Waar staat uw gemeente in de reis naar vernieuwing en impact?

overheid

In samenspel met burgers, bedrijfsleven, onderwijs en onderzoekers heeft de overheid een belangrijke rol in het vormgeven van een vitale samenleving. Een vitale samenleving nu en in de toekomst. Landelijke, regionale en lokale overheden zoeken een balans tussen het nemen van regie, het stellen van kaders en het bieden van ontwikkelruimte en ondersteuning die nodig is voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Wij helpen onze opdrachtgevers met het definiëren van hun rol in de samenleving en het invulling geven aan maatschappelijke opgaven. Daarbij zijn toekomstverkenningen, visievorming en goede relaties met partners in de regio onmisbaar. Deze vormen de basis voor strategische vertaling naar besturing, bedrijfsvoering, innovatie en dienstverlening. Een actueel voorbeeld van een dergelijke opgave is wonen en zorg. Wij brengen voor onze opdrachtgevers deze opgave in kaart en helpen hen coalities te vormen tussen betrokken partijen. Vanuit een gemeenschappelijk begrip komen we tot een agenda en creëren we voorwaarden voor concrete uitvoeringsplannen.

In deze trajecten brengen wij onze kennis uit trendstudies en toekomstverkenningen in. De toekomstscenario’s van ‘gemeenten van de toekomst’ in opdracht van het ministerie van BZK en de VNG komen van onze hand. En in opdracht van het ministerie van VWS hebben wij met een brede coalitie een toekomstverkenning naar de ouder wordende samenleving uitgevoerd waarin een gezamenlijke transformatieagenda is opgesteld (www.ouderworden2040.nl). Onze werkwijze kenmerkt zich door een duidelijke visie op samenwerking en sterke focus op co-creatie met belanghebbenden uit het veld.  

Overheid-bebright

Actueel

Het laatste nieuws en voorbeelden uit de praktijk van onze projecten in Overheid

Kabinetsformatie mist veroudering als disruptieve kracht

Kabinetsformatie mist veroudering als disruptieve kracht

14 oktober verscheen in Zorgvisie een interview met Philip Idenburg over de ouder wordende samenleving en het programma Ouder Worden 2040. De verouderende samenleving is de grootste disruptieve trend voor de Nederlandse samenleving. Maar bij de kabinetsformatie lijkt...

Hoe zorg je dat innovaties écht werken in zorg en ondersteuning?

Hoe zorg je dat innovaties écht werken in zorg en ondersteuning?

BeBright en Paul Bromberg hebben een methode ontwikkeld om innovatieve oplossingen te vinden voor de concrete problemen die spelen in het sociaal domein. Dit alles in nauw samenspel tussen gemeenten, het zorg- en ondersteuningsveld en het bedrijfsleven. Oplopende...

aan de slag?

Neem contact op! 

Philip J. Idenburg

Philip J. Idenburg

+31(0)6 53 44 21 94
philip.idenburg@bebright.eu