Positieve gezondheid

Het concept Positieve Gezondheid integreren in de dagelijkse praktijk: het is voor veel zorgorganisaties een grote wens. Maar het daadwerkelijk realiseren blijkt vaak een flinke hindernis. Hoe vertaal je het concept naar realiteit? Welke stappen zijn nodig om te komen van willen en ontwikkelen naar doen, reflecteren, inbedden en borgen? 

 

Positieve Gezondheid is maatwerk

BeBright is gespecialiseerd in het begeleiden en ondersteunen van zorg- en beleidsorganisaties bij toekomstbestendige verandertrajecten. Samen brengen we in kaart welke organisatieonderdelen – direct of indirect – betrokken zijn bij Positieve Gezondheid. Het concept werken we uit naar alle niveaus: van strategie en werkwijze tot hanteerbare werkprocessen. Afgestemd op de identiteit van de organisatie en in lijn met de visie, ambities, leiderschapsrollen en organisatiecultuur.

 

Het fundament van Positieve Gezondheid

Hoewel vrijwel iedereen goede gezondheid als een kostbaar bezit beschouwt, verschilt de betekenis van persoon tot persoon. Positieve Gezondheid gaat uit van die gedachte. Bij Positieve Gezondheid ligt de focus niet op ziekte en gebreken, maar op mensen zelf; wat hun leven betekenisvol maakt en waar hun veerkracht versterkt kan worden. Breed kijken naar alle dimensies van gezondheid, eigen regie stimuleren en inspelen op de gezondheid die er nog wel is, zo heeft Machteld Huber Positieve Gezondheid neergezet

 

De BeBright aanpak

Met prominente spelers in het Nederlandse zorglandschap heeft BeBright in de afgelopen jaren vijf overzichtelijke Diagnoseprogramma’s ontwikkeld. Van die kennis en ervaring plukken we ook de vruchten bij de implementatietrajecten van Positieve Gezondheid. Onze Diagnose Transformatie, recent uitgebracht als 2e druk, bevat bijvoorbeeld een praktische toolkit voor zorgtransformatie. Een van de instrumenten daarin is de transformatietwister. Bij veranderprogramma’s, zoals de implementatie van Positieve Gezondheid, biedt deze twister houvast en structuur tijdens complexe ontwikkelfases.

Samen met de organisatie maken onze specialisten op het gebied van Positieve Gezondheid een organisatiescan. Deze analyse, ondermeer, vormt het uitgangspunt voor het maatwerkprogramma en de specifieke bouwstenen die nodig zijn voor succesvolle inbedding en borging van Positieve Gezondheid.

 

AAN DE SLAG?

Neem contact op! 

Urmila Gangaram Panday

Urmila Gangaram Panday

Ellis Boerkamp

Ellis Boerkamp

+31(0)6 53 59 35 39
 ellis.boerkamp@bebright.eu

Uitgelicht in Positieve gezondheid

Gemeenten zetten Positieve Gezondheid in voor een gezonde stad  

Gemeenten zetten Positieve Gezondheid in voor een gezonde stad  

Hoe bevorderen we de gezondheid en veerkracht van onze inwoners? Hoe geven we vorm aan de beweging naar een gezonde stad? Hoe vertalen we onze ambities op het gebied van Positieve Gezondheid naar concrete projecten? En hoe doen we dit samen met onze inwoners en...

Experimenteren met Positieve Gezondheid

Experimenteren met Positieve Gezondheid

Bestuurders en managers gingen op 3 maart gezamenlijk aan de slag tijdens de masterclass Positieve Gezondheid, georganiseerd door BeBright en iPH. Insteek was te ervaren hoe te handelen vanuit positieve gezondheid binnen hun organisatie en in de regio. Zij...