Waar staat uw gemeente in de reis naar vernieuwing en impact?

overheid

In samenspel met burgers, bedrijfsleven, onderwijs en onderzoekers heeft de overheid een belangrijke rol in het vormgeven van een vitale samenleving. Een vitale samenleving nu en in de toekomst. Landelijke, regionale en lokale overheden zoeken een balans tussen het nemen van regie, het stellen van kaders en het bieden van ontwikkelruimte en ondersteuning die nodig is voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Wij helpen onze opdrachtgevers met het definiëren van hun rol in de samenleving en het invulling geven aan maatschappelijke opgaven. Daarbij zijn toekomstverkenningen, visievorming en goede relaties met partners in de regio onmisbaar. Deze vormen de basis voor strategische vertaling naar besturing, bedrijfsvoering, innovatie en dienstverlening. Een actueel voorbeeld van een dergelijke opgave is wonen en zorg. Wij brengen voor onze opdrachtgevers deze opgave in kaart en helpen hen coalities te vormen tussen betrokken partijen. Vanuit een gemeenschappelijk begrip komen we tot een agenda en creëren we voorwaarden voor concrete uitvoeringsplannen.

In deze trajecten brengen wij onze kennis uit trendstudies en toekomstverkenningen in. De toekomstscenario’s van ‘gemeenten van de toekomst’ in opdracht van het ministerie van BZK en de VNG komen van onze hand. En in opdracht van het ministerie van VWS hebben wij met een brede coalitie een toekomstverkenning naar de ouder wordende samenleving uitgevoerd waarin een gezamenlijke transformatieagenda is opgesteld (www.ouderworden2040.nl). Onze werkwijze kenmerkt zich door een duidelijke visie op samenwerking en sterke focus op co-creatie met belanghebbenden uit het veld.  

Overheid-bebright

Actueel

Het laatste nieuws en voorbeelden uit de praktijk van onze projecten in Overheid

Gemeente Veldhoven ervaart waarde van scenarioplanning

Gemeente Veldhoven ervaart waarde van scenarioplanning

De gemeente Veldhoven was op zoek naar een aanpak waarmee zij meer onderbouwing kon aanbrengen in haar nieuwe beleid. Door deelname aan de masterclass ‘de gemeente voorbij de horizon’, die door BeBright wordt verzorgd binnen de VNG Academie, kwam zij op het spoor van...

Recept voor gemeentelijke innovatie

Recept voor gemeentelijke innovatie

De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam willen hun dienstverlening verbeteren. Samen met BeBright hebben deze gemeenten de wereld van kinderen met een beperking en autisme door middel van Design Thinking in kaart gebracht. Deze manier van interactie met...

Lisse 2030: gezamenlijke visie op de toekomst van Lisse

Lisse 2030: gezamenlijke visie op de toekomst van Lisse

In 2030 is Lisse de groen(st)e woongemeente in de Bollenstreek die mensen op een duurzame wijze aan elkaar verbindt. Dat is de gezamenlijke ambitie voor de toekomst van Lisse. Deze ambitie is onderdeel van de Toekomstvisie en agenda Lisse 2030 die door het...

aan de slag?

Neem contact op! 

Philip J. Idenburg

Philip J. Idenburg

+31(0)6 53 44 21 94
philip.idenburg@bebright.eu