Samen bouwen  aan een sterke  sociaal-economische regio  met  een impactvolle innovatieagenda

regionale samenwerkingen

 Een vitale regio is  belangrijk  voor iedereen die daar woont, werkt en leeft.  Het aantal initiatieven om de vitaliteit, ook wel sociaaleconomische kracht genoemd,  van een regio  te vergroten stijgt.  Voor onze opdrachtgevers, zoals banken of (zorg)verzekeraars, ontstaan er kansen als de vitaliteit van inwoners  en organisaties  en dus hun  klantenkring  toeneemt. Veel initiatieven verdwijnen  echter  snel bij gebrek aan samenwerking, impact of duurzaamheid.

Wij  ontdekken samen met  onze opdrachtgevers  waar zij maatschappelijke impact  in hun regio  kunnen realiseren.  Wij  ondersteunen  bij het vormen van  communities waarin mensen en organisaties  samenwerken aan een vitale regio.  Het bestendigen van regionale samenwerking en innovatie, vanuit een gedeelde ambitie,  is de basis voor het realiseren van impact.

Wij  lopen voorop  in  het realiseren van regionale  samenwerkingsverbanden. Zo stonden we aan de  wieg van het  RvN@  innovatie-ecosysteem.  De  combinatie van een  stevig  onderbouwde en gedragen ambitie  heeft  geleid  tot  concrete vernieuwing en innovatie.  Wederkerigheid staat  daarbij  centraal: de creatie van maatschappelijke waarde, klantwaarde en financiële waarde zijn in balans.

Regionale_samenwerking- bebright

Actueel

Het laatste nieuws en voorbeelden uit de praktijk van onze projecten in Regionale Samenwerkingen

Regionaal samenwerken in de paramedische zorg: kansen én uitdagingen

Regionaal samenwerken in de paramedische zorg: kansen én uitdagingen

Paramedici spelen een belangrijke rol in de transformatie naar De Juiste Zorg op de Juiste Plek. Zij werken dicht bij de patiënt, hebben specialistische kennis over preventie en weten wat er speelt in de regio. Een stevige regionale organisatie van paramedici is een...

Zorgverzekeraars stelden 30 regiobeelden op. Hoe nu verder?

Zorgverzekeraars stelden 30 regiobeelden op. Hoe nu verder?

Elke inwoner in Nederland moet toegang hebben tot goede en betaalbare zorg, beschikbaar binnen redelijke tijd en afstand. Zorgverzekeraars dragen een grote verantwoordelijkheid hierin. Het ministerie van VWS heeft hen gevraagd de toekomstige zorgbehoefte en het...

AAN DE SLAG?

Neem contact op!

Ellis Boerkamp

Ellis Boerkamp

+31(0)6 53 59 35 39
ellis.boerkamp@bebright.eu

Daniël Mogendorff

Daniël Mogendorff

+31(0)6 46 06 00 30
daniel.mogendorff@bebright.eu