Scenarioplanning_bebright

Lees ook meer over:

Scenarioplanning

Ontwikkelingen in onze samenleving volgen elkaar snel op en de voorspelbaarheid neemt af. Dit zorgt voor turbulentie en onzekerheid bij het maken van plannen voor de toekomst. Scenarioplanning is een methode die wij inzetten voor opdrachtgevers die opereren in een complexe, onvoorspelbare omgeving. Het biedt de mogelijkheid om deze onzekere toekomst te verkennen. Scenario’s zijn nooit een doel op zich: ze geven handvatten voor dialoog, voor het uitzetten van de strategische koers en ze helpen onze opdrachtgevers zich flexibel en wendbaar op te stellen voor  de toekomst.  

Impactvolle trends en ontwikkelingen als de basis

Een analyse van trends en ontwikkelingen vanuit verschillende perspectieven  vormt  de basis voor onze toekomstverkenningen. Bij een trendverkenning is onze blik  in beginsel  onbegrensd. We verbinden de trends en maken relaties en samenhang inzichtelijk. Trends en ontwikkelingen met naar verwachting de meeste impact en onzekerheid zijn het  uitgangspunt voor het opstellen van de scenario’s.  

Een creatief en exploratief proces

Het ontwikkelen van scenario’s is een creatief, exploratief en participatief proces met belanghebbenden waarin samen leren centraal staat.  Met het ontwikkelen van scenario’s dagen wij betrokken partijen uit de dialoog en het debat aan te gaan en in co-creatie antwoorden te formuleren voor de toekomstige opgaven.  Wij verbinden mensen en partijen met verschillende belangen rond mogelijke  toekomstbeelden. Dit  stelt  onze opdrachtgevers  in staat  om zowel binnen de organisatie als over de organisatiegrenzen heen de strategische dialoog te voeren.  

 

The Bright way

De toekomstverkenning Diagnose 2025 vormde bijna 10 jaar geleden het startpunt voor vele toekomstverkenningen. Inmiddels hebben wij samen met veel verschillende  opdrachtgevers scenario’s ontwikkeld. Variërend van Ouder Worden 2040, de toekomst  van de diabeteszorg en -preventie, de toekomst  van gemeenten, de toekomst van sociaal wonen tot die van revalideren.

 

AAN DE SLAG?

Neem contact op! 

 

 

Philip J. Idenburg

Philip J. Idenburg

+31(0)6 53 44 21 94
philip.idenburg@bebright.eu

Uitgelicht in scenarioplanning

Kabinetsformatie mist veroudering als disruptieve kracht

Kabinetsformatie mist veroudering als disruptieve kracht

14 oktober verscheen in Zorgvisie een interview met Philip Idenburg over de ouder wordende samenleving en het programma Ouder Worden 2040. De verouderende samenleving is de grootste disruptieve trend voor de Nederlandse samenleving. Maar bij de kabinetsformatie lijkt...

Toekomstbestendig handelen vraagt adaptief vermogen

Toekomstbestendig handelen vraagt adaptief vermogen

De gevolgen van de coronacrisis en de opstart van de reguliere zorg gaan nog veel tijd van bestuurders vragen. Tegelijkertijd moeten zij ook toekomstgerichte beslissingen nemen. Maar hoe kun je sturen op de middellange en lange termijn terwijl de toekomst omgeven is...

Gemeente Veldhoven ervaart waarde van scenarioplanning

Gemeente Veldhoven ervaart waarde van scenarioplanning

De gemeente Veldhoven was op zoek naar een aanpak waarmee zij meer onderbouwing kon aanbrengen in haar nieuwe beleid. Door deelname aan de masterclass ‘de gemeente voorbij de horizon’, die door BeBright wordt verzorgd binnen de VNG Academie, kwam zij op het spoor van...