Waar staat uw gemeente in de reis naar vernieuwing en impact?

overheid

De overheid is een belangrijke speler in de veranderende samenleving. Landelijke, regionale en lokale overheden geven op eigen wijze invulling aan hun veranderende rol. In samenspel met belangrijke partijen ondersteunen zij burgers, onderwijs en ondernemers.  

Wij helpen onze opdrachtgevers met het definiëren van  hun  rol in de samenleving. Daarbij zijn toekomstverkenningen en visievorming onmisbaar. Deze vormen de basis voor strategische vertaling naar besturing, bedrijfsvoering, innovatie en dienstverlening.   

In onze trajecten brengen wij onze kennis uit trendstudies en toekomstverkenningen in. Zo komen de toekomstscenario’s van ‘gemeenten van de toekomst’ in opdracht van het ministerie van BZK en de VNG van onze hand. Onze werkwijze kenmerkt zich door sterke focus op co-creatie met belanghebbenden uit het veld  en een duidelijke visie op samenwerking.   

Overheid-bebright

Actueel

Het laatste nieuws en voorbeelden uit de praktijk van onze projecten in Overheid

Kabinetsformatie mist veroudering als disruptieve kracht

Kabinetsformatie mist veroudering als disruptieve kracht

14 oktober verscheen in Zorgvisie een interview met Philip Idenburg over de ouder wordende samenleving en het programma Ouder Worden 2040. De verouderende samenleving is de grootste disruptieve trend voor de Nederlandse samenleving. Maar bij de kabinetsformatie lijkt...

Hoe zorg je dat innovaties écht werken in zorg en ondersteuning?

Hoe zorg je dat innovaties écht werken in zorg en ondersteuning?

BeBright en Paul Bromberg hebben een methode ontwikkeld om innovatieve oplossingen te vinden voor de concrete problemen die spelen in het sociaal domein. Dit alles in nauw samenspel tussen gemeenten, het zorg- en ondersteuningsveld en het bedrijfsleven. Oplopende...

aan de slag?

Neem contact op! 

Philip J. Idenburg

Philip J. Idenburg

+31(0)6 53 44 21 94
philip.idenburg@bebright.eu