Samen bouwen  aan een sterke  sociaal-economische regio  met  een impactvolle innovatieagenda

REGIONALE SAMENWERKINGEN

Nederland staat voor grote maatschappelijke vraagstukken. Deze bevinden zich op het gebied van wonen, zorg en welzijn, onderwijs, energie en klimaat, mobiliteit en veiligheid. Het is te omvangrijk en complex om vanuit één perspectief te benaderen. Samenwerking op regionaal niveau is dan ook de sleutel om deze vraagstukken het hoofd te bieden.

Onze opdrachtgevers lopen uiteen van zorg- en welzijnsorganisaties, (lokale) overheid, woningcorporaties, banken en (zorg)verzekeraars. Wij ontdekken samen waar zij gezamenlijk de regio kunnen versterken voor iedereen die daar woont, werkt en leeft. Wij ondersteunen bij het vormen van coalities en communities waarin mensen en organisaties samenwerken aan een vitale regio. Door onderzoek, visie en praktijk samen te brengen komen we tot een gedeelde ambitie en een aanpak waarmee bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders direct aan de slag kunnen.

Wij lopen voorop in het realiseren van regionale samenwerkingsverbanden. Zo stonden we aan de wieg van Voedsel Verbindt en het RvN@ innovatie-ecosysteem. Momenteel ondersteunen we in Zuid-Limburg het bouwen van een regionaal voedselsysteem en begeleiden wij (lagere) overheden en financiële dienstverleners rond woonzorg vraagstukken, waaronder het opstellen van woonzorgvisies en uitvoeringsagenda’s. Wederkerigheid staat daarbij centraal: de creatie van maatschappelijke waarde, klantwaarde en financiële waarde zijn in balans.

Regionale_samenwerking- bebright

Actueel

Het laatste nieuws en voorbeelden uit de praktijk van onze projecten in Regionale Samenwerkingen

Succesvol samenwerken in netwerken vraagt om samenspel van rollen

Succesvol samenwerken in netwerken vraagt om samenspel van rollen

De publieke en private sector hebben elkaar nodig om het hoofd te bieden aan belangrijke maatschappelijke vraagstukken en thema’s. Deze toegenomen afhankelijkheid vraagt om een nieuw denkkader dat uitgaat van bundeling van krachten als basis voor het gezamenlijk...

Het tij keert en het kaf wordt geld waard

Het tij keert en het kaf wordt geld waard

In een brief aan de Tweede Kamer d.d. 24 november benoemt demissionair minister Carola Schouten de vele voordelen van regionale voedselsystemen en korte ketens en wat dit kan opleveren voor de maatschappij. Het belang van regionale voedselsystemen en korte ketens...

AAN DE SLAG?

Neem contact op!

Ellis Boerkamp

Ellis Boerkamp

+31(0)6 53 59 35 39
ellis.boerkamp@bebright.eu

Daniël Mogendorff

Daniël Mogendorff

+31(0)6 46 06 00 30
daniel.mogendorff@bebright.eu