Visie_strategie_bebright

VERSNELLEN DIGITALE ZORG THUIS

Met onze hands-on aanpak en jarenlange ervaring met projectmanagement helpen wij zorgorganisaties bij het versneld implementeren van technologische toepassingen 

*** Update: Als gevolg van de grote belangstelling voor SET Covid-19 worden er tijdelijk geen nieuwe aanvragen in behandeling genomen.***

De SET-regeling wil de toepassing van eHealth in de thuissituatie stimuleren en opschalen, zodat ouderen en bijvoorbeeld mensen met een beperking langer thuis kunnen blijven wonen. Met de verspreiding van het Corona virus wordt de urgentie van het leveren van virtuele zorg en ondersteuning groter dan ooit. Om deze reden is een speciale noodregeling ingericht: SET Covid-19.

Noodregeling SET COVID-19
De SET Covid-19 is bedoeld voor zorg- en welzijnsorganisaties die nu extra willen investeren in digitale zorg op afstand. Via de regeling is – naast de reguliere SET-regeling – per aanvraag € 50.000 subsidie beschikbaar voor de projectkosten van de implementatie van digitale toepassingen. Hiervan mag tot 50% aan technologie besteed worden.

Doelgroepen SET COVID-19
– Thuiswonende ouderen
– Chronisch zieken
– Mensen met een beperking


Succesfactoren versnelde implementatie van eHealth 
Aan de beschikbaarheid van eHealth toepassingen schort het meestal niet. De succesfactoren voor het realiseren van de belofte van eHealth zijn: voorzien in de behoefte van de gebruiker, samenwerking tussen netwerkpartners, de inpassing in de dagelijkse zorgverlening (gedragsverandering) en de uitrol bij de gebruikers thuis. En juist dat laatste brengt extra uitdagingen met zich mee in de Corona-crisis. Daarnaast is het de kunst om overzicht te houden in het overweldigende aanbod van technologische oplossingen.

Mogelijke oplossingen 

In de tijd van het Coronavirus zien we behoefte aan het versnellen van de implementatie van technologische toepassingen voor:

Digitale triage

advice

Verminderen van sociaal isolement

advice

Samenwerken op afstand

advice

onze aanpak 

AANVRAAG

De klap opvangen, snel schakelen, omgaan met de veranderingen en waarde leveren. In 1 sessie van 2,5 uur gaan we aan de slag om te verkennen waar digitale zorg voor jullie nu de meeste toegevoegde waarde levert. Samen komen we tot een SET Covid-19 aanvraag.

PLAN

Toewerken naar een realiseerbaar werkplan in 4 actiegerichte, digitale sessies. Nieuwe tools, strakke formats en scherpe uitwerking. In 1 tot 2 weken komen we tot nieuwe kansen en een concreet werkplan waarmee jullie direct kunnen starten. 

DOEN

Aan de slag met een duurzame uitrol, die ook na de crisis werkt. We werken samen, op een agile manier. We sturen op de grootste toegevoegde waarde en nemen gebruikers pro-actief mee in de implementatie.

Afbeelding1

The Bright Way

Na het opstellen van het plan en het doen van de aanvraag, zit het echte werk in het succesvol uitvoeren van het plan. BeBright brengt ervaren projectmanagement, ‘hands-on’ implementatie-begeleiding en een succesvolle communicatiestrategie. Het creëren van draagvlak binnen én buiten de organisatie staat centraal en creatieve technieken en bewezen instrumenten zoals design thinking, business model generation, rapid prototyping en lean start-up zitten in onze toolkit. Daarnaast brengen wij kennis over inhoud en bekostiging van zorgpaden, data-gedreven zorg en SROI-analyses mee. En mede dankzij onze jaarlijkse publicatie Zorg Enablers beschikken wij over een actueel overzicht van alle nieuwe technologie die kan bijdragen aan de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg.

Ervaren projectmanagers direct beschikbaar
Wij hebben een team van ervaren projectmanagers beschikbaar om direct aan de slag te gaan met de implementatie van digitale toepassingen in uw organisatie.

 

MEER WETEN?

Neem contact op! 

Philip J. Idenburg

Philip J. Idenburg

+31(0)6 53 44 21 94
philip.idenburg@bebright.eu

Harry Wildeboer

Harry Wildeboer