+31(0)30 88 879 27 office@bebright.eu

Dertien deelnemers uit verschillende ziekenhuizen komen in de eerste helft van dit jaar vijf keer bijeen voor de Leergang Preventiestrategieën in Ziekenhuizen. De leergang wordt georganiseerd door BeBright. Toonaangevende sprekers binnen het zorg- en preventielandschap delen hun visies, ervaringen en concrete handvatten voor het ontwikkelen van een preventiestrategie voor een ziekenhuis. Tijdens de eerste module, op 27 februari belichtte Bertine Lahuis het belang van een preventiestrategie. 

Waarom een preventiestrategie?
In steeds meer ziekenhuizen starten artsen, verpleegkundigen en paramedici met preventieprojecten. Door gebrek aan borging, financiën en strategie stranden er veel. Een preventiestrategie is een voorwaarde voor succes. ”We zijn het innovatiestadium voorbij” stelt Irene Mommers, organisator van de leergang. “Het structureel inbedden van preventie in en om het ziekenhuis, vraagt om een preventiestrategie. Als deelstrategie natuurlijk, zoals die van vastgoed- of digitalisering”.

Preventie door de ogen van een bestuurder
Bertine Lahuis, voorzitter Raad van bestuur van het Radboudumc, deelde haar visie op het belang van preventie en een preventiestrategie voor het Radboudumc tijdens de eerste module van de leergang. Preventie is binnen het Radboudumc één van de zes leidende strategische thema’s. Lahuis: “Radboudumc wil een significante impact hebben op de gezondheidszorg en gezondheid van mensen”.

Bottum up
“We hebben veel gesprekken gevoerd met artsen, verpleegkundigen en paramedici. Daaruit bleek steeds weer dat ze niet alleen willen behandelen maar ook willen bijdragen aan (regionale) initiatieven om ziekte te voorkomen. Het onderwerp leeft in het Radboudumc en onze beweging naar preventie is bottom-up ontstaan.”

Preventietafel
Lahuis riep een preventietafel in het leven om ervaringen uit te wisselen en samen plannen te maken. Ze bespraken onder meer de rollen van het Radboudumc op het gebied van preventie in haar kerntaken: zorg, onderwijs, onderzoek en valorisatie. De leden van de preventietafel dachten ook na over de effecten van preventie op de kwaliteit van leven van patiënten, op eigen regie en de betekenis voor het verkleinen van gezondheidsverschillen in de maatschappij. Over de kosten van preventie en de ‘collateral gain’ van meer gezondheid en welzijn.

Voorbeeldfunctie
Verder werden er initiatieven ontwikkeld zoals weetings (walking meetings), vitaal meubilair, geen alcohol meer op evenementen en vitaliteitsprogramma’s die bijdragen aan een organisatiecultuur waarin preventie een centrale rol speelt.  Het Radboudumc wil als gezondheidsinstelling het goede voorbeeld geven. En als je iets wilt veranderen moet je ook zelf aan de bak.

Voortrekker
Lahuis ziet het als een taak van een universitair medisch centrum om voortrekker te zijn van vernieuwing en deze in de regio en met andere huizen en zorgverbanden te delen. En om samen te werken met alle partners in de regio, verzekeraars, huisartsen, paramedici en meer. ‘Het Integraal Zorgakkoord helpt ons daarbij’ stelt Lahuis.

Volgende keer in de leergang
Het volgende onderwerp in de Leergang is ‘Leefstijl als onderdeel van de behandeling’ met inspiratie van Hanneke Molema, Marjan van Erk (Leefstijlcoalitie in de Zorg en Lifestyle4Health), Iris de Vries (Vereniging Arts en Leefstijl) en Liesbeth van Rossum (Erasmus MC). In de daaropvolgende modules gaan deelnemers in gesprek over Monitoring en signalering ter bevordering van preventie (module 3), Vitale medewerkers in ziekenhuizen (module 4) en Strategie en realisatie (module 5).

Leergang preventiestrategie in Ziekenhuizen door BeBright

Wil jij meer informatie over de leergang? Neem dan contact op met Irene Mommers of Sjoerd Emonts via leergang@bebright.eu

Interessant artikel? Meld je dan hier aan en ontvang elke 2 maanden de BeBright nieuwsbrief. Lees ook ons eerdere artikel over preventie in het ziekenhuis.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op! 

adviseur regiescan

Irene Mommers

+31(0)6 53461444
leergang@bebright.eu