Samen bouwen  aan een sterke  sociaal-economische regio  met  een impactvolle innovatieagenda

REGIONALE SAMENWERKINGEN

Nederland staat voor grote maatschappelijke vraagstukken. Deze bevinden zich op het gebied van wonen, zorg en welzijn, onderwijs, energie en klimaat, mobiliteit en veiligheid. Het is te omvangrijk en complex om vanuit één perspectief te benaderen. Samenwerking op regionaal niveau is dan ook de sleutel om deze vraagstukken het hoofd te bieden.

Onze opdrachtgevers lopen uiteen van zorg- en welzijnsorganisaties, (lokale) overheid, woningcorporaties, banken en (zorg)verzekeraars. Wij ontdekken samen waar zij gezamenlijk de regio kunnen versterken voor iedereen die daar woont, werkt en leeft. Wij ondersteunen bij het vormen van coalities en communities waarin mensen en organisaties samenwerken aan een vitale regio. Door onderzoek, visie en praktijk samen te brengen komen we tot een gedeelde ambitie en een aanpak waarmee bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders direct aan de slag kunnen.

Wij lopen voorop in het realiseren van regionale samenwerkingsverbanden. Zo stonden we aan de wieg van Voedsel Verbindt en het RvN@ innovatie-ecosysteem. Momenteel ondersteunen we in Zuid-Limburg het bouwen van een regionaal voedselsysteem en begeleiden wij (lagere) overheden en financiële dienstverleners rond woonzorg vraagstukken, waaronder het opstellen van woonzorgvisies en uitvoeringsagenda’s. Wederkerigheid staat daarbij centraal: de creatie van maatschappelijke waarde, klantwaarde en financiële waarde zijn in balans.

Regionale_samenwerking- bebright

Actueel

Het laatste nieuws en voorbeelden uit de praktijk van onze projecten in Regionale Samenwerkingen

BeBright vindt versterking in Arnout Siegelaar

BeBright vindt versterking in Arnout Siegelaar

Arnout Siegelaar is per 1 februari aangetreden als senior adviseur Zorgvastgoed & Woonzorg bij strategie- en innovatiebureau BeBright in Utrecht. Arnout Siegelaar is strategie- en vastgoedexpert in de zorg en brengt 30 jaar ervaring mee. BeBright versterkt daarmee...

Een frisse kijk op wonen en zorg

Een frisse kijk op wonen en zorg

Gemeenten, corporaties en zorg- en welzijnsorganisaties staan voor een forse opgave in wonen voor kwetsbare groepen. Er is een groeiende behoefte aan geschikte woningen voor uitstromers uit beschermd wonen, statushouders, oorlogsvluchtelingen, maar de grootste groep...

AAN DE SLAG?

Neem contact op!

Ellis Boerkamp

Ellis Boerkamp

+31(0)6 53 59 35 39
ellis.boerkamp@bebright.eu

Daniël Mogendorff

Daniël Mogendorff

+31(0)6 46 06 00 30
daniel.mogendorff@bebright.eu