Waar staat uw gemeente in de reis naar vernieuwing en impact?

overheid

De overheid is een belangrijke speler in de veranderende samenleving. Landelijke, regionale en lokale overheden geven op eigen wijze invulling aan hun veranderende rol. In samenspel met belangrijke partijen ondersteunen zij burgers, onderwijs en ondernemers.  

Wij helpen onze opdrachtgevers met het definiëren van  hun  rol in de samenleving. Daarbij zijn toekomstverkenningen en visievorming onmisbaar. Deze vormen de basis voor strategische vertaling naar besturing, bedrijfsvoering, innovatie en dienstverlening.   

In onze trajecten brengen wij onze kennis uit trendstudies en toekomstverkenningen in. Zo komen de toekomstscenario’s van ‘gemeenten van de toekomst’ in opdracht van het ministerie van BZK en de VNG van onze hand. Onze werkwijze kenmerkt zich door sterke focus op co-creatie met belanghebbenden uit het veld  en een duidelijke visie op samenwerking.   

Overheid-bebright

Actueel

Het laatste nieuws en voorbeelden uit de praktijk van onze projecten in Overheid

Technologie in het Sociaal Domein: van idee tot praktische toepassing

Technologie in het Sociaal Domein: van idee tot praktische toepassing

‘Hoe kun je slimmer gebruik maken van nieuwe technologieën bij de zorg en ondersteuning van kwetsbare mensen?’ Dat was de centrale vraag op het congres 14 juni ‘Nieuwe technologieën in het Sociaal Domein’. BeBright deed de aftrap met een helder overzicht van...

Gemeente Veldhoven ervaart waarde van scenarioplanning

Gemeente Veldhoven ervaart waarde van scenarioplanning

De gemeente Veldhoven was op zoek naar een aanpak waarmee zij meer onderbouwing kon aanbrengen in haar nieuwe beleid. Door deelname aan de masterclass ‘de gemeente voorbij de horizon’, die door BeBright wordt verzorgd binnen de VNG Academie, kwam zij op het spoor van...

aan de slag?

Neem contact op! 

Philip J. Idenburg

Philip J. Idenburg

+31(0)6 53 44 21 94
philip.idenburg@bebright.eu