Waar staat uw gemeente in de reis naar vernieuwing en impact?

overheid

De overheid is een belangrijke speler in de veranderende samenleving. Landelijke, regionale en lokale overheden geven op eigen wijze invulling aan hun veranderende rol. In samenspel met belangrijke partijen ondersteunen zij burgers, onderwijs en ondernemers.  

Wij helpen onze opdrachtgevers met het definiëren van  hun  rol in de samenleving. Daarbij zijn toekomstverkenningen en visievorming onmisbaar. Deze vormen de basis voor strategische vertaling naar besturing, bedrijfsvoering, innovatie en dienstverlening.   

In onze trajecten brengen wij onze kennis uit trendstudies en toekomstverkenningen in. Zo komen de toekomstscenario’s van ‘gemeenten van de toekomst’ in opdracht van het ministerie van BZK en de VNG van onze hand. Onze werkwijze kenmerkt zich door sterke focus op co-creatie met belanghebbenden uit het veld  en een duidelijke visie op samenwerking.   

Overheid-bebright

Actueel

Het laatste nieuws en voorbeelden uit de praktijk van onze projecten in Overheid

Waarom alleen innovatie in het sociaal domein niet langer genoeg is

Waarom alleen innovatie in het sociaal domein niet langer genoeg is

Ons zorg en ondersteunings-systeem staat voor grote uitdagingen. Hoe houden we zorg en ondersteuning toegankelijk en van goede kwaliteit zonder dat de kosten de pan uitrijzen, terwijl de zorgvraag wel toeneemt? Hoe krijgen we werkelijk tijd om samen met mensen een...

Technologie in het Sociaal Domein: van idee tot praktische toepassing

Technologie in het Sociaal Domein: van idee tot praktische toepassing

‘Hoe kun je slimmer gebruik maken van nieuwe technologieën bij de zorg en ondersteuning van kwetsbare mensen?’ Dat was de centrale vraag op het congres 14 juni ‘Nieuwe technologieën in het Sociaal Domein’. BeBright deed de aftrap met een helder overzicht van...

aan de slag?

Neem contact op! 

Philip J. Idenburg

Philip J. Idenburg

+31(0)6 53 44 21 94
philip.idenburg@bebright.eu