+31(0)30 88 879 27 office@bebright.eu
PREVENTIE & GEZONDHEID

Het aantal mensen met overgewicht en chronische aandoeningen neemt toe, evenals de vermijdbare verschillen in gezondheid tussen bevolkingsgroepen. Dit heeft impact op het levensgeluk en de veerkracht van mensen, de vitaliteit van organisaties en maatschappelijk op (zorg)kosten, arbeidspotentieel en scheidslijnen in de samenleving. Er is een groeiend bewustzijn over het belang om deze trends te keren en meer te investeren in preventie.

Het in de praktijk brengen van preventie kent veel uitdagingen en vraagt om samenwerking over de grenzen van organisaties en domeinen heen. Wij helpen opdrachtgevers om antwoorden te vinden op vraagstukken, zoals de financiering van preventie, implementatie van een preventiestrategie en nieuwe manieren van werken, opschaling van impactvolle interventies en duiding van het maatschappelijk en economisch nut van preventieve activiteiten.

WAAR WIJ OPDRACHTGEVERS BIJ HELPEN

Preventiestrategie & implementatie

Wij helpen ziekenhuizen, VVT-organisaties en brancheorganisaties bij het vertalen van hun visie en ambities op het gebied van preventie en gezondheid naar een effectieve strategie en de implementatie ervan. Samen met onze opdrachtgevers onderzoeken wij de keuzes op diverse thema’s. Zoals leefstijl een vast onderdeel van behandeling maken, het inzetten van technologie en monitoring en het versterken van de vitaliteit van eigen medewerkers. Wij adviseren bij lastige beslissingen, nemen mensen mee en vormen een team dat doorgaat tot resultaat is bereikt. Samen concretiseren wij de strategie naar een operationele aanpak en een actieplan of projectplan. Daarbij hebben we aandacht voor het omgaan met weerstand, gezonde bedrijfsvoering, cultuur & leiderschap, nieuwe samenwerkingen, inrichting van organisaties en innovatie van (zorg)processen.

Neem contact op

Preventieprogramma’s

Met een grote groep stakeholders samen aan de slag op een preventief onderwerp. Hoe pak je dat aan, start je dat op, financier je dat samen? Vraagstukken waar wij veel ervaring mee hebben. We helpen samenwerkingsverbanden van zorg-, welzijns- en overheidsorganisaties in 5 stappen een meerjaren preventieprogramma te ontwikkelen. Het start met het onderbouwen van het thema. Dit kan bijvoorbeeld het verminderen van de prevalentie van een aandoening zijn of het tegengaan van ongelijke kansen op gezondheid in een regio. Daarna volgt het uitwerken van een robuust concept, het ontwikkelen van een effectieve aanpak, het organiseren van financiering en het opzetten van een ‘lean and mean’ programma-organisatie. Aan de hand van goede voorbeelden helpen wij initiatiefnemers op weg naar een succesvol programma.

Neem contact op

Maatschappelijke business-case & opschalingstrategie

Het rechtvaardigen van investeringen in preventie vraagt om inzicht in de maatschappelijke kosten, waardecreatie en opbrengsten van preventie. Wij helpen kleine en grote organisaties in zorg en welzijn om het economische en maatschappelijk nut van interventies en preventieve manieren van werken vast te stellen in een maatschappelijke businesscase of impactmap. Hierbij bekijken wij de inbreng van en de effecten voor alle betrokken stakeholders. Wij maken gebruik van methoden zoals de Maatschappelijke Kostenbaten-Analyse (MKBA) en SROI (Social Return On Investment). Ook helpen wij opdrachtgevers met het ontwikkelen van een strategie voor opschaling. We stellen samen een business model canvas op en staan uitgebreid stil bij het bereiken van doelgroepen en uitbreiden van verdienmodellen.

Neem contact op

THE BRIGHT WAY

Wij onderscheiden ons met een sterke visie, frisse blik en een groot netwerk binnen het gezondheids- en preventielandschap. Met veel positieve energie zetten wij ons in voor initiatieven die preventie op de agenda zetten van bestuurders in zorg en welzijn. Zo zijn wij mede-initiator geweest van het programma Diagnose Voeding & Gezondheid, gericht op het opschalen van vernieuwende impactvolle sociale ondernemingen. Samen met 250 experts schreven wij het boek Goed Gevoed en presenteerden wij vijf bouwstenen voor een gezonder Nederland. Wij helpen de Stichting Fit4surgery in haar missie om prehabilitatie (fitter een operatie ondergaan) voor iedereen toegankelijk te maken. Wij zijn medeoprichter en implementatiepartner van het landelijk programma 2diabeat waarin wij met partners, als onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord, de opmars van diabetes type 2 tegengaan. En in 2022 zijn wij een beweging gestart naar een nieuwe lunchcultuur in Nederland, waarin een relaxte, sociale en groenterijke lunch de norm is.

AAN DE SLAG? NEEM CONTACT OP
WAT OPDRACHTGEVERS OVER ONS ZEGGEN

“Wat als je onderbuik je aangeeft dat de wijze waarop wij de zorg voor jonge mensen met kanker (AYA) organiseren en inhoud geven, rendeert maar je dat nog niet kunt bewijzen?”
– Dr. Eveliene Manten-Horst, Directeur AYA Zorgnetwerk

WAT OPDRACHTGEVERS OVER ONS ZEGGEN

“In het boek Goed Gevoed is een waardevolle staalkaart bij elkaar gebracht van ervaringen en inzichten van experts uit de praktijk van het bedrijfsleven, wetenschap en overheid. Daarnaast zijn die inzichten vertaald in vijf bouwstenen op weg naar een gezonder en vitaler Nederland en worden praktische interventies aangereikt. Wat mij betreft verplichte kost voor de dromers, doeners en denkers die zich inzetten voor een gezondere samenleving”
– Prof. dr. ir Jaap Seidell, Hoogleraar Voeding & Gezondheid, Vrije Universiteit Amsterdam

WAT OPDRACHTGEVERS OVER ONS ZEGGEN

“BeBright adviseert stichting Fit4Surgery op strategisch, tactisch en operationeel niveau. BeBright heeft uitgebreide kennis van zorginhoud, het zorgsysteem en de netwerkpartners. Door die expertise hebben ze een mooie vertaling gemaakt van de uitkomsten van Fit4Surgery voor de maatschappij, met prachtige illustraties en praatplaten die wij tot op de dag van vandaag inzetten bij gesprekken met allerlei stakeholders”
– Baukje van den Heuvel, Programmaleider Fit4Surgery

UITGELICHT IN PREVENTIE & GEZONDHEID
Een heldere visie maakt de oefentherapie klaar voor 2030

Een heldere visie maakt de oefentherapie klaar voor 2030

In het voorjaar van 2022 nam de VvOCM, Vereniging van Oefentherapeuten, het initiatief voor de ontwikkeling van een visie op de oefentherapie en de oefentherapeut in 2030. De aanleiding was enerzijds de groeiende behoefte van leden om de oefentherapeut als sterk merk...