+31(0)30 88 879 27 office@bebright.eu
REALISATIE

De transformatieopgaven die voorliggen vragen om grote veranderingen voor organisaties en de samenwerkingsverbanden waarin zij actief zijn. Het implementeren van nieuwe werkwijzen en realiseren van strategische plannen, terwijl de winkel openblijft, is niet eenvoudig. Een strategie of plan is tenslotte enkel zo goed als de executie ervan. Wij helpen opdrachtgevers om hun visie en strategie niet alleen te definiëren, maar om de strategische plannen tot uitvoering te brengen. In onze aanpak combineren wij bovenstroom (strategie, structuur en processen) en onderstroom (belangen, cultuur en leiderschap) om implementaties goed en gedragen te laten landen. Onze projectleiders zijn hands-on en brengen samen met belanghebbenden verandering in de praktijk.

WAAR WIJ OPDRACHTGEVERS BIJ HELPEN

Strategierealisatie & projectenportfolio

Met een pragmatische aanpak helpen wij onze opdrachtgevers in de zorg bij de realisatie van hun strategie. Wij helpen deelstrategieën, plannen, mijlpalen en succesfactoren vaststellen en erop sturen. Wij stellen samen met de opdrachtgever een doelmatig en haalbaar projectenportfolio op en helpen bij het prioriteren van activiteiten en sturen op de gewenste resultaten. Samen kiezen we een passende werkwijze waarin we onderscheid maken tussen projectmatig, methodisch en kort-cyclisch (agile) werken.

Neem contact op

Subsidie voor transformatie

De overheid, verzekeraars en andere private en publieke organisaties stellen via diverse routes subsidiemiddelen beschikbaar om versnelling te geven aan de benodigde transformatie. Wij ondersteunen onze opdrachtgevers bij het vinden van de juiste subsidiemogelijkheden en helpen organisaties en samenwerkingsverbanden om middelen aan te vragen en daarmee verandering te realiseren.

Neem contact op

Hands-on projectleiders

Een visie en strategie is zo goed als het draagvlak en verandervermogen om deze te realiseren. Onze opdrachtgevers komen soms menskracht tekort om de strategie en blijvende verandering te realiseren. Wij beschikken over een gedreven groep projectleiders en interimmanagers die opdrachtgevers helpen om plannen tot uitvoering te brengen. Onze projectleiders zijn hands-on, kennen de zorg en aanpalende domeinen en beschikken over de projectmanagement- en communicatievaardigheden om succesvolle verandering te realiseren. Wij zijn actief van bestuurlijk niveau tot op de werkvloer en helpen primaire zorg- en ondersteunende HR-, IT- en stafprocessen toekomstbestendig vormgeven. Zo blijft het niet bij visie en plannen, maar brengen we verandering samen in de praktijk.

Neem contact op

Implementatie Volledig Pakket Thuis (VPT)

In de beweging naar Langer Thuis kiezen steeds meer VVT-organisaties om hun dienstverlening via Volledig Pakket Thuis (VPT) aan te bieden. Niet als oude wijn in nieuwe zakken, maar juist om de dienstverlening toekomstbestendig vorm te geven. Wij helpen zorgaanbieders bij de implementatie en opschaling hiervan. Waarbij financiële rentabiliteit voor de eigen organisatie en maatschappelijke impact hand in hand gaan. Van het vormgeven van het dienstconcept met onderliggende visie en businesscase en creëren van een duidelijke implementatie- en opschalingsaanpak, tot het borgen van de nieuwe manier van werken in de cultuur en processen. Wij staan onze opdrachtgevers onder andere bij als projectleider en programmamanager.

Neem contact op

THE BRIGHT WAY

Wij stemmen onze benadering en werkwijze af op de opdrachtgever. Wij versterken het team met een frisse blik, een outside-in gecombineerd met een inside-out benadering en ruime ervaring in implementatietrajecten. Mooie woorden op papier komen met onze hulp in beweging en leiden tot impact.

AAN DE SLAG? NEEM CONTACT OP
UITGELICHT IN REALISATIE
Eén centrale ingang wijkzorg in Amstelveen

Eén centrale ingang wijkzorg in Amstelveen

Michiel Wassenaar, directeur Thuis & Herstel bij Zonnehuisgroep Amstelland lanceert wijkzorgamstelveen.nl De drie grootste wijkzorgorganisaties van Amstelveen - Brentano, Amstelring en Zonnehuisgroep Amstelland - werken intensief samen aan toegankelijke en...

Innovatie in de ouderenzorg: Careyn brengt zorg thuis (VPT)

Innovatie in de ouderenzorg: Careyn brengt zorg thuis (VPT)

Innovatie in de ouderenzorg: Careyn brengt zorg thuisDe transformatie van de gezondheidszorg stelt zorgorganisaties voor innovatieve uitdagingen. Een voorbeeld is het Volledig Pakket Thuis, een zorgconcept dat ouderen in staat stelt langer zelfstandig thuis te blijven...