opdrachtgevers ontwikkelen we een toekomstbestendige visie en strategie. We ontwikkelen een gedragen langetermijnperspectief en creëren met heldere analyses inzicht en overzicht. We adviseren bij lastige beslissingen en nemen mensen mee. En we vormen een team dat doorgaat tot het resultaat is bereikt. Een operationele aanpak en een actieplan voor vernieuwing. Thema’s als cultuur & leiderschap, samenwerkingen, organisatie-inrichting, innovatie, gezonde bedrijfsvoering en projectenportfolio komen aan de orde.

Neem contact op

Uitvoeringsagenda voor wonen & zorg

Gemeenten voeren regie op het toekomstbestendig inrichten van wonen met zorg en ondersteuning. Deze complexe opgave vraagt om het realiseren van een gedragen regionale visie. Daarom helpen we door woon, zorg-, welzijns- en vastgoedpartijen samen te brengen om tot oplossingen te komen. Als startpunt brengen we de regionale uitdagingen richting 2040 in beeld. Het uitvoeren van de oplossingen vraagt om een gestructureerd programma met stevige regie waar wij bij ondersteunen. Wij helpen je met procesregie, inzet van een projectleider, behoefteprognoses en woningprogrammering, inhoudelijke ondersteuning, impactanalyses, uitvoeringsplanning en zo nodig -begeleiding.

Neem contact op

Versterken van samenwerkingsverbanden

De oplossing van toenemende en diverse vraagstukken ligt niet bij een enkele organisatie. Samenwerken is de sleutel. Maar samenwerken is niet altijd makkelijk en kan veel tijd vragen. Met onze bedrijfs- en veranderkundige blik helpen we bij het vormen van doelgerichte, effectieve en efficiënte samenwerking. We brengen focus en scherpte, agenderen de juiste onderwerpen en brengen individuele en gezamenlijke belangen in balans. Thema’s als governance, financiering en bekostiging, lerend vermogen en samenwerking met inwoners komen aan de orde.

Neem contact op

Werken vanuit Positieve Gezondheid

Als partner van het Instituut voor Positieve Gezondheid (iPH) dragen wij en Visiom BeBright Academy al jaren bij aan de implementatie van Positieve Gezondheid in de praktijk van organisaties in zorg en het sociaal domein. Wij ondersteunen bij het breed inbedden van Positieve Gezondheid in de organisatie, het netwerk, bij medewerkers, cliënten en mantelzorgers. Het concept werken we uit naar alle niveaus in de organisatie: van strategie en heldere werkwijze tot hanteerbare werkprocessen. In combinatie hiermee bieden wij passende trainingen aan voor medewerkers en leidinggevenden om ‘het andere gesprek’ te kunnen voeren met medewerkers en cliënten.

Neem contact op

AAN DE SLAG? NEEM CONTACT OP
WAT OPDRACHTGEVERS OVER ONS ZEGGEN

“De mensen van BeBright, Philip, Marjolein en Sander, hebben ons geweldig ondersteund in ons strategietraject. Heel inspirerend om samen met medewerkers en netwerkpartners aan de slag te gaan vanuit toekomstscenario’s en persona. Zo kwam voor ons de toekomst echt dichtbij. In de organisatie hebben we vervolgens belangrijke keuzes gemaakt in hoe we onze dienstverlening en organisatie verder willen versterken. Dit hebben we samen met BeBright in een mooie, compacte strategische agenda uitgewerkt. Een mooie afronding van mijn werk als directeur-bestuurder bij Perspectief. Dit traject heeft mij als bestuurder me veel bewuster gemaakt van de uitdagingen van de vergrijzing. Hoe mooi is het dat mijn volgende stap nu is om directeur-bestuurder te worden in een organisatie voor wonen-zorg-welzijn voor ouderen, de Stichting Ludgerus in Deventer”
– Jorinde Klungers, Stichting Ludgerus

UITGELICHT IN OVERHEID & SOCIAAL DOMEIN
Preventiestrategie onmisbaar voor ziekenhuizen

Preventiestrategie onmisbaar voor ziekenhuizen

Dertien deelnemers uit verschillende ziekenhuizen komen in de eerste helft van dit jaar vijf keer bijeen voor de Leergang Preventiestrategieën in Ziekenhuizen. De leergang wordt georganiseerd door BeBright. Toonaangevende sprekers binnen het zorg- en...

Voorstellen Pleuni Vullers Senior Adviseur Mens & Ontwikkeling

Voorstellen Pleuni Vullers Senior Adviseur Mens & Ontwikkeling

Maak kennis met Pleuni Vullers, onze nieuwe Senior Adviseur Mens & Ontwikkeling die sinds maart het team versterkt. Pleuni gaat zich inzetten voor het begeleiden van organisaties naar een toekomst van modern werkgeverschap. Ze werkt vanuit een scherpe visie op...

Nieuwe lunchcultuur: kaart voor lunchconcepten gelanceerd

Nieuwe lunchcultuur: kaart voor lunchconcepten gelanceerd

De toekomst van onze kinderen begint op school, en een goede lunch is daarbij essentieel. Onderzoek heeft aangetoond dat een gezonde lunch niet alleen de fysieke gezondheid van kinderen bevordert, maar ook hun schoolprestaties verbetert. Het bevordert een gezonde...